Izjava Komisije Pravičnost in mir pri SŠK o kazenskem pregonu generalnega tajnika SŠK dr. Tadeja Strehovca

Komisija Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) zaskrbljeno spremlja sprožitev sodnega procesa proti dr. Tadeju Strehovcu, tajniku Slovenske škofovske konference, ki je obtožen, da je s podporo katoličanom, ki so molili za nerojene otroke, ter s svojim zagovarjanjem katoliškega nauka o splavu zagrešil kaznivo dejanje sovražnega govora proti tistim, ki imajo splav za moralno dopustno ali celo povsem sprejemljivo dejanje. 

Glede na teorijo in dosedanjo sodno prakso v zadevah »sovražnega govora« je jasno, da so zakonske osnove za obtožnico nične. Zato ostane samo razlaga, da gre za poskus zastraševanja članov in predstavnikov Katoliške cerkve, za katero je znano, da njen moralni in verski nauk odločno nasprotuje teorijam in ideologijam, ki zagovarjajo, da je umor nerojenega otroka moralno povsem dopustno dejanje in da celo sodi v izključno pristojnost nosečih žensk. Gre torej za poskus napada na nauk oziroma doktrino Katoliške cerkve, kateri je z mednarodnim sporazumom med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo zajamčena »svoboda delovanja, bogočastja in kateheze« (3. člen). Gre tudi za poskus omejevanja ene najbolj temeljnih demokratičnih svoboščin – pravice do svobode govora in izražanja misli, mnenj in nazorov. Predstavniki gibanj, ki zagovarjajo neomejeno svobodo splava in ki stojijo za sprožitvijo tega kazenskega pregona, nameravajo s tem uveljaviti svojo ideologijo za edino dopustno in obvezno, kar ni nič drugega kot poskus vračanja v nedemokratične čase, od katerih smo se z demokratičnimi spremembami pred 27 leti hoteli dokončno posloviti. Tega seveda pobudniki, lobisti in zagovorniki pravosodnega pregona dr. Strehovca ne bodo priznali, ampak se skrivajo za namišljeno obtožbo sovražnega govora, kar je stara in preverjena praksa montiranih sodnih procesov. Zato Komisija Pravičnost in mir vse te poskuse in pritiske ostro obsoja in pričakuje, da bo pristojno sodišče obtožnico v najkrajšem času zavrnilo kot neosnovano.

V Ljubljani, 8. oktobra 2018

Msgr. ddr. Anton Stres
Predsednik komisije Pravičnost in mir


Dichiarazione della Commissione Giustizia e Pace presso la Conferenza Episcopale Slovena sul processo penale contro il Segretario Generale della CES p. Tadej Strehovec OFM

La Commissione Giustizia e Pace presso la Conferenza Episcopale Slovena (CES) esprime preoccupazione per l’inizio del processo penale contro il Segretario Generale della CES p. Tadej Strehovec OFM, accusato di aver manifestato il proprio supporto ai fedeli cattolici che si sono riuniti in preghiera per i bambini non nati e aver supportato i valori della dottrina cattolica sull’aborto. L’imputato è accusato di aver diffuso l’hate speech contro coloro che dichiarano l’aborto moralmente ammissibile o addirittura un’azione completamente accettabile.

Sia la teoria che la prassi giuridica sulla questione dell’hate speechsono inequivocabili ed è chiaro che ogni provvedimento legale per procedere con l’accusa è nullo. Per questo motivo non rimane altro che la spiegazione che in questo caso si tratti di un tentativo di intimidazione dei membri e dei rappresentanti della Chiesa Cattolica. Per la Chiesa è noto, che la sua dottrina morale e religiosa è inequivocabilmente contraria alle teorie e alle ideologie che ritengono sia l’omicidio di un bambino non nato un atto del tutto legittimo o, addirittura, appartenga solamente alla donna incinta. Si tratta quindi di un tentativo di attacco alla dottrina della Chiesa Cattolica, alla quale spetta secondo l’Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Slovenia sulle questioni giuridiche “la libertà di culto, di catechesi e di tutte le altre attività” (art. 3). Si tratta inoltre di un tentativo di limitare una delle libertà democratiche più fondamentali: il diritto della libertà di espressione. I rappresentanti dei movimenti che difendono la libertà illimitata all’aborto e che stanno dietro l’accusa di questo processo penale, intendono con questi atti imporre la propria ideologia come l’unica possibile e obbligatoria il che non è null’altro che un tentativo di ritorno ai tempi non democratici, dai quali ci siamo voluti allontanare ventisette anni fa. Gli accusatori, i lobbisti e chi si cela dietro il processo contro padre Strehovec, ovviamente non ammetteranno mai questo, poiché preferiscono nascondersi dietro la storia inventata dell’hate speech, storia vecchia e verificata nei processi montati. Per questo motivo la Commissione Giustizia e Pace condanna tutti questi tentativi di pressione e si aspetta che il tribunale competente respinga il prima possibile l’atto d’accusa come infondato.

 

Arcivescovo Mons. Anton Stres
Presidente della Commissione Giustizia e Pace presso la CES