COVID-19: Aktualna navodila v Katoliški cerkvi v Sloveniji (zbirno)

9.10.2020 Slovenija COVID19, SŠK
Foto: Pixabay Foto: Pixabay
Veljavna navodila in priporočila v Katoliški cerkvi v Sloveniji za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19:

Navodila veljajo od 19. decembra 2020 do preklica.

Navodila (.docx)
Navodila (PDF)

Pred vstopom v cerkev - grafika

Navodila po škofijah: Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto

V Navodilih slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času krepitve epidemije COVID-19 (stanje: 21. julij 2020) je določeno, da se župnijska kateheza (verouk) začne izvajati vzporedno z osnovno šolo. Pri tem veljajo enaka zdravstvena navodila kot v šolah. Z namenom lažje organizacije kateheze v nadaljevanju posredujemo glavna priporočila, ki so v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter NIJZ.

Škofje ordinariji so 17. oktobra 2020 sprejeli posebna navodila glede prenašanja bogoslužnih in pastoralnih dogodkov preko spleta.

Navodila za spletni prenos bogoslužja so pripomoček duhovnikom in pastoralnim delavcem, da bi vernikom v času epidemije omogočili čim boljšo izkušnjo zakramentalnega in liturgičnega življenja.

Obhajanje Evharistije brez ministranta in ljudstva

Skladno z Zakonikom cerkvenega prava (kann. 455, § 1–2; 381; 391, § 1 ZCP) in Direktorijem za pastoralno službo škofov Apostolorum successores (čl. 31 in 64) so slovenski škofje na 120. redni seji SŠK, ki je potekala 5. oktobra 2020 v Laškem, sprejeli Navodila škofom, duhovnikom, redovnicam in redovnikom v primeru okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19). Navodila začnejo veljati v četrtek, 8. oktobra 2020.

V času epidemije škofje vabijo vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike, da molijo naslednjo molitev za zdravje.