Primer Klopčič: pravnomočna oprostilna sodba

3.3.2023 Ljubljana Zaščita otrok, Škofija Ljubljana
Foto: Pexels Foto: Pexels

Dolgoletna mučna sodna zgodba duhovnika Franca Klopčiča, (po krivem) obtoženega zlorabe mladoletne osebe, je vendarle končana: višje sodišče je namreč s sodbo, sprejeto pred mesecem dni, zavrglo pritožbo tožilstva in potrdilo oprostilno sodbo prve stopnje, ki je tako postala pravnomočna.

Obnovimo v nekaj obrisih to sodno sago, v katero je bil več kot desetletje ujet nekdanji župnik v Preski pri Medvodah.

Maja 2012 ga je obiskal kriminalist in ga soočil s sumom, da naj bi osem let prej v župnišču spolno zlorabil mladoletno deklico. Ta naj bi travmatičen dogodek potlačila v podzavest, skozi sanje pa naj bi bil priklican v spomin leta 2012 v času hospitalizacije zaradi hudih psihičnih težav; psihiatrinja je iz teh sanj »izluščila« identiteto storilca posilstva – torej Klopčiča –, ta »podatek« kot verodostojen posredovala policiji in zoper duhovnika je stekel kazenski postopek.

Preški župnik je v preiskavi dosledno vztrajal pri svoji nedolžnosti (prostovoljno je celo opravil test s poligrafom, nikakor ni sprejel ponudbe tožilstva, da bi v zameno za priznanje krivde dobil dosojeno milejšo kazen …), prav tako v sodnem postopku, ki se je na prvi stopnji začel avgusta 2014 in končal marca 2017 z oprostilno sodbo. Višja sodnica Irena Škulj Gradišar, ki je izredno natančno in celovito vodila glavno obravnavo, je v takratni sodbi med drugim napisala, da ni niti enega materialnega dokaza, ki bi potrjeval očitke iz obtožnice.

Toda tožilstvo se s tem ni strinjalo in je vložilo pritožbo. Višje sodišče (v zasedbi, ki je »zaslovela« v sporni zadevi Novič) je pritožbi, utemeljeni predvsem na neverodostojnih izvedenskih mnenjih, sledilo in junija 2018 brez kakršne koli dodatne obravnave oprostilno sodbo spremenilo v obsodilno. Takšno ravnanje je pomenilo hudo proceduralno kršitev – zakon je namreč senat višjega sodišča zavezoval, da opravi dodatno obravnavo, če so sodniki oprostilno sodbo hoteli spremeniti v obsodilno. Po pritožbi obtoženega in njegove obrambe je to kršitev januarja 2019 ugotovilo vrhovno sodišče, obsodilno sodbo višjega sodišča razveljavilo in odredilo novo sojenje pred novim senatom višjega sodišča. To sodišča pa je zadevo vrnilo v novo sojenje na prvo stopnjo, ki je maja 2022 razglasilo oprostilno sodbo.

A zgodba se tudi tu še ni končala. Tožilstvo se je na to – že drugo – oprostilno sodbo pritožilo in zadeva se je zato vlekla do letošnjega februarja, ko je, kot smo zapisali v uvodu, višje sodišče to pritožbo zavrglo in potrdilo pravnomočnost oprostilne sodbe.

Kalvarija Franca Klopčiča je tako končana in izkazalo se je, da je vse skupaj »huda sodna zmota«, kot smo pred leti pri Družini naslovili pogovor z njim. Takrat je med drugim dejal: »Celoten postopek pomeni hud napad na mojo čast in dostojanstvo in je izjemno psihično naporno. Hvaležen pa sem vsem, ki me v tem neenakovrednem in dolgotrajnem boju podpirajo in mi zaupajo. Prav zaradi te preizkušnje sem srečal lepo število izjemnih ljudi, številne strokovnjake z mednarodnimi referencami iz različnih področij, ki so mi s svojim znanjem in nasveti v veliki meri pomagali, da sem se tekom postopka dobro branil in sem za njih izjemno hvaležen. Kot pravi apostol Pavel: Kjer se je pomnožil greh, se je še bolj pomnožila milost

Besede, ki s pravnomočno oprostilno sodbo dobivajo dodaten pomen.

Vir: Družina