COVID-19: Aktualna navodila v Katoliški cerkvi v Sloveniji (zbirno)

30.4.2021 Slovenija COVID19, SŠK
Foto: Pixabay Foto: Pixabay
Veljavna navodila in priporočila v Katoliški cerkvi v Sloveniji za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19:

Pred vstopom v cerkev - grafika

Škofje ordinariji so 17. oktobra 2020 sprejeli posebna navodila glede prenašanja bogoslužnih in pastoralnih dogodkov preko spleta.

Navodila za spletni prenos bogoslužja so pripomoček duhovnikom in pastoralnim delavcem, da bi vernikom v času epidemije omogočili čim boljšo izkušnjo zakramentalnega in liturgičnega življenja.

Obhajanje Evharistije brez ministranta in ljudstva

Skladno z Zakonikom cerkvenega prava (kann. 455, § 1–2; 381; 391, § 1 ZCP) in Direktorijem za pastoralno službo škofov Apostolorum successores (čl. 31 in 64) so slovenski škofje na 120. redni seji SŠK, ki je potekala 5. oktobra 2020 v Laškem, sprejeli Navodila škofom, duhovnikom, redovnicam in redovnikom v primeru okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19). Navodila začnejo veljati v četrtek, 8. oktobra 2020.

V času epidemije škofje vabijo vse duhovnike, redovnike, redovnice in vernike, da molijo naslednjo molitev za zdravje.