Javni protest in poziv Cerkve v zvezi s Peticijo za popolno obdavčitev Katoliške Cerkve

3.3.2013 Slovenija Cerkev, Država, Finance, Zakonodaja

Katoliška Cerkev javno protestira proti zlonamernim manipulacijam, ki služijo razpihovanju verske nestrpnosti v primeru Peticije za popolno obdavčitev Katoliške Cerkve, ki jo javno promovira Koalicija za ločitev države in cerkve oziroma Društvo za zaščito ustave in žrtev Cerkve. Peticija je bila nazadnje objavljena na spletni strani Siol.net pod naslovom: »Ali lahko Cerkev pomaga rešiti plače v javnem sektorju«. Zahteve peticije so diskriminatorne, podatki, ki jih navaja, pa neresnični.

Diskriminatorna je zahteva za obdavčitev nepridobitnih dejavnosti, ki jih opravlja Cerkev, in prostovoljnih prispevkov, ki jih Cerkev prejema za opravljanje teh splošno koristnih dejavnosti. Neobdavčene so namreč vse nepridobitne dejavnosti in vsi prostovoljni prispevki, ki jih prejemajo nepridobitne pravne osebe, kot so društva, zavodi in ustanove, pa tudi ostale verske skupnosti. Prav tako je diskriminatorna zahteva za obdavčitev nepremičnin pravnih oseb Cerkve. Vse nepremičnine v splošni oziroma javni rabi, kot so stavbe države in občin, so namreč izvzete iz obdavčitve.

Neresnična je navedba v peticiji, da je Cerkev izjemno bogata, saj naj bi vrednost njenih nepremičnin znašala okoli 800 milijonov evrov. Strukturo nepremičnin Cerkve v pretežni meri namreč sestavlja kulturna dediščina Slovenije, ki jo je Cerkev kot lastnica dolžna varovati in ohranjati. Zaradi visokih stroškov varovanja in ohranjanja ter ozke namembnosti tovrstnih nepremičnin je njihova tržna vrednost prej negativna kot pozitivna oziroma zahteva stalno in izdatno financiranje s strani članov Cerkve. Nadalje je neresnična navedba peticije, da so vse cerkvene dejavnosti pridobitne. Pridobitne so namreč tiste dejavnosti, ki se opravljajo na trgu s ciljem pridobivanja dobička, kar pa v primeru dejavnosti, ki jih opravlja Cerkev, ne drži.

Neresnična je tudi trditev peticije, da pravne osebe Cerkve ne posredujejo pristojnim državnim organom obračuna prihodkov ter odhodkov in da državni organi ne opravljajo nadzora finančno-gospodarskega poslovanja teh pravnih oseb. Vse samostojne pravne osebe Cerkve namreč letno poročajo Agenciji za javnopravne evidence in storitve in Davčni upravi Republike Slovenije o stanju sredstev in izidu poslovanja, Računsko sodišče pa je pristojno izvrševati nadzor nad porabo vseh dodeljenih javnih sredstev.

Peticija za popolno obdavčitev Katoliške Cerkve oziroma delovanje Koalicije za ločitev države in cerkve ter Društva za zaščito ustave in žrtev cerkve spodbuja versko neenakopravnost, razpihuje versko nestrpnost in škoduje dobremu imenu Cerkve in njenih članov. Katoliška Cerkev celotno slovensko demokratično javnost, organe pravne države, zlasti tožilstvo in policijo, in medije, zato javno poziva, da zaščitijo ustavno zajamčene pravice katoličanov in njihove Cerkve ter skupno dobro vseh državljank in državljanov Republike Slovenije.


Objavljeni sorodni prispevki na to temo:

1. Finančna pomoč države Cerkvi je v skladu z ustavo in zakoni (27. 02. 2012)

2. Ločitev med državo in Katoliško Cerkvijo ter njeno financiranje (14. 03. 2012)

3. Davki in obdavčitev cerkvenih nepremičnin (30. 03. 2012)

4. Reševanje krize in financiranje zasebnih šol (17. 04. 2013)

5. Demanti na trditve predstavnika Društva za zaščito ustave in žrtev Cerkve (18. 02. 2013)

6. Odgovor na trditve predstavnika Društva za zaščito ustave in žrtev Cerkve (18. 02. 2013)