Zaščita otrok v Cerkvi na Slovenskem

S spletno stranjo za zaščito otrok in proti spolnemu nasilju želimo na pregleden način predstaviti občutljivo vprašanje ter do sedaj opravljeno delo. Katoliška Cerkev je v zadnjem desetletju uvedla ničelno toleranco do storilcev in začela sistematično urejati zadeve na tem področju.

Kaj je spolna zloraba?

Kaznivo dejanje spolnega nasilja predstavlja vsaka raba sile, grožnje ali neposrednega napada na osebo drugega ali istega spola. Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost so dejanja fizičnega, psihičnega in spolnega nasilja ter za žrtve pomenijo enega najhujših posegov v njihovo osebnostno celovitost.

Dejanje spolne zlorabe otroka je podano takrat, kadar odrasel človek ali mladostnik načrtno uporabi ali uporablja otroka za to, da se spolno vzburi ali/in da poteši svojo spolno slo. Odrasel človek je v odnosu do otroka zmeraj v položaju močnejšega. Otrok je majhen in neveden. Največkrat odrasli osebi tudi zaupa in/ali je celo odvisen od nje, zato ni sposoben svobodno odločati in zavestno sodelovati pri dejanjih, ki jih zahteva odrasli. Kadar pod temi pogoji pristane na sodelovanje, ni mogoče spregledati, kako zelo to škoduje njegovemu nadaljnjemu razvoju.[1]


 1. Prijava suma naznanitve kaznivega dejanja spolne zlorabe

 2. Pogosta vprašanja in odgovori o spolnem nasilju

 3. Zakoni, ki urejajo področje, povezano s spolnim nasiljem

 4. Ekspertna skupina za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK

 5. Seznam zagovornikov (odvetnikov in zastopnikov) v cerkvenih kazenskih postopkih

 6. Dodatni viri in literatura

 7. Novice o zaščiti otrok v Cerkvi na Slovenskem


V zadnjih letih so slovenski škofje za zaščito otrok sprejeli devet ukrepov oz. odzivov. Sprejeti ukrepi predstavljajo okvir za preprečevanje zlorab in so pravna podlaga za hitro in učinkovito procesiranje primerov.

 1. Na 117. redni seji SŠK so škofje preimenovali Ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem Ekspertno skupino za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK;
 2. 11. aprila 2019 je SŠK sprejela Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab. V njem so škofje med drugim določili, da je »verski uslužbenec (npr. duhovnik, katehet) dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času«;
 3. 8. aprila 2019: je bila v galeriji Družina v Ljubljani predstavitev dokumenta papeža Frančiška z naslovom Sklepni govor na srečanju za zaščito mladoletnih v Cerkvi;
 4. 5. oktober 2018: škofje sprejmejo Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo;
 5. 16. april 2018: Tajništvo SŠK poda pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom – Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka;
 6. 10. marec 2014: Slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab;
 7. 2013: Tajništvo SŠK oblikuje posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem;
 8. 2012: SŠK potrdi dopolnitev Smernic iz leta 2006;
 9. 28. september 2009: SŠK sprejme pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem;
 10. 7. marec 2006: stopijo v veljavo Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem.

[1] Prim. Karin Frei, Spolna zloraba otrok: z odkrito besedo do varnosti, Kres, Ljubljana 1996, 12.