Za popolno resnico o "primeru Smolnikar"

 

Zaradi zadnjega razvoja dogodkov in glede na to, da so nekatera javna glasila nepopolno ali pa celo izkrivljeno predstavila zadnjo izjavo komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci o tako imenovanem "primeru Smolnikar", ta komisija poudarja.

1. Komisija nedvoumno in izrečeno zahteva celovito preučitev in osvetlitev dogodka v Depeli vasi in njegovega ozadja. Ta dogodek sicer upravičeno vsebuje sum pravne nekorektnosti in prekoračitve uporabe sile. Jasno pa je, da je odgovornost posameznikov mogoče ugotoviti šele po celoviti preučitvi in osvetlitvi dogodka, ne pa pred njo.

2. Komisija nedvoumno zahteva, da se dogodek ocenjuje z vidika spoštovanja človekovih pravic in zakonitosti. Nobenega dvoma ni več, da sam dogodek v Depali vasi ni dejanski razlog za odstranitev dosedanjega obrambnega ministra, ampak samo dolgo pričakovan izgovor zanjo.

3. Komisija ocenjuje, da v primeru morebitne zamenjave obrambnega ministra ne gre za preprosto merjenje politične moči med raznimi strankami. V kaj takega se komisija po svoji naravi ne bi spuščala. V resnici pa gre za enega najodločilnejših korakov nekomunističnih političnih sil, ki si že ves čas demokracije prizadevajo, da bi na nov način in pod plaščem demokracije ohranile ali pa ponovno zavzele vse centre družbene, gospodarske, medijske in politične moči.

4. Po štirih letih od prvih demokratičnih volitev, žal, še vedno ni odločeno, ali bomo živeli v novi, bolj zakrinkani obliki totalitarizma ali pa v resnični demokraciji, ki bo vredna tega imena. Komisija že nekaj časa opozarja na različne vidike novega in vsestranskega polaščanja dejanske oblasti in tudi tokrat poudarja moralno nesprejemljivost tega početja.

5. Končno želi komisija poudariti, da so za razkroj demokracije, ki se stopnjuje od razpada Demosa naprej, v največji meri odgovorne tudi stranke, ki so sicer izšle iz demokratičnih teženj slovenskega ljudstva, vendar ne zmorejo dovolj modrosti in odgovornosti za našo prihodnost, da bi delovale enotno in v medsebojnem zaupanju.

 

V Ljubljani, 24. marca 1994

 

Prof. dr. Anton Stres

predsednik komisije Pravičnost in mir