Zaščita otrok v Cerkvi na Slovenskem

S spletno stranjo za zaščito otrok in proti spolnemu nasilju želimo na pregleden način predstaviti občutljivo vprašanje ter do sedaj opravljeno delo. Katoliška Cerkev je v zadnjem desetletju uvedla ničelno toleranco do storilcev in začela sistematično urejati zadeve na tem področju.

Kaj je spolna zloraba?

Kaznivo dejanje spolnega nasilja predstavlja vsaka raba sile, grožnje ali neposrednega napada na osebo drugega ali istega spola. Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost so dejanja fizičnega, psihičnega in spolnega nasilja ter za žrtve pomenijo enega najhujših posegov v njihovo osebnostno celovitost.

Dejanje spolne zlorabe otroka je podano takrat, kadar odrasel človek ali mladostnik načrtno uporabi ali uporablja otroka za to, da se spolno vzburi ali/in da poteši svojo spolno slo. Odrasel človek je v odnosu do otroka zmeraj v položaju močnejšega. Otrok je majhen in neveden. Največkrat odrasli osebi tudi zaupa in/ali je celo odvisen od nje, zato ni sposoben svobodno odločati in zavestno sodelovati pri dejanjih, ki jih zahteva odrasli. Kadar pod temi pogoji pristane na sodelovanje, ni mogoče spregledati, kako zelo to škoduje njegovemu nadaljnjemu razvoju.[1]

  1. Prijava suma naznanitve kaznivega dejanja spolne zlorabe

  2. Pogosta vprašanja in odgovori o spolnem nasilju

  3. Zakoni, ki urejajo področje, povezano s spolnim nasiljem

  4. Ekspertna skupina za reševanje primerov spolnih zlorab

  5. Dodatni viri in literatura


[1] Prim. Karin Frei, Spolna zloraba otrok: z odkrito besedo do varnosti, Kres, Ljubljana 1996, 12.