Dan molitve za žrtve spolnih zlorab

26.3.2021 Slovenija Zaščita otrok
Foto: Anna Shvets/Pexels Foto: Anna Shvets/Pexels

Slovenski škofije so na 121. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je potekala 8. marca 2021, sprejeli sklep, da bomo v petek, 26. marca 2021, v Cerkvi v Sloveniji obeležili dan molitve za žrtve spolnih zlorab.

Ta dan verniki pri vseh svetih mašah zmolijo molitev, ki jo je pripravila Papeška komisija za zaščito otrok:

Nebeški Oče, 
ki ljubiš in skrbiš za vse svoje otroke, še posebej za najmanjše in najbolj ranljive,
Tebi izročamo življenja številnih otrok in ranljivih odraslih, ki so bili spolno zlorabljeni in 

katerih zaupanje in nedolžnost sta bili uničeni.
Pomagaj nam slišati njihove krike bolečine in prevzeti odgovornost za toliko zlomljenih življenj. 

Molimo, da bi v svojih skupnostih in družinah našli razumevanje in podporo,
da bi se s pomočjo Tvoje milosti zacelile njihove rane in da bi znova našli mir. 

To Te prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu,
ki nam je bil enak v vsem, razen v grehu, in s Teboj v občestvu Svetega Duha, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.

Kjer je mogoče, verniki naj pri sveti maši prižgejo svečo v znak solidarnosti z žrtvami spolnih zlorab ter organizirajo adoracijo pred Najsvetejšim.

Delo Katoliške cerkve v Sloveniji na področju zaščite otrok, mladostnikov in ranljivih odraslih je predstavljeno na spletni strani: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem.

 

Tiskovni urad SŠK


V zadnjih letih so slovenski škofje za zaščito otrok sprejeli vrsto ukrepov oz. odzivov, ki predstavljajo okvir za preprečevanje zlorab in so pravna podlaga za hitro in učinkovito procesiranje primerov:

 1. Od 16. do 17. novembra 2020 je Slovenska škofovska konferenca (SŠK) organizirala poseben e-seminar na temo zaščite otroke, mladoletnih in ranljivih odraslih v Katoliški cerkvi v Sloveniji z naslovom Ozdravljenje in prenova. Predavatelj je bil nemški jezuit p. Hans Zollner, ki je vodilni poznavalec omenjene tematike. Zaradi epidemije COVID-19 je simpozij, ki je bil sprva načrtovan v živo, potekal preko videokonference. V ločenih terminih je p. Zollner predaval slovenskim škofom, duhovnikom, katehistinjam in katehistom, redovnim predstojnikom in predstojnicam, predstavnikom katoliških medijev, katoliškim izobraževalnim ustanovam, Ekspertni skupni za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK ter cerkvenim sodiščem.
 2. Upoštevajoč dosedanje izkušnje, obravnave spolnih zlorab, delo Ekspertne skupine za zaščito otrok in mladoletnih pri SŠK in dopolnjeno zakonodajo Svetega sedeža za to področje, so slovenski škofje sklenili, da se pripravijo nove Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Določila veljajo za celotno območje SŠK in zajemajo klerike, redovnike in redovnice ter laike, ki delajo v cerkvenih službah. Škofje so nove smernice sprejeli na 120. redni seji, ki je potekala 5. oktobra 2020;
 3. Škofje so 13. januarja 2020 ustanovili Sklad za financiranje psihološke pomoči domnevnim žrtvam spolnih zlorab z namenom, da se žrtvam ali domnevnim žrtvam spolnih zlorab katoliških duhovnikov, diakonov oz. drugih verskih uslužbencev, omogoči ustrezna strokovna psihoterapevtska pomoč;
 4. Na 117. redni seji SŠK so škofje preimenovali Ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem v Ekspertno skupino za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK;
 5. 11. aprila 2019 je SŠK sprejela Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab. V njem so škofje med drugim določili, da je »verski uslužbenec (npr. duhovnik, katehet) dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času«;
 6. 8. aprila 2019: je bila v galeriji Družina v Ljubljani predstavitev dokumenta papeža Frančiška z naslovom Sklepni govor na srečanju za zaščito mladoletnih v Cerkvi;
 7. 5. oktober 2018: škofje sprejmejo Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo;
 8. 16. april 2018: Tajništvo SŠK poda pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom – Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka;
 9. 10. marec 2014: Slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab;
 10. 2013: Tajništvo SŠK oblikuje posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem;
 11. 2012: SŠK potrdi dopolnitev Smernic iz leta 2006;
 12. 28. september 2009: SŠK sprejme pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem;
 13. 7. marec 2006: stopijo v veljavo Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem.