Za pluralizem, obveščenost, svobodne volitve

 

S svobodnim ustanavljanjem samostojnih političnih združenj je storjen odločilen korak k demokraciji. člani komisije opozarjajo na novoletno poslanico slovenskih škofov, ki je namenjena v prvi vrsti vernikom katoliške Cerkve. Škofje spodbujajo k pogumnemu in odgovornemu javnemu, posebno pa še političnemu udejstvovanju. Res so nam potrebni voditelji, ki zaslužijo naše zaupanje, prav tako pa so nam potrebni državljani, ki imajo pred seboj jasne cilje družbenega razvoja in so zanje pripravljeni delati. Pred nami so še posebno pomembni tedni in meseci, saj bomo na volitvah odločali, v kakšni državi in družbi bomo živeli.

Nepogrešljiv pogoj odgovornega odločanja pa je čim popolnejša in vsestranska obveščenost. Toda z obveščanjem se na volivce tudi vpliva. Zato ima tisti, ki ima v rokah tisk, radio in televizijo, velikansko prednost pred drugimi, ki jim je dostop do njih omejen.

Pri nas ostajajo sredstva družbenega obveščanja v glavnem še vedno v rokah tistih, ki so tudi doslej imeli monopol nad njimi in nad oblastjo v celoti. Dokler bo tako, se bo težko izogniti neenakopravnemu obravnavanju političnih združenj. Ko to trdimo, se tudi zavedamo, da povsod razmere niso enake. Imamo objektivne in pogumne novinarje, ki jim naša demokratizacija veliko dolguje. Dogajajo pa se še stvari, zaradi katerih je potrebno še enkrat poudariti, da volitve ne bodo poštene, če bodo sredstva družbenega obveščanja pristransko prikazovala politične skupine in če politična združenje v sredstvih javnega obveščanja ne bodo imela enakih možnosti. Komisija Pravičnost in mir pričakuje od vseh sredstev obveščanja, predvsem pa od najvplivnejših, da bodo storila vse za objektivno, nepristransko in uravnoteženost o naših političnih strankah, njihovih predstavnikih in kandidatih, programih in vsem dogajanju, ki bo z volitvami povezano. Ta zahteva izhajaj iz načela svobodnih in poštenih volitev, izhaja iz načel enakopravnosti in pravičnosti ter iz človekove pravice do objektivne informacije. Zato so vsa ta načela jasno zapisana tudi v družbenem nauku Cerkve.

Velik pomen imajo volilne komisije. Sestavljene morajo biti pluralistično. S tem ne izražamo vnaprejšnjega dvoma o poštenosti nekaterih njihovih članov, temveč opozarjamo na psihološki učinek pluralistične sestave. Če hočemo, da bodo volitve verodostojne in en bo prihajalo do sumničenj, nezaupanja do izvoljenih, oporekanja legitimnosti skupščin in nepotrebnih prepirov, morajo biti v volilnih komisijah enakopravno zastopane vse politične stranke, ki se bodo potegovale za glasove volivcev, postopek volilne komisije pa mora biti dostopen najširši javnosti.

Komisija pričakuje, da bomo z volitvami državljani Slovenije izrazili svojo skupno voljo, po volitvah pa se bomo z jasnim ciljem pred seboj in novim optimizmom odločno lotili velikih nalog, ki nas čakajo. Zato je nujno, da priprave na volitve potekajo dostojno, v medsebojnem spoštovanju, in da ni povoda za noben dvom o zrelosti, odgovornosti in poštenju organizatorjev in udeležencev volitev v vseh okoljih.

 

V Ljubljani, 16. januar 1990

 

Prof. dr. Anton Stres

predsednik komisije Pravičnost in mir

pri Slovenski pokrajinski škofovski konferenci