Izjava Komisije Pravičnost in mir: O varnosti državljanov RS

Izjava Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci

Od dnevu državnosti se veselimo svoje države, hkrati pa je to priložnost, da se še močneje zavemo nalog državne oblasti, ki upravlja državo, v odnosu do državljanov. Državo imamo zato, da med državljani vladajo pravični in razumni odnosi. To zagotavlja pravična zakonodaja, pred katero smo vsi državljani enaki in ki velja za vse enako. Če tega ni, se država spremeni v diktaturo skupine na oblasti, ki samovoljno in skladno s svojo ideologijo deli pravico ostalim državljanom. Tedaj država preneha biti pravna in pravična, nespoštovanje vladavine prava pa se prenaša na državljane, kar vodi v splošni nered ter vladavino tistega, ki je močnejši in bolj nasilen. 

Več let trajajoči prezir odločbe ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih šol kakor tudi neustavna »rešitev«, ki jo oblast ponuja sedaj, opozarjata, da naša država še ni pravna v polnem pomenu besede; državljani nismo enakopravni, če se pravica deli po ideoloških merilih. Državljani glede uveljavljanja pravice do izobraževanja pričakujemo enakopravno obravnavo in financiranje.

Med temeljnimi vrednotami in pravicami, ki jih vsaka država dolguje svojim državljankam in državljanom, je tudi varnost. Predstavlja enega izmed osnovnih razlogov, zakaj imamo državo. Ta ima edina pravico, da za zagotavljanje varnosti uporabi tudi silo, če je to potrebno. Država z vojsko skrbi za varnost pred morebitnimi zunanjimi napadalci, s policijo pa za varnost državljanov pred nepridipravi znotraj državne skupnosti. 

Migrantska kriza, ki traja že tretjo leto, je varnost državljanov poslabšala. To še posebej velja za kraje ob naši južni meji. Naloga države je poskrbeti, da prebivalke in prebivalci, ki živijo v teh krajih, glede varnosti ne bodo v slabšem položaju kot drugod po državi. Državni organi morajo ukrepati v skladu z zakonom, ob nezakonitem vstopu v našo državo in ogrožanju varnosti državljanov pa se ne smejo sprenevedati glede kršenja zakonskih predpisov. Vlada Republike Slovenije je dolžna skrbeti za spoštovanje državnih zakonov in mednarodnih obveznosti, ki jih je Republika Slovenija sprejela ob vstopu v evroatlantske povezave. Slovenija je po tretjem členu ustave »država vseh svojih državljank in državljanov«, ki »temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe«. Vlada je navedeno dolžna zagotavljati in celovito zavarovati varnost državljank in državljanov, sicer ne zasluži njihovega zaupanja in preneha biti legitimna. Na eni strani je pomoč beguncem in migrantom naša moralna dolžnost, kar smo dokazali že ob pomoči beguncem iz Bosne in Hercegovine in pozneje. Na drugi strani pa je treba spoštovati zakon, pred katerim smo vsi enaki in moramo to tudi ostati. Nezakonit prehod meje je kaznivo dejanje tako za slovenske državljane kot za tujce. Oblast mora biti ideološko nevtralna, zaradi spogledovanja z ideologijo multikulturnosti pa ne sme teptati sprejetih zakonitosti.

V skrbi za varnost in zakonitost Komisija Pravičnost in mir prav tako brezpogojno zavrača spolno zlorabo otrok, tudi v cerkvenih ustanovah. Zato pozdravlja vse napore, da se skrbno spoštujejo predpisi, katerih namen je preprečevanje zlorab ali poprava krivic, če je do njih prišlo. Z načelom zakonitosti, pravico do dobrega imena in pravno varnostjo pa niso združljivi »medijsko sojenje« in »medijski linč«, širjenje polresnic in napačnih informacij ter posploševanje. »Medijsko sojenje« prehiteva zakonite postopke pravosodnih organov in vrši pritisk nanje, kar je v nasprotju z neodvisnostjo in nepristranskostjo sodstva. Pravičnosti ne moremo koristiti in ji pomagati do prevlade, če eno krivico popravljamo in nadomeščamo z drugo. Končni cilj prizadevanj za pravico ne more biti maščevanje in uničenje posameznika, temveč poprava krivic, ozdravljenje in sprava.

V Ljubljani, 28. junija 2019

 

 

Dr. Anton Stres,
predsednik Komisije Pravičnost in mir pri SŠK