Papež podpisal izjavo za odpravo modernega suženjstva

2.12.2014 Vatikan Sveti sedež, Mir, Papež Frančišek

Predstavniki svetovnih verstev so danes v Vatikanu podpisali skupno izjavo za odpravo modernega suženjstva. Med podpisniki je tudi papež Frančišek, ob njem pa še enajst predstavnikov drugih verskih skupnosti: anglikanske, pravoslavne, judovstva, islama, budizma in hinduizma. Podpisniki izjavljajo, da se različne oblike modernega suženjstva, kot so trgovina z ljudmi, prisilno delo, prostitucija, trgovina s človeškimi organi, morajo obravnavati kot zločin proti človeštvu in kot take jih mora prepoznati vsak človek in vsak narod. Dogodek je na današnji mednarodni dan za odpravo suženjstva potekal na pobudo mednarodne organizacije Global Freedom Network.

 

Frančišek pozval k skupnemu boju proti suženjstvu

Papež je zbrane tudi nagovoril. Poudaril je, da je vsako človeško bitje podoba Boga. Bog je ljubezen in svoboda, daje se nam v medosebnih odnosih. Vsako človeško bitje je torej svobodno bitje, namenjeno, da obstaja za dobro drugega, v enakosti in bratstvu. »Vse osebe so med seboj enake, zato se jim mora priznati enaka svoboda in enako dostojanstvo. Vsak diskriminanten odnos, ki ne spoštuje temeljnega načela, da mi je drugi enak, pomeni hudodelstvo,« je poudaril Frančišek.

Dodal je, da zato podpisniki današnje izjave v imenu vseh vernikov izjavljajo, da je moderno suženjstvo zločin proti človeštvu. Žrtve prihajajo iz različnih situacij, a najpogosteje so to »naši najrevnejši in najranljivejši bratje in sestre«. »V njihovem imenu pozivamo k delovanju naše skupnosti,« je izpostavil papež, »da brez izjeme in v celoti zavrnejo vse oblike sistematičnega odvzemanja individualne svobode, katerega cilj je osebno in trgovinsko izkoriščanje.«

Zatrdil je, da kljub zoperstavljanju temu pojavu, moderno suženjstvo še naprej ostaja »strašno gorje«, prisotno po vsem svetu. Podprti z ideali našega izpovedovanja vere in skupnimi človeškimi vrednotami, vsi lahko in moramo dvigniti standard duhovnih vrednot, da bomo s skupnim naporom in pogledom lahko izkoreninili suženjstvo iz sveta, je pripomnil.

 

Besedilo je s strani Radia Vatikan.