Ekspertna skupina za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK

Slovenski škofje so na 127. redni seji SŠK, ki je potekala 23. novembra 2021, sklenili, da se Ekspertni skupini za reševanje primerov spolnih zlorab mandat ne podaljša. Predvidoma bodo slovenski škofje v letu 2022 ustanovili neodvisno komisijo za zaščito otrok.

Slovenski škofje so leta 2009 ustanovili Ekspertno skupino za reševanje primerov spolnih zlorab zaradi potrebe po strokovnem pristopu k reševanju problematike. Škofje so na 117. redni seji SŠK, ki je potekala 9. marca 2020 v Murski Soboti, preimenovali skupino v Ekspertno skupino za zaščito mladoletnih in ranljivih odraslih pri SŠK.

Skupina svetuje tako žrtvam in njihovim svojcem kot tudi škofom ordinarijem, vendar s povsem različnim namenom: prve seznanja s postopki na cerkvenem in civilnem sodišču ter možnostih terapevtske obravnave, slednjim pa svetuje, kako naj učinkovito ravnajo v posameznih primerih ter predlaga splošne ukrepe za preprečevanje in reševanje eventualnih bodočih primerov spolnih zlorab. Poleg tega Ekspertna skupina deluje kot strokovni posrednik za sodelovanje SŠK s policijo, tožilstvom, civilno-družbenimi strokovnimi organizacijami in predstavniki javnosti oziroma mediji. Skupino sestavljajo vsaj trije člani: cerkveni pravnik, civilni pravnik in psiholog terapevt.

Pravilnik

Kje in kako lahko žrtve ali njihovi svojci podajo prijavo Ekspertni skupini?

Žrtve ali njihovi svojci, ki se odločijo za prijavo kaznivega dejanja spolnega nasilja, naj se obrnejo na krajevnega škofa oziroma redovnega predstojnika, v kolikor je storilec redovnik. Ekspertna skupina bo žrtvam oziroma njihovim svojcem svetovala o nadaljnjih korakih cerkvenega postopka.

Člani

  • Msgr. mag. Alojz Milharčič, predsednik
  • Dr. Sebastijan Valentan, tajnik
  • Dr. Andrej Naglič
  • Mag. Simon Štihec
  • Ga. Marija Rešetič, univ. dipl. iur.
  • G. Pavel Teršek, univ. dipl. iur.
  • Strokovnjakinja za psihološko pomoč / psihoterapevtka  

Seznam zagovornikov (odvetnikov in zastopnikov) v cerkvenih kazenskih postopkih

Predavanje p. dr. Hansa Zollnerja DJ o zaščiti otrok: Ozdravljenje in prenova« – zaščita otrok in ranljivih odraslih v Katoliški cerkvi


E-pošta


Statistika verskih delavcev v Katoliški cerkvi v Sloveniji ter prijave zlorab 2009–2018

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Katehisti/-nje

612

595

463

584

568

626

673

612

649

672

Redovnice

572

561

547

524

509

519

498

495

482

461

Diakoni

18

27

28

31

31

29

30

30

30

30

Duhovniki

1066

1067

1050

1087

1069

1066

1046

1045

1018

1020

Škofje

10

11

11

11

9

11

14

14

14

14

Skupaj

2278

2261

2099

2237

2186

2251

2261

2196

2193

2197

                 

 

 

Obravnavne prijave domnevnih primerov zlorab

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

0

2

1

0

2

2

Odstotek

n. p.

n. p.

n. p.

n. p.

0

0,09

0,04

0

0,09

0,09

 

Med letoma 2013 in 2017 je skupina obravnavala šest prijav domnevnih zlorab: leta 2013 nobene, 2014 dva primera, 2015 en primer, leta 2016 ni bilo nobene prijave, v letu 2017 dve prijavi ter v letu 2018 dve.

Ekspertna skupina je od leta 2009, ko je bila ustanovljena, obravnavala 14 primerov domnevne spolne zlorabe, in sicer od prijavljenih 18 primerov (štirje primeri zaradi očitne neutemeljenosti niso bili vzeti v obravnavo). V vseh primerih so bili domnevni storilci moški kleriškega stanu (mašniki in diakoni). Domnevne žrtve so bile v petih primerih ženske in v devetih primerih moški. Domnevno dejanje naj bi bilo v desetih primerih storjeno proti starejšim mladoletnikom (pubertetnikom) in v štirih primerih proti mlajšim mladoletnikom (predpubertetnikom). V vseh evidentiranih primerih so domnevne žrtve osnovnošolska in srednješolska populacija.