Poziv slovenskim članom Amnesty International

16. 07. 2007

Z obžalovanjem sprejemamo dejstvo, da je Izvršni svet Amnesty International (AI) pred kratkim spremenil svoje do sedaj nevtralno stališče in se zavzel za politiko aktivne podpore t.i. "pravici do splava." Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci zato poziva slovenske člane AI, da na bližnjem srečanju Mednarodnega sveta AI, ki se bo sestalo avgusta letos, odločno zavrnejo omenjeno odločitev.

Odločitev izvršnega sveta AI, da aktivno podpre izvajanje splava po vsem svetu, postavlja pod vprašaj njeno moralno verodostojnost in njeno poslanstvo. Prav tako pa ločuje člane (katerih večina so katoličani, oz. se zavzemajo za pravice nerojenih otrok) ter postavlja pod vprašaj podporo ljudi različnih kultur, narodnosti in verskih prepričanj. V tem smislu, je pred kratkim dejal kardinal Renato Martino, predsednik Papeškega sveta za Pravičnost in mir, sledeče besede: “V kolikor bo AI vztrajal pri svoji odločitvi, so katoličani in katoliške organizacije dolžne umakniti svojo podporo. Z odločitvijo, da se bo zavzemala za pravico do splava, se AI v bistvu izneverja svojemu temeljnemu poslanstvu."

Že dolga leta katoličani v Sloveniji in po svetu podpiramo in sodelujemo z AI pri zavzemanju za človekove pravice. Omenjena organizacija in njen ustanovitelj Peter Benenson, katoličan po verskem prepričanju, sta bila dolga leta vir upanja za tisoče zapornikov vesti in žrtev zlorab ter mučenja. V tem smislu sta bila navdih za milijone, ki podpirajo njeno delovanje in med katerimi so tudi številni katoličani. Zato smo prepričani, da je pred AI še veliko nujnega dela na področju varovanja človekovih pravic, ki pa je, zaradi omenjene odločitve, da v prihodnje aktivno podpre t.i. "pravico do splava", ogroženo.

Čeprav se zdi, da omenjeno dejanje AI želi podpreti svobodo žensk ter zagotoviti pomoč ženskam, ki se zaradi nosečnosti znajdejo v težkih situacijah, pa splav vedno prizadene zdravje in dostojanstvo ženske kot tudi zaključi življenje njenega nerojenega otroka. Po našem mnenju bi bila zato bolj primerna podpora nosečim ženam na ekonomskem in izobraževalnem področju ter zagotoviti trajen odpor do vseh oblik nasilja in stigmatizacije takšnih žena. V ta namen Katoliška Cerkev že mnogo let po vsem svetu številnim nosečim ženam zagotavlja tovrstno pomoč in jo želi še razširiti.

Ne glede na to, da AI želi v prihodnje podpirati t.i. "pravico do splava", pa se Cerkev pridružuje pobudam, ki nasprotujejo kaznovanju tistih žensk, ki so naredile splav. Te potrebujejo sočutje ter pomoč in ne kaznovanja.

Stališče AI, da se zavzema za t.i. "pravico do splava" ne da bi natančno opredelila obdobje nosečnosti v katerem bi bilo mogoče splav izvajati, vodi v stališče, da AI podpira splav v vsakem obdobju in s tem tudi t.i. "pravico do delnega rojstva otroka". To je iz moralnega, socialnega in zdravstvenega vidika še posebej škodljivo in zaskrbljujoče.

Zato vse slovenske člane AI in člane mednarodnega sveta AI pozivamo, da na mednarodnem srečanju AI, v mesecu avgustu v Mehiki, še enkrat premislijo in spremenijo svojo odločitev. Nikoli ni namreč prepozno poiskati pravico za vse ranjene in zatirane člane človeške družine, najsi bodi za noseče ženske kot tudi za najbolj nemočne in tihe, t.j. nerojene otroke.

 

msgr. dr. Anton Stres
Celjski škof