Za pravično sodstvo

Ljubljana, 07. 06. 2013

Komisija Pravičnost in mir pri SŠK obžaluje, da je sodba v primeru Patria razdelila slovensko javnost in obstaja velika možnost, da bo še poglobila politično razdeljenost slovenske družbe. V Komisiji pričakujemo, da bodo pravosodni organi v zadevi Patria v pritožbenem postopku upoštevali evropske pravne standarde, odpravili dvome ter razkrili resnično dejansko stanje. Opozarjamo, da obdolženci v omenjenem primeru ostajajo nedolžni, dokler ni razglašena pravnomočna sodna odločba. Upamo, da bo sodišče v nadaljnjih postopkih z razglasitvijo pravične in utemeljene sodbe uspelo povrniti zaupanje državljank in državljanov v pravosodni sistem v naši državi.


 

dr. Tadej  Strehovec
tajnik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK