Papež rimski roti o pripravi na zakon in spremljanju mladoporočencev

Ob začetku novega sodnega leta so se v soboto, 21. januarja 2017, s papežem Frančiškom srečali člani rimske rote. Sveti oče je v središče srečanja postavil »odnos med vero in zakonsko zvezo« ter poudaril pomembno vlogo formacije mladih, priprave na zakon in spremljanje mladoporočencev. Potrebnega je veliko poguma za poroko v tem našem času. »In tisti, ki imajo moč in veselje za ta pomemben korak, morajo ob sebi čutiti naklonjenost in konkretno bližino Cerkve,« kot je zatrdil papež.

Ljubezen potrebuje resnico

Danes je bolj kot kdajkoli pomembno poglobiti odnos med ljubeznijo in resnico, je dejal Frančišek na začetku govora, pri čemer se je skliceval na svoja predhodnika, Janeza Pavla II. in Benedikta XVI. »Ljubezen potrebuje resnico,« je navedel besede iz okrožnice Luč vere. »Samo kolikor je ljubezen utemeljena na resnici, more ljubezen obstajati še naprej v času, preseči bežen trenutek in ostati neomajna, da bi podpirala skupno pot. Če ljubezen nima odnosa do resnice, je podvržena čustvom in ne prestane preizkusa časa. Prava ljubezen pa združuje vse prvine naše osebe in postane nova luč za veliko in izpolnjeno življenje. Brez resnice ljubezen ne more dati trdne vezanosti, ne more izpeljati 'jaza' prek njegove osamitve, niti ga osvoboditi bežnega trenutka, da bi gradila življenje in obrodila sad.«

Papež je opozoril na danes razširjeno miselnost, ki hoče zatemniti dostop do večnih resnic in ki pogosto zajame tudi kristjane, s čimer njihova vera postane medla in izgubi izvirnost. Takšno okolje, v katerem primanjkujejo verske vrednote, pogojuje tudi privolitev v zakon. Izkušnje tistih, ki prosijo za krščanski zakon, so zelo različne. Nekateri so aktivni v župnijah, drugi se ji približajo prvič, nekateri nimajo molitvenega življenja, spet druge vodi bolj površno versko čustvo, včasih so to osebe daleč od vere. Pred temi situacijami je po papeževih besedah treba najti »močna zdravila«. Zaustavil se je pri dveh: pripravi na zakon in spremljanju mladoporočencev.

Priložnost za evangelizacijo

Formacija mladih je povezana z odkrivanjem zakona in družine v skladu z Božjim načrtom. Gre za pomoč bodočim zakoncem, da »sprejmejo in okusijo milost, lepoto in veselje resnične ljubezni«. Krščanska skupnost jim je poklicana oznanjati evangelij, da bo »njihovo doživljanje ljubezni lahko postalo zakrament, učinkovito znamenje zveličanja«. Danes se ta priprava bolj kot kdajkoli prej kaže kot »dejanska priložnost za evangelizacijo odraslih in pogosto tako imenovanih oddaljenih. Številni so namreč mladi, za katere je približevanje poroke priložnost, da se ponovno srečajo z vero, ki je bila dolgo časa odrinjena na obrobje njihovega življenja.« To je lahko torej ugoden čas za obnovitev osebnega srečanja z Jezusom Kristusom, z evangeljskim sporočilom in s cerkvenim naukom.

Priprava na zakon zahteva kompetentnost pastorale

Vsi, ki delujejo na področju družinske pastorale, morajo biti zelo skrbeti, da bo priprava na zakrament zakona čim bolj učinkovita, ne samo za človeško rast, ampak predvsem za vero zaročencev. »Temeljni cilj srečanj je pomagati zaročencem, da bodo postopno dosegli vključitev v Kristusovo skrivnost, v Cerkev in s Cerkvijo,« je zatrdil papež Frančišek. To pomeni postopno zorenje v veri, in sicer preko oznanjevanja Božje besede, približevanja Kristusu in velikodušne hoje za njim. Namen teh priprav je pomagati zaročencem spoznati in živeti stvarnost zakona, ki ga želijo obhajati, in to ne samo na veljaven in legitimen način, ampak tudi rodoviten, da bo obhajanje zakona postalo nov korak na poti njihove vere. Papež je izpostavil, da so za to službo potrebne osebe s specifično usposobljenostjo in ustrezno pripravljenostjo, pomembna pa je tudi primerna sinergija med duhovniki in zakonskimi pari.

Papež je tukaj poudaril potrebo po »novem katehumenatu« pri pripravi na zakon ter dodal, da je nujno konkretno uresničiti, kar je že bilo predlagano v apostolski spodbudi Janeza Pavla II. Familiaris consortio (št. 66), da namreč priprava na zakon postane del celotnega postopka zakramenta zakona.

Formacija za mlade zakonce

Kot drugo »zdravilo« je papež navedel pomoč mladoporočencem, da po poroki nadaljujejo hojo po poti vere in v Cerkvi. »Pogumno in ustvarjalno je treba pripraviti načrt formacije za mlade zakonce, z iniciativami, ki bodo usmerjene v rast zavedanja o prejetem zakramentu.« Spodbujati jih je treba, da upoštevajo različne vidike svojega vsakodnevnega življenja kot para, ki je znamenje in orodje Božje ljubezni, utelešene v zgodovini ljudi.

»Krščanska skupnost je poklicana sprejeti, spremljati mlade pare in jim pomagati, tako da jim ponuja priložnosti in ustrezne načine za skrb za duhovno življenje znotraj družinskega življenja in tudi v okolju pastoralnega načrtovanja v župniji,« je poudaril papež. Mladi zakonci so namreč pogosto prepuščeni samim sebi, tudi zaradi dejstva, ker jih je manj videti v župniji, kar je pogosto povezano tudi z rojstvom otrok. A ravno v teh prvih trenutkih družinskega življenja jim je treba zagotoviti več bližine in močno duhovno podporo, tudi pri vzgoji otrok, katerim so prvi prinašalci in pričevalci daru vere. Zaželeno je, da obstajajo skupine, kjer mladi zakonski pari lahko nadaljujejo pot trajne formacije: preko poslušanja Božje besede, razmišljanja o različnih temah, ki so povezane z družinskim življenjem, preko molitve in bratske podelitve izkušenj.

Vloga župnikov

Namen tako priprave na zakon kot spremljanja mladih zakonskih parov je po papeževih besedah »spodbujati primeren verski kontekst, v katerem obhajati in živeti zakon«. To pa prav tako pomeni, da se morajo župniki vedno bolj zavedati »delikatne naloge«, ki jim je zaupana z vodenjem priprav na zakrament zakona bodočih zakoncev, da bi jim sinergija med zakonsko zvezo in vero bila razumljiva in realna. Kot je izpostavil Frančišek, je treba iz zgolj pravnega in formalnega pogleda na pripravo bodočih zakoncev preiti na zakramentalno postavitev ab initio, kar pomeni začeti s hojo proti polnosti njihovega foedus – pristanka, ki ga Kristus povzdigne na raven zakramenta. Vse to pa zahteva tudi velikodušen prispevek odraslih kristjanov, ki pomagajo duhovniku pri družinski pastorali, da bi tako »zgradili mojstrovino družbe, kar je družina, mož in žena, ki se ljubita v skladu s sijajnim Božjim načrtom«.

 

Vir: Radio Vatikan.