Spodbuda in vabilo članom Marijine kongregacije slovenskih bogoslovcev in duhovnikov

16.5.2012 Ljubljana Cerkev v Sloveniji, Duhovniki

V vodstvu Marijine kongregacije slovenskih bogoslovcev in duhovnikov (MKSBD)[1], ki povezuje preko 1.000 duhovnikov, bogoslovcev in redovnikov vseh slovenskih škofij, spodbujamo in vabimo naše člane, da ob aktualnem dogajanju v povezavi z vodenjem in delovanjem Katoliške Cerkve v Sloveniji:

  1. poživimo medsebojno slogo in skupno delo v Cerkvi. Če en ud trpi, trpijo vsi. Ob  preizkušnjah in težavah molimo drug za drugega, si dejavno pomagajmo in bodimo solidarni. Edinost in pozornost naj bosta naša moč in opora;
  2. ob spoštovanju vsakega brata spodbujamo k profesionalni transparentnosti našega delovanja, k odpravi krivic in h prizadevanju za spreobrnjenje. Tudi, če je včasih boleče, ne odstopajmo od pristne človeškosti in poštenega komuniciranja;
  3. kot najtesnejši sodelavci izkažemo polno zaupanje našim škofom ordinarijem. Spoštujmo jih, konstruktivno sodelujmo in molimo zanje, da bodo kos nalogi evangeljske prenove.

Marija, naša nebeška zavetnica, naj nas pri tem spremlja z zgledom svoje trdne vere, z materinskim usmiljenjem in kraljevsko pravičnostjo.


Mohor Rihtaršič, prefekt

dr. Primož Krečič, voditelj


Dodatne informacije dobite pri Mohorju Rihtaršiču na e-naslovu: [email protected].


[1] MKSBD je bila ustanovljena leta 1908. Sedež ima na Dolničarjevi ulici 4 v Ljubljani.