Ekspertna skupina za reševanje primerov spolnih zlorab

Slovenski škofje so ustanovili ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab zaradi potrebe po strokovnem pristopu k reševanju problematike. Skupina svetuje tako žrtvam in njihovim svojcem kot tudi škofom ordinarijem, vendar s povsem različnim namenom: prve seznanja s postopki na cerkvenem in civilnem sodišču ter o možnostih terapevtske obravnave, slednjim pa svetuje, kako naj učinkovito ravnajo v posameznih primerih. Žrtvam in njihovim svojcem povedo, da imajo možnost prijave storitve kaznivega dejanja spolnega nasilja na Policiji ali Državnem tožilstvu.

Skupina je bila po zgledu drugih škofovskih konferenc po svetu ustanovljena leta 2009 in jo sestavljajo trije člani: cerkveni pravnik, civilni pravnik in terapevt.

Pravilnik

Kje in kako lahko žrtve ali njihovi svojci podajo prijavo ekspertni skupini?

Žrtve ali njihovi svojci, ki se odločijo za prijavo kaznivega dejanja spolnega nasilja, naj se obrnejo na krajevnega škofa oziroma redovnega predstojnika, v kolikor je storilec redovnik. Ekspertna skupina bo žrtvam oziroma njihovim svojcem svetovala o nadaljnjih korakih cerkvenega postopka.


E-pošta