Zakoni, ki urejajo področje, povezano s spolnim nasiljem

Uradni dokumenti Cerkve na Slovenskem objavljeni v Sporočilih slovenskih škofij (SSŠ)

Mednarodni dokumenti in uradni dokumenti Svetega sedeža

Na to temo je dostopna tudi podstran na uradnem portalu Svetega sedeža ter Papeške komisije za zaščito otrok.

Civilna zakonodaja

  • Kazenski zakonik (Ur. l. RS, 95/2004) – 19. poglavje
  • Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 34/2004)
  • Zakon o kazenskem postopku 146. člen (prim.
  • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Ur. l. RS, 80/2004) – dolžnost obveščanja
  • Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Ur. l. RS, 16/2008)
  • Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Ur. l. RS, št. 104/2009)

Povezave do spletnih strani nekaterih škofij oz. škofovskih konferenc:


[1] To je pravno besedilo, ki velja za celotno Katoliško Cerkev in vsebuje strožja določila glede na smernice iz leta 2006.