Teden molitve za duhovne poklice 2022

1.5.2022 Slovenija Duhovniki, Redovništvo

V tednu molitve posebej molimo za nove duhovne poklice, svetost ter stanovitnost poklicanih.

Pojdi in popravi mojo Cerkev! je geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki bo v Katoliški cerkvi v Sloveniji potekal od 1. do 8. maja 2022. Klic, ki ga je zaslišal sveti Frančišek, naj odmeva tudi v nas skozi ves teden molitve, zlasti še v tem času skupne hoje na poti sinode.

K obhajanju tedna molitve nas vabi plakat (pdf).

K razmišljanju in poglobitvi teme nam bo v pomoč knjižica (pdf). 
V njej za vsak dan v tednu molitve za duhovne poklice najdete uvod v sveto mašo, prošnje vernikov, uvod v očenaš in pozdrav miru, za 3. in 4. velikonočno nedeljo pa tudi predlog homilije - besedila (word doc).

Spodbujamo vas, da v župniji vsak dan tedna molitve pred ali po sveti maši z aktivnimi župnijskimi skupinami pripravite vsaj polurno molitev pred izpostavljenim Najsvetejšim. V knjižici najdete predloge v (word doc) za molitvene pol ure po naslednjih namenih:

1. maj: Za duhovne poklice (pripravil Klemen Gartner) 
2. maj: Za diakonske poklice (pripravil Janez Kurnik)
3. maj: Za redovniške poklice (pripravila s. Tina Dajčer SŠ)
4. maj: Za misijonske poklice (pripravila s. Hermina Nemšak FBS)
5. maj: Za duhovniške poklice (pripravil Janez Vagner)
6. maj: Za duhovne poklice – molijo mladi (pripravil Jure Sojč)
7. maj: Molitev družine za duhovne poklice (pripravila Lucija Gorenšek)

V drugem delu knjižice so pripravljeni predlogi za srečanja različnih skupin: 
1. za srečanje ministrantov in ministrantk (word doc)
2. kateheza za 2. triado (word doc)
3. kateheza za 3. triado (word doc)
4. predlog srečanja mladih (word doc)
5. predlog srečanja za zakonske skupine (word doc)

6. predlog srečanja za biblično skupino (word doc)

Na koncu knjižice je seznam filmov na temo poklicanosti (word doc).
Na ovitku knjižice pa molitev za duhovne poklice, ki se jo lahko moli ob koncu bogoslužja vsak dan v mesecu maju (pdf).

Zakaj teden molitve?
Teden molitve je čas milosti za vse nas – že poklicane. Poglobimo življenjsko poklicanost in poživimo prejeti dar, ter z novo gorečnostjo razdajajmo svoje življenje v služenju Bogu in ljudem, da bo Gospod najprej v nas in po nas lahko prenavljal svojo Cerkev. 
Potem postanimo odločni »klicarji« vernikom vseh generacij, da poživijo v sebi krstno milost in prenovijo vero v Kristusa, ki jih je poklical, da sodelujejo pri njegovem odrešenjskem poslanstvu. Zlasti klicarji tudi mladim, da prisluhnejo Božjemu klicu ter odkrijejo in zaživijo svoje mesto v Božjem odrešenjskem načrtu, tudi v različnih duhovnih poklicih.
V nas in v vsakem verniku naj bi ta čas milosti prebudil in okrepil zavest: osebno sem odgovoren za prebujanje, rast in dozorevanje poklicev, ker sem poklican, da se tudi po meni širi Božje delo odrešenja v ta svet. Po meri prejete milosti. Odločitev za intenzivno obhajanje tedna molitve, pomeni izbrati Kristusa, izbrati življenje, izbrati pot vere, ki odrešuje.

Nekaj konkretnih predlogov za obhajanje tedna molitve v župniji:

1. MOLITEV JE GLAVNO SREDSTVO, ZATO BO MOLITEV V SREDIŠČU TEGA TEDNA.

• V župnijskih oznanilih, na spletni strani vernikom pravočasno razložimo pomen tedna molitve, predstavimo njegovo dogajanje in jih povabimo k sodelovanju.
• Darujmo vsaj eno sveto mašo za duhovne poklice. 
• Oblikujmo poseben čas molitve pred Najsvetejšim. Vsak dan naj sodeluje vsaj ena od župnijskih skupin: otroci, birmanci, mladi, starši, katehisti, ostareli in bolni, družine, člani molitvenih oz. zakonskih skupin, … Predlog molitve glej zgoraj!
• Priporočimo molitev ostarelim in bolnikom.
• Spodbudimo molitev za duhovne poklice v družinah, v župnijskih skupinah.
• Molitev za poklice (na platnici knjižice) molimo pri bogoslužju ves mesec maj.

2. TEDEN »DUHOVNEGA POGLABLJANJA« - POKLICANOSTI

• Za razmišljanje, poglabljanje, molitev predložimo Božjo besedo o poklicanosti: v zakonskih, bibličnih, mladinskih skupinah ….
• Pripravimo katehezo o splošni in posebni poklicanosti: pri rednih srečanjih v osnovnošolskih, mladinskih, študentskih skupinah 
• O poklicanosti spregovorimo na srečanjih z ministranti, pevci, animatorji, člani ŽPS in drugimi župnijskimi sodelavci.
• Pripravimo srečanje za starše na temo poklicanosti in duhovnih poklicev.
• V župnijo (k bogoslužju, mladinskim ali drugim srečanjem) povabimo pričevalce: starše poklicanih, duhovnika, stalnega diakona, redovnika, redovnico, semeniščnika, bogoslovca, mlade na poti poklicanosti … 
• Obiščimo bogoslovje, kakšno redovno skupnost: z ministranti, pevci, animatorji, birmanci, drugimi sodelavci.

Molitev bo središčni vidik dogajanja tedna molitve, ne pa edini. Poklicna pastorala bo obrodila sadove, če bo celostna. Predloženih je le nekaj praktičnih spodbud in možnosti. Vsak naj izbere tisto, kar ve, da je njemu možno v danih okoliščinah. Vendar ne pozabimo: Veliko zmoremo, če hočemo!

Center za duhovne poklice Maribor