Seznam zagovornikov (odvetnikov in zastopnikov) v cerkvenih kazenskih postopkih

V skladu s kanonskim pravom mora obtoženec v kazenski zadevi (tako v upravnem kot sodnem postopku) vedno imeti odvetnika, ki ga postavi sam ali mu ga da sodnik (Zakonik cerkvenega prava (ZCP) - kan. 1481 § 2). Odvetnika lahko imajo tudi drugi. Stranke in drugi udeleženci v cerkvenih kazenskih postopkih lahko imajo tudi zastopnike. ZCP določa, da lahko službo odvetnika vrši vernik, klerik ali laik, ki je polnoleten, na dobrem glasu, doktor kanonskega prava ali drugače resnično izveden. Potrjen mora biti od krajevnega škofa (prim. kan. 1483 ZCP). V nadaljevanju objavljamo seznam zagovornikov za obe metropoliji, ki so v pomoč strankam in drugim udeležencem v cerkvenih kazenskih postopkih:

LJUBLJANSKA METROPOLIJA

  • Mateja Maček, univ. dipl. iur., Ljubljana
  • msgr. mag. Alojz Milharčič, župnik, Knežak
  • msgr. dr. Alojz Snoj, župnik, Stara Loka

MARIBORSKA METROPOLIJA

  • Božidar Horvat, univ. dipl. iur., Slovenska Bistrica
  • Lidija Pratnemer, univ. dipl. iur., Slovenske Konjice
  • mag. Ronnie Christopher Horvat, univ. dipl. iur., Ljubljana
  • mag. Sebastijan Valentan, duhovnik na podiplomskem študiju, Rim
  • mag. Simon Štihec, župnik, Dobrovnik

 

Msgr. Stanislav Zore
Predsednik SŠK