Zaščita otrok v Cerkvi na Slovenskem

S spletno stranjo za zaščito otrok in proti spolnemu nasilju želimo na pregleden način predstaviti občutljivo vprašanje ter do sedaj opravljeno delo. Katoliška Cerkev je v zadnjem desetletju uvedla ničelno toleranco do storilcev in začela sistematično urejati zadeve na tem področju.

Kaj je spolna zloraba?

Kaznivo dejanje spolnega nasilja predstavlja vsaka raba sile, grožnje ali neposrednega napada na osebo drugega ali istega spola. Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost so dejanja fizičnega, psihičnega in spolnega nasilja ter za žrtve pomenijo enega najhujših posegov v njihovo osebnostno celovitost.

Dejanje spolne zlorabe otroka je podano takrat, kadar odrasel človek ali mladostnik načrtno uporabi ali uporablja otroka za to, da se spolno vzburi ali/in da poteši svojo spolno slo. Odrasel človek je v odnosu do otroka zmeraj v položaju močnejšega. Otrok je majhen in neveden. Največkrat odrasli osebi tudi zaupa in/ali je celo odvisen od nje, zato ni sposoben svobodno odločati in zavestno sodelovati pri dejanjih, ki jih zahteva odrasli. Kadar pod temi pogoji pristane na sodelovanje, ni mogoče spregledati, kako zelo to škoduje njegovemu nadaljnjemu razvoju.[1]


 1. Prijava suma naznanitve kaznivega dejanja spolne zlorabe

 2. Pogosta vprašanja in odgovori o spolnem nasilju

 3. Zakoni, ki urejajo področje, povezano s spolnim nasiljem

 4. Ekspertna skupina za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK

 5. Seznam zagovornikov (odvetnikov in zastopnikov) v cerkvenih kazenskih postopkih

 6. Dodatni viri in literatura

 7. Novice o zaščiti otrok v Cerkvi na Slovenskem


V zadnjih letih so slovenski škofje za zaščito otrok sprejeli vrsto ukrepov oz. odzivov, ki predstavljajo okvir za preprečevanje zlorab in so pravna podlaga za hitro in učinkovito procesiranje primerov:

 1. Od 27. do 28. novembra 2022 je v Ljubljani potekala plenarna seja SŠK, na kateri je kot gost sodeloval s predavanjem tajnik Papeške komisije za zaščito otrok p. Andrew Small. Slovenskim škofom je predstavil stanje, postopke in izzive na področju obravnave spolnih zlorab in preventive. V svojem prispevku je p. Small vse škofe seznanil z normami in dolžnostjo, da aktivno skrbijo za zaščito otrok, mladostnikov in ranljivih odraslih ter s pričakovanjem papeža Frančiška, da so blizu žrtvam in aktivno delajo na področju preventive. P. Small se je udeležil tudi srečanja z odgovornimi za področje zaščite mladoletnih po škofijah, redovih in celotnim bogoslovnim semeniščem v Ljubljani.
 2. 3. aprila 2022 je novomeški škof in predsednik SŠK msgr. dr. Andrej Saje, ob molitvenem dnevu za žrtve spolnega nasilja, podal izjavo v kateri je izrekel opravičilo vsem žrtvam v imenu Katoliške cerkve v Sloveniji. V izjavi je msgr. Saje poudaril, da: "nobena žrtev ni kriva za zlo, ki ji je bilo storjeno, pa se nikdar ne bi smelo zgoditi. V polnosti je odgovornost na strani storilca, zagovarjam samo ničelno toleranco do kakršnih koli zlorab."
 3. Škofje so na 30. seji Stalnega sveta SŠK, ki je bila 18. oktobra 2021 sklenili, da bo na tiho nedeljo, 3. aprila 2022, potekal dan molitve in sprave za žrtve spolnih zlorab v Cerkvi in družbi v Sloveniji.
 4. 23. novembra 2021 so škofje na 127. redni seji SŠK sklenili, da bodo predvidoma v letu 2022 ustanovili neodvisno komisijo za zaščito otrok.
 5. Od 19. do 22. septembra 2021 je v Varšavi na Poljskem potekala mednarodna konferenca na temo zaščite otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih pod geslom Our Common Mission / Naše skupno poslanstvo. Konference so se v imenu Slovenske škofovske konference udeležili njen predsednik in ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore, murskosoboški škof msgr. dr. Peter Štumpf, s. mag. Magda Burger ND ter psihoterapevtka mag. Špela Tušek.
 6. 8. marca 2021 so slovenski škofije na 121. redni seji Slovenske škofovske konference sprejeli sklep, da bomo 26. marca 2021 v Cerkvi v Sloveniji obeležili dan molitve za žrtve spolnih zlorab. Ta dan verniki pri vseh svetih mašah zmolijo molitev, ki jo je pripravila Papeška komisija za zaščito otrok.
 7. Od 16. do 17. novembra 2020 je Slovenska škofovska konferenca (SŠK) organizirala poseben e-seminar na temo zaščite otroke, mladoletnih in ranljivih odraslih v Katoliški cerkvi v Sloveniji z naslovom Ozdravljenje in prenova. Predavatelj je bil nemški jezuit p. Hans Zollner, ki je vodilni poznavalec omenjene tematike. Zaradi epidemije COVID-19 je simpozij, ki je bil sprva načrtovan v živo, potekal preko videokonference. V ločenih terminih je p. Zollner predaval slovenskim škofom, duhovnikom, katehistinjam in katehistom, redovnim predstojnikom in predstojnicam, predstavnikom katoliških medijev, katoliškim izobraževalnim ustanovam, Ekspertni skupni za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK ter cerkvenim sodiščem. Predavanje p. dr. Hansa Zollnerja DJ o zaščiti otrok: Ozdravljenje in prenova« – zaščita otrok in ranljivih odraslih v Katoliški cerkvi
 8. Škofje so na 120. redni seji, ki je potekala 5. oktobra 2020, sprejeli nove Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Upoštevajoč dosedanje izkušnje, obravnave spolnih zlorab, delo Ekspertne skupine za zaščito otrok in mladoletnih pri SŠK in dopolnjeno zakonodajo Svetega sedeža za to področje, so slovenski škofje sklenili, da se pripravijo nove Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Določila veljajo za celotno območje SŠK in zajemajo klerike, redovnike in redovnice ter laike, ki delajo v cerkvenih službah. Nove smernice so stopile v veljavo 1. decembra 2020.
 9. Škofje so 13. januarja 2020 ustanovili Sklad za financiranje psihološke pomoči domnevnim žrtvam spolnih zlorab z namenom, da se žrtvam ali domnevnim žrtvam spolnih zlorab katoliških duhovnikov, diakonov oz. drugih verskih uslužbencev, omogoči ustrezna strokovna psihoterapevtska pomoč;
 10. 11. aprila 2019 je SŠK sprejela Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab. V njem so škofje med drugim določili, da je »verski uslužbenec (npr. duhovnik, katehet) dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času«;
 11. 8. aprila 2019: je bila v galeriji Družina v Ljubljani predstavitev dokumenta papeža Frančiška z naslovom Sklepni govor na srečanju za zaščito mladoletnih v Cerkvi;
 12. 9. marca 2020 so škofje v Murski Soboti na 117. redni seji SŠK preimenovali Ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem v Ekspertno skupino za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK;
 13. 5. oktober 2018: škofje sprejmejo Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo;
 14. 16. april 2018: Tajništvo SŠK poda pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom – Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka;
 15. 10. marec 2014: Slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab;
 16. 2013: Tajništvo SŠK oblikuje posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem;
 17. 2012: SŠK potrdi dopolnitev Smernic iz leta 2006;
 18. 28. september 2009: SŠK sprejme pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem;
 19. 7. marec 2006: stopijo v veljavo Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem.

[1] Prim. Karin Frei, Spolna zloraba otrok: z odkrito besedo do varnosti, Kres, Ljubljana 1996, 12.