Dodatni viri in literatura

Knjige in publikacije v slovenskem jeziku

Predavanje p. dr. Hansa Zollnerja DJ o zaščiti otrok: Ozdravljenje in prenova« – zaščita otrok in ranljivih odraslih v Katoliški cerkvi

Knjige in publikacije v tujih jezikih

 • Papeška komisija za zaščito otrok
 • New commentary on the Code of Canon Law, New York 2000.
 • Chiesa e pedofilia. Una ferita aperta. Un approccio psicologico – pastorale, G. Cucci, H. Zollner, Ancora 2010.
 • Der Strafanspruch der Kirche in Fällen von sexuellen Missbrauch, H. Hallermann, T. Meckel, S. Pfannkuche, M. Pulte (ur.), Echter Verlag, Würzburg 2012.
 • Verso la Guarigione e il Rinnovamento, Simposio 2012 della Pontificia Università Gregoriana sugli abusi sessuali su minori, C. J. Scicluna, H. Zollner, D. J. Ayotte, Edizione Dehoniane Bologna 2012.
 • Toward a world free from violence - Global survey on violence against children, Publication produced by the Office of the SRSG on Violence against Children in 2013, United Nations 2015.
 • Safeguarding, A. Spadaro SJ (ur.), La Civiltà Cattolica 2018.

Strokovni članki v slovenskem jeziku

 • Služba župnika Božjemu ljudstvu, Viktor Papež, Ljubljana 2002.
 • Spolne zlorabe v Cerkvi in vprašanje odškodninske odgovornosti, Andrej Saje, Bogoslovni vestnik 67 (2007), 497–499
 • Spolna zloraba v družini, najhujša zloraba otrokovega zaupanja, Tanja Repič, Otrok in družina 2009
 • Kongregacija za nauk vere, »Navodila za razumevanje temeljnih postopkov za reševanje primerov spolnih zlorab«, 12. 4. 2010, v: Sporočila slovenskih škofij 5/2010, 97–98.
 • Kongregacija za nauk vere, »Pismo škofom Katoliške Cerkve, drugim ordinarijem in hierarhom o spremembah apostolskega pisma m. p. Varovanje svetosti zakramentov in Določila glede hujših kaznivih dejanj«, 21. 5. 2010, v: Sporočila slovenskih škofij, 10/2010, priloga, 1–8.
 • Kongregacija za nauk vere, »Okrožnica v pomoč škofovskim konferencam pri pripravljanju smernic za obravnavanje primerov spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani duhovščine« 3. 5. 2011, v: Sporočila slovenskih škofij 7/2011, 142–144.
 • Narava in meje odgovornosti krajevnega škofa za duhovnike v primeru kaznivih dejanj in povzročitve škode, Andrej Saje, Lex Victrix In Caritate, Zbornik ob sedemdesetletnici p. Viktorja Papeža OFM 2013

Strokovni članki v tujih jezikih

 • Diritto penale canonico, Calabrese A., Città del Vaticano 1996.
 • »Il diritto alla buona fama e alla intimità. Analisi e commento del canone 220«, Cauteruccio A., v: Commentarium pro Religiosis 73 (1992) 39–81.
 • »Doveri e diritti implicati nei casi di abusi sessuali perpetrati da chierici«, Ghirlanda G., v: Periodica 91 (2002) 29–48.
 • »Canone 128: Riparazione del danno. Obblighi e responsabilità del vescovo diocesano«, Hendriks J., v: Ius Ecclesiae XV (2003) 427–457.
 • Elementi per configurare l'ambito di responsabilità canonica del Vescovo diocesano nei riguardi dei presbiteri incardinati nella propria diocesi e che esercitano nella medesima il loro ministero«, Papeški svet za zakonska besedila, »v: Communicationes 36 (2004) 33–38.
 • »La persona e i suoi diritti nelle norme sugli abusi sessuali«, Astigueta G. D., v: Periodica 93 (2004) 623–691.
 • »La responsabilidad civil de la Diócesis por los actos de sus clérigos«, Ortiz Javier F., v: Ius Canonicum XLV 90 (2005) 557–608.
 • »Il conflitto d’obbligo tra autorità ecclesiastica e autorità statale e il crimine di sesso del presbitero con minore nella normativa comparata e interordinamentale«, Bartone N., v: Questioni attuali di Diritto penale Canonico, Studi giuridici XCVI, Città del Vaticano 2012, 149–198.
 • »I principali doveri del vescovo davanti alla notizia di un delitto “più grave” commesso contro la morale o nella celebrazione dei sacramenti«, Mosconi M., v: Quaderni di diritto ecclesiale 25 (2012) 281–315.

Intervjuji in druge objave v medijih