Premoženje duhovnikov – odgovor na novinarsko vprašanje

7.6.2013 Slovenija Duhovniki

Zanima me, kako je s premoženjem duhovnikov. Ali Cerkev postavlja kakšne omejitve ali pogoje glede tega? Kakšne? Kako gledate na to, da so duhovniki lastniki nepremičnin ali podjetji? Čigava odgovornost je, da ima duhovnik dovolj za preživetje (stanovanje in življenjske potrebščine) – duhovnikova ali je to odgovornost Cerkve?

Škofijski duhovniki imajo lahko svoje osebno premoženje, medtem ko so redovniki zavezani k uboštvu in praviloma niso upravičeni do posedovanja osebnega premoženja. Duhovniki brez soglasja pristojne cerkvene oblasti ne morejo biti lastniki podjetij. Duhovniki imajo lahko – podobno kot drugi državljani – svojo osebno lastnino. Skrb za duhovnikovo nastanitev in osnovne življenjske potrebščine je zaupana vernikom.