Poziv v zvezi z razmerami v piranskem zalivu in aretacijo Joška Jorasa

 

Razmere v Piranskem zalivu in zapor slovenskega državljana Joška Jorasa postajajo iz dneva v dan bolj zaskrbljujoč pojav, ki načenja dobre sosedske odnose med Hrvaško in Slovenijo. Zato Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci poziva vse vpletene in prizadete ljudi in ustanove, da vzpostavijo nazaj stanje, ko kljub nerešenim in odprtim vprašanjem mirno sožitje in sodelovanje po dotedanjih začasnih dogovorih ni bilo moteno. Samo tako bodo nastale primerne razmere za nadaljnje iskanje rešitev, ki morajo poleg zgodovinskih dejstev in pravnih norm v najvišji možni meri upoštevati tudi načela pravičnosti.

Za umiritev in normalizacijo odnosov ter iz človekoljubnih razlogov pa je nujno čimprej rešiti položaj gospoda Joška Jorasa. Odvzem prostosti je v njegovem primeru že sam po sebi nedopustno in nerazumno dejanje, ravnanje z njim v zaporu pa je povsem nesorazmerno z njegovim položajem administrativnega zapornika. Komisija Pravičnost in mir še posebej izpostavlja dejstvo, da mu je bilo celo preprečeno, da bi imel v zaporu Sveto pismo kakor tudi slovensko poezijo. Ta in druga dejstva kažejo na izrazito kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin kot jih določa Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope (v nadaljevanju: EKČP), zlasti pravice do prostosti in osebne varnosti, prepovedi nečloveškega in ponižujočega ravnanja ter kaznovanja, pravice do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja, doma in dopisovanja, pravice do svobode izražanja (5., 3., 8. in 10. člen EKČP), proti čemur Komisija odločno protestira. V položaju, ko meja med državama ni opredeljena, duh Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in moralna dolžnost ravnanja v skladu z načelom dobrih medsosedskih odnosov obema državama in tudi njunim državljanom nalagata, da se vzdržita oziroma vzdržijo vsakršnih dejanj, ki bi pomenila kršitev človekovih pravic in dobrih sosedskih odnosov. Zato Komisija še posebej poziva pristojne hrvaške oblasti, da prenehajo s prisilnimi ukrepi, gospodu Jošku Jorasu vrnejo prostost in mu omogočijo nemoteno uživanje temeljnih pravic in svoboščin.

 

V Ljubljani, 5. septembra 2002

Dr. Anton Stres, mariborski pomožni škof,
predsednik Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci