Celostni program zaščite osebnega dostojanstva: nov pristop k reševanju problema spolnih zlorab

28.2.2024 Ljubljana Civilna družba, Zaščita otrok
Foto: Pexels Foto: Pexels

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) je ustanovila tri neodvisna in samostojna delovna telesa, ki dopolnjujejo prizadevanja Cerkve za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih pred spolnimi zlorabami v Cerkvi. Kdo jih sestavlja in kako bodo delovale?

Vir novice: Družina

Predsednik SŠK dr. Andrej Saje je ob objavi zapisal, da je namen celotnega programa prispevati k sprejetju, predelavi, integraciji in pozitivni usmeritvi izkušnje, ki jo je v našem prostoru prebudila tema spolnih zlorab.

S svojim delom bodo pričeli s 1. marcem, imenovani pa so za obdobje petih let. Skupine sestavljajo:

 • Neodvisna skupina za analizo preteklih primerov spolnih zlorab v Katoliški Cerkvi v Sloveniji: dr. Julijana Visočnik, zgodovinarka, dr. Tomaž Erzar, terapevt, 3. dr. Vinko Potočnik sociolog.
 • Strokovna skupina za zaščito mladoletnih in ranljivih oseb: Alojz Simončič, socialni delavec, Tamara Čopi, zdravnica, Ana Rožman, terapevtka, dr. Sebastijan Valentan, cerkveni pravnik, s. Polonca Majcenovič, terapevtka, dr. Gregor Rogelj, cerkveni pravnik, dr. Matjaž Celarc, terapevt in duhovni spremljevalec, Karolina Rebernik, terapevtka, Damjana Koželj, zdravnica.
 • Skupina preventivnih dejavnosti v prid mladoletnih in ranljivih oseb: s. Mateja Kranjc, pedagoginja, dr. Matej Pavlič, cerkveni pravnik, s. dr. Barbara Poredoš, pedagoginja, s. mag. Magda Burger, terapevtka, p. dr. Ivan Platovnjak, duhovno spremljanje in sprava, p. Tomaž Mikuš, duhovno spremljanje in terapija, Benjamin Tomažič, preventivno izobraževanje.
 • Terapevtki mag. Špela Strniša Tušek in dr. Sara Jerebic bosta članom strokovnih skupin na voljo za supervizijo.

V javnosti so se pojavile kritike zaradi sestave strokovnih skupin, češ da so v njih pretežno ljudje, ki delujejo v cerkvenih strukturah, zaradi česar so nekateri izrazili dvome, da bodo skupine res neodvisne. Na očitke se je odzval tiskovni predstavnik SŠK, dr. Gabriel Kavčič. Poudaril je, da gre pri vseh članih strokovnih skupin za strokovnjake na svojih področjih in da so načrtno izbrali strokovnjake, ki poznajo duhovnost in delovanje Cerkve. Strinja pa se, da v skupini manjkajo še civilni pravniki in dejal, da je skupina odprta za dodajanje novih članov.

Strokovne skupine bodo delovale neodvisno od Slovenske škofovske konference, je povedal dr. Kavčič. S potekom in rezultati svojega dela bodo obveščali tudi javnost.

Samega postopka prijave in preiskave spolne zlorabe pa delovanje strokovnih skupin ne spreminja. Kdor želi prijaviti spolno zlorabo v Cerkvi, se bo najprej obrnil na urad za sprejemanje prijav, ki so ga vse škofije ustanovile v skladu z Apostolskim pismom papeža Frančiška Vi ste luč sveta. Kot je pojasnil dr. Kavčič, se bodo lahko tisti, ki s postopkom ne bodo zadovoljni, obrnili še na strokovno skupino za zaščito mladoletnih in ranljivih oseb. Prav tako pa se bodo k njim po nasvet lahko obrnili škofje, ko bodo razsojali o posameznem primeru. V vsakem primeru pa odločitve škofje sprejemajo samostojno in ne bodo cerkvenopravno zavezani priporočilom strokovnih skupin.

Več: Radio Ognjišče / STA


 
Ukrepi Katoliške Cerkve v Sloveniji za zaščito otrok in ničelno toleranco do primerov spolnih zlorab

Slovenska škofovska konferenca od leta 2006 intenzivno in sistematično spremlja področje zaščite otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb, zato je uvedla vrsto ukrepov in določil, ki učinkovito preprečujejo zlorabe.

Predstavljamo kronoliški pregled ukrepov:

 • 7. marec 2006: Slovenska škofovska konferenca na svoji 28. redni seji sprejme Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem. S tem dokumentom postavi pravno podlago za zaščito otrok in mladoletnih ter omogoči hitrejše postopanje do osumljenih storilcev.
 • 28. september 2009: slovenski škofje na 50. redni seji SŠK potrdijo pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem ter formalno ustnovijo stalno posvetovalno telo, ki se na strokovni ravni ukvarja s pomočjo žrtvam zlorab. Skupina svetuje žrtvam in njihovim svojcem glede ustrezne pomoči ter ordinarijem glede postopanja do osumljenih storilcev.
 • 2012: glede na pridobljene izkušnje in obravnavane primere ter dopolnjeno zakonodajo Svetega sedeža za to področje, slovenski škofje se odločijo, da Smernice iz leta 2006 ustrezno dopolnijo. Nove smernice veljajo za celotno območje SŠK in zajemajo klerike, redovnike in redovnice ter laike, ki delajo v cerkvenih službah.
 • 2013: za kakovostno in čim bolj učinkovito posredovanje informacij na temo zaščite otrok v Cerkvi na Slovenskem, Tajništvo SŠK postavi posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč. Stran je dostopna preko povezave: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem
 • 10. marec 2014: slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab, ki vsebuje posodobitve za bolj učinkovito zaščito otrok in mladoletnikov v Katoliški Cerkvi v Sloveniji. Besedilo so škofje sprejeli na 78. redni seji SŠK, ki je potekala 10. marca 2014 v Ljubljani in ga je potrdila Kongregacija za nauk vere 12. maja 2014. S tem je dobila krajevna Cerkev v Sloveniji še bolj sodobno, pregledno in pravno učinkovito sredstvo za ničelno toleranco do tega pojava.
 • 16. april 2018: Tajništvo SŠK je podalo pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom - Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka s katerim je javnosti predstavilo slovenske pravne določbe glede domnevne dolžnosti Cerkve, da civilnim oblastem prijavi sum kaznivega dejanja spolne zlorabe tudi v primeru, ko žrtev tega izrecno ne želi.
 • 5. oktober 2018: slovenski škofje so na 108. redni seji SŠK, ki je potekala 24. septembra 2018, sprejeli Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo, ki vzpostavlja preventivne ukrepe v okviru prizadevanj proti spolnim zlorabam in drugimi vrstami kaznivih dejanj v cerkvenih ustanovah.
 • 11. april 2019: slovenski škofje so na redni seji Stalnega sveta SŠK posvečeni zaščiti otrok v Katoliški Cerkvi sprejeli Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab. V njem so med drugim določili, da »verski uslužbenec (npr. duhovnik, katehet) je dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času«. Omenjena dolžnost prijave ne velja za primere, s katerimi se duhovnik seznani v okviru podeljevanja zakramenta sprave (prim: tretji odstavek 281. člena Kazenskega zakonika).
 • Škofje so 13. januarja 2020 ustanovili Sklad za financiranje psihološke pomoči domnevnim žrtvam spolnih zlorab z namenom, da se žrtvam ali domnevnim žrtvam spolnih zlorab katoliških duhovnikov, diakonov oz. drugih verskih uslužbencev, omogoči ustrezna strokovna psihoterapevtska pomoč.
 • Škofje so na 120. redni seji, ki je potekala 5. oktobra 2020, sprejeli nove Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Upoštevajoč dosedanje izkušnje, obravnave spolnih zlorab, delo Ekspertne skupine za zaščito otrok in mladoletnih pri SŠK in dopolnjeno zakonodajo Svetega sedeža za to področje, so slovenski škofje sklenili, da se pripravijo nove Smernice za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Določila veljajo za celotno območje SŠK in zajemajo klerike, redovnike in redovnice ter laike, ki delajo v cerkvenih službah. Nove smernice so stopile v veljavo 1. decembra 2020.
 • Od 16. do 17. novembra 2020 je Slovenska škofovska konferenca (SŠK) organizirala poseben e-seminar na temo zaščite otroke, mladoletnih in ranljivih odraslih v Katoliški cerkvi v Sloveniji z naslovom Ozdravljenje in prenova. Predavatelj je bil nemški jezuit p. Hans Zollner, ki je vodilni poznavalec omenjene tematike. Zaradi epidemije COVID-19 je simpozij, ki je bil sprva načrtovan v živo, potekal preko videokonference. V ločenih terminih je p. Zollner predaval slovenskim škofom, duhovnikom, katehistinjam in katehistom, redovnim predstojnikom in predstojnicam, predstavnikom katoliških medijev, katoliškim izobraževalnim ustanovam, Ekspertni skupni za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK ter cerkvenim sodiščem.
 • 8. marca 2021 so slovenski škofije na 121. redni seji Slovenske škofovske konference sprejeli sklep, da bomo 26. marca 2021 v Cerkvi v Sloveniji obeležili dan molitve za žrtve spolnih zlorab. Ta dan verniki pri vseh svetih mašah zmolijo molitev, ki jo je pripravila Papeška komisija za zaščito otrok.

 • Od 19. do 22. septembra 2021 je v Varšavi na Poljskem potekala mednarodna konferenca na temo zaščite otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih pod geslom Our Common Mission / Naše skupno poslanstvo. Konference so se v imenu Slovenske škofovske konference udeležili njen predsednik in ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore, murskosoboški škof msgr. dr. Peter Štumpf, s. mag. Magda Burger ND ter psihoterapevtka mag. Špela Tušek.
 • 23. novembra 2021 so škofje na 127. redni seji SŠK sklenili, da bodo predvidoma v letu 2022 ustanovili neodvisno komisijo za zaščito otrok.
 • Škofje so na 30. seji Stalnega sveta SŠK, ki je bila 18. oktobra 2021 sklenili, da bo na tiho nedeljo, 3. aprila 2022, potekal dan molitve in sprave za žrtve spolnih zlorab v Cerkvi in družbi v Sloveniji.
 • 3. aprila 2022 je novomeški škof in predsednik SŠK msgr. dr. Andrej Saje, ob molitvenem dnevu za žrtve spolnega nasilja, podal izjavo v kateri je izrekel opravičilo vsem žrtvam v imenu Katoliške cerkve v Sloveniji. V izjavi je msgr. Saje poudaril, da: "nobena žrtev ni kriva za zlo, ki ji je bilo storjeno, pa se nikdar ne bi smelo zgoditi. V polnosti je odgovornost na strani storilca, zagovarjam samo ničelno toleranco do kakršnih koli zlorab."
 • Od 27. do 28. novembra 2022 je v Ljubljani potekala plenarna seja SŠK, na kateri je kot gost sodeloval s predavanjem tajnik Papeške komisije za zaščito otrok p. Andrew Small. Slovenskim škofom je predstavil stanje, postopke in izzive na področju obravnave spolnih zlorab in preventive. V svojem prispevku je p. Small vse škofe seznanil z normami in dolžnostjo, da aktivno skrbijo za zaščito otrok, mladostnikov in ranljivih odraslih ter s pričakovanjem papeža Frančiška, da so blizu žrtvam in aktivno delajo na področju preventive. P. Small se je udeležil tudi srečanja z odgovornimi za področje zaščite mladoletnih po škofijah, redovih in celotnim bogoslovnim semeniščem v Ljubljani.
 • 23. maja 2023 se je predsednik SŠK msgr. dr. Andrej Saje v Vatikanu sestal s tajnikom Papeške komisije za zaščito mladoletnih Tutela minorum glede priprave programa za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih v Sloveniji.
 • Člani SŠK so na 140. redni seji, ki je potekala 5. junija 2023 v Ljubljani, obravnavali in sprejeli Delovni načrt celostnega programa zaščite mladoletnih in ranljivih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji, ki nadaljuje prizadevanja Katoliške cerkve v Sloveniji glede učinkovite obravnave vprašanj zaščite najbolj ranljivih v Katoliški cerkvi v naši domovini.
 • 5. septembra 2023 je v Novem mestu potekalo izobraževanje za sodelavce Tajništva SŠK, ki ga je vodil prof. dr. Mario Óscar Llanos na temo preprečevanja spolnih zlorab in pomena uvedbe etičnega kodeksa za verske delavce v Katoliški cerkvi.
 • Na 144. redni seji SŠK, ki je potekala od 19. do 21. novembra 2023, so škofje sklenili ustanovitev treh samostojnih in neodvisnih delovnih teles, ki bodo uresničevala celostni program zaščite mladoletnih in ranljivih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Delovna telesa bodo skladno s svojimi statuti skrbela za zaupane naloge na področju zaščite otrok, mladoletnih in ranljivih oseb.
 • 1. februarja 2024 je novomeški škof in predsednik SŠK msgr. dr. Andrej Saje podpisal odloke o imenovanju članov delovnih teles celostnega programa zaščite mladoletnih in ranljivih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji.