Vprašanja in odgovori ob navodilih slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19

8.1.2021 Slovenija Cerkev v Sloveniji, COVID19

Stanje: 8. januar 2021

Škofje ordinariji so 18. decembra 2020 sprejeli nova Navodila slovenskih škofov za obhajanje svetih maš v času epidemije COVID-19 in sklenili, da bodo pri ponovni uvedbi bogoslužja upoštevali epidemiološko stanje v posameznih statističnih regijah.

Kako je z udeležbo vernikov pri svetih mašah v času epidemije?
mariborski nadškofiji, celjski in soboški škofiji so svete maše z ljudstvom dovoljene od 4. januarja 2021, upoštevajoč navodila, ki so jih škofje sprejeli 18. decembra 2020.

ljubljanski nadškofiji je odsvetovano obhajanje svetih maš z verniki ob nedeljah. Izjemoma lahko župniki po lastni presoji in glede na epidemiološko sliko obhajajo svete maše z verniki. Duhovniki obhajajo sveto mašo samo ob navzočnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, verniki pa naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev.

novomeški škofiji so dovoljene svete maše z ljudstvom od 23. decembra 2020.

V župnijah koprske škofije so dovoljene svete maše z ljudstvom.

Kjer se darujejo svete maše z udeležbo vernikov je potrebno spoštovati vsa navodila slovenskih škofov ter priporočila NIJZ za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19.

Koliko vernikov je lahko pri sveti maši?
V škofijah, kjer so svete maše dovoljene, je lahko v cerkvi toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2. Duhovnik(i) so na podlagi vladnega odloka v celoti izvzeti iz tega pogoja. V površino cerkve se šteje vsa notranja površina glavne ladje, stranskih ladij in kapel, prezbiterija in pevskega kora (tlorisna površina).

Zakaj cerkveno petje med sveto mašo ni dovoljeno?
Med sveto mašo je v skladu z vladnim odlokom prepovedano zborovsko, ljudsko in solo petje, vključno s petjem mašnika. Pri sveti maši lahko sodeluje organist.

Ali je dovoljeno spremljati sveto mašo na trgu pred cerkvijo?
Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do združevanja ljudi npr. poslušanje svete maše pred cerkvijo po zvočniku, organiziranje svete maše na dvorišču ali trgu oz. na travniku.

V naši škofiji je dovoljeno obhajati svete maše z verniki, vendar je zaradi slabega epidemiološkega stanja v kraju župnik določil, da bo samo organiziran prejem svetega obhajila izven maše.
Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto svete maše zagotovi skupni prejem svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je treba upoštevati vse naštete ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za svete maše.

Kako naj izpolnim nedeljsko dolžnost obiska svete maše, če v župniji ni svetih maš? 
V župnijah, ki zaradi neugodnega epidemiološkega stanja ni svetih maš z ljudstvom, škofje do preklica vsem vernikom, ki se ob nedeljah ne morejo udeležiti svetih maš priporočajo, da nekaj časa posvetijo molitvi osebno ali v družini (prim. ZCP, kan. 1248, 2).

Kako lahko prejmem sveto obhajilo v razmerah, ko ni svetih maš?
Izven svete maše je možen skupni ali posamični prejem svetega obhajila. Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto svete maše zagotovi skupni prejem svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je treba upoštevati vse zgoraj naštete ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za svete maše.

Ali je lahko pred sveto mašo organizirana molitev vernikov, npr. rožnega venca?
Pred sveto mašo so dovoljene osebne molitve vernikov.

Kako je s prejemom zakramenta sv. spovedi?
Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra. Spovednico naj se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopiti z masko. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Duhovniki in verniki so to normo dolžni spoštovati. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

Kako je s prejemanjem zakramenta bolniškega maziljenja?
Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo. Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.

Kakšna so določila glede svetih krstov, prvih svetih obhajil, birm, porok?
Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi.

So cerkveni pogrebi dovoljeni?
Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ. Z namenom, da se čakalne vrste za upepelitev skrajšajo, vernike vabimo, da svoje rajne sorodnike pokopljejo na klasičen način s krsto.

Kaj je treba upoštevati pri izvajanju verouka (kateheza)?
Kateheza (verouk) in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo. Katehisti in katehistinje po navodilih Slovenskega katehetskega urada pripravijo snov za pouk osnovnošolske kateheze (verouka) po spletu. Župnik nadzoruje in tedensko preverja potek kateheze na daljavo.

Kako je z drugimi župnijskimi dejavnostmi (duhovne vaje, zakonske skupine ipd.)? 
Vsa župnijska srečanja (duhovne vaje, zakonske skupine idr.) se izvajajo samo na daljavo.

Pod kakšnimi pogoji je lahko vernik pri osebni molitvi v cerkvi? 
V cerkvi je dovoljena zasebna molitev  vernikov ali družine ali članov istega gospodinjstva glede na velikost prostora. V cerkvi je lahko toliko vernikov (vključno z bogoslužnimi sodelavci), kolikor zadoščajo predpisu 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2.

Kako naj verniki podprejo domačo župnijo v času epidemije?
Verniki v času epidemije lahko darove za svete maše in prispevke za župnije oddajo v času obiska cerkve (npr.v času osebnega obhajila). Prav tako lahko svoj dar nakažejo preko spletnega bančnega nakazila na bančni račun župnije.

Kako je z obiskom župnijske pisarne?
Župnijska pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo ali eno družino oz. z osebami, ki živijo v istem gospodinjstvu. Duhovnik in verniki morajo nositi masko in si pred obiskom in po njem razkužiti roke. 

Kje lahko dobim molitev za zdravje?
Molitev je objavljena na spletni strani Katoliške cerkve v Sloveniji. Škofje vabijo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce in blagoslov našega naroda ter konec pandemije.

Več na: COVID-19: Aktualna navodila v Katoliški cerkvi v Sloveniji (zbirno)

 

Tiskovni urad SŠK