Molitveni dan za III. izredno generalno zasedanje škofovske sinode

28.9.2014 Katoliška Cerkev Družina, Papež Frančišek, Škofovska sinoda

Nedelja, 28. septembra 2014, je posvečena molitvi za III. izredno generalno zasedanje škofovske sinode, ki bo potekalo od 5. do 19. oktobra pod geslom Pastoralni izzivi družine v kontekstu evangelizacije.

Krajevne Cerkve, župnije, redovna občestva, društva in gibanja so povabljeni, da v dneh priprave na sinodo in med njenim potekom pri evharistični daritvi in drugih bogoslužnih opravilih molijo za sinodalno dogajanje. V Rimu bodo v ta namen vsak dan molili v kapeli Salus Populi Romani v baziliki sv. Marije Snežne. Verniki so povabljeni, da se molitveni podpori pridružijo tudi sami, še posebej v družinah.

Predlagane molitve vključujejo Molitev k Sveti družini za sinodo, ki jo je pripravil papež Frančišek, in nekaj splošnih prošenj – molitvenih namenov, ki se lahko uporabijo pri nedeljskih mašah 28. septembra in pri mašah v času sinode. Molitveni namen se lahko doda prošnjam pri hvalnicah ali večernicah. Med sinodo se posebej vabi tudi k molitvi rožnega venca.

 

I – Molitev k Sveti družini za sinodo

Jezus, Marija, Jožef,
v vas občudujemo
veličino resnične ljubezni,
zato se z zaupanjem obračamo k vam in vas prosimo.

Sveta nazareška družina,
posveti naše družine,
naj bodo prostor skupnosti in molitve,
pristne evangeljske šole
in domače Cerkve v malem.

Sveta nazareška družina,
naj ne bo v družinah nikoli več
nasilja, zavračanja in delitev:
vsi prizadeti in ranjeni
naj čim prej najdejo tolažbo in ozdravljenje.

Sveta nazareška družina,
škofovska sinoda naj v nas prebudi zavest,
da je družina sveta in nedotakljiva ter
čudovita v Božjem načrtu.

Jezus, Marija, Jožef,
uslišite našo molitev.

 

II – Splošna molitev/Prošnje za vse potrebe

Bratje in sestre,
zbrani kot družina Božjih otrok in okrepljeni z vero, dvignimo svoje prošnje k Očetu, da bodo naše družine s pomočjo Kristusove milosti postale pristne domače Cerkve, v katerih bo izpričana Božja ljubezen.

Skupaj molimo:
Gospod, blagoslovi in posveti naše družine.

Za papeža Frančiška: Naj ga Gospod, ki ga je poklical, da z ljubeznijo vodi Cerkev, podpira v njegovi službi za edinost škofovskega zbora in celotnega Božjega ljudstva.

Za sinodalne očete in ostale udeležence III. izredne generalne škofovske sinode: Gospodov Duh naj jim razsvetli razum, da bo Cerkev na izzive, povezane z družino, lahko odgovorila zvesto Božjemu načrtu.

Za svetovne vladarje: Naj jih Sveti Duh navdihuje pri uresničevanju programov, ki priznavajo vrednost družine kot temeljne celice družbe znotraj Božjega načrta in podpirajo družine v stiskah.

Za krščanske družine: Naj Gospod, ki je zakrament svetega zakona posvetil s svojo prisotnostjo, naše družine po vzoru Svete nazareške družine preobrazi v molitvene skupnosti, pristna središča življenja in ljubezni.

Za zakonce v težavah: Dober in usmiljen Gospod naj jih po materinskem in potrpežljivem delovanju Cerkve z razumevanjem in potrpežljivostjo spremlja na poti odpuščanja in sprave.

Za družine, ki morajo zaradi evangelija zapustiti svoje domove: Naj jih Gospod, ki je z Marijo in Jožefom izkusil izgnanstvo v Egiptu, podpira s svojo milostjo in jim odpre poti bratske solidarnosti.

Za stare starše: V templju sta Gospoda sprejela Simeon in Ana; naj bodo stari starši dobri sodelavci staršev pri vzgoji in prenosu vere otrokom.

Za otroke: Naj Gospodar življenja, ki je otrokom med svojim delovanjem posvetil posebno pozornost in nam jih postavil za zgled, kako priti v nebeško kraljestvo, spodbudi spoštovanje do še nerojenih in navdihuje vzgojne načrte v skladu s krščanskim naukom o življenju.

Za mlade: Naj Gospod, ki je posvetil poroko v Kani Galilejski, mladim pomaga, da bodo odkrili lepoto in nedotakljivo svetost družine v Božjem načrtu, ter podpira zaročence pri pripravi na poroko.

O Bog, ti ne zapuščaš dela svojih rok, usliši naše prošnje. Pošlji Duha svojega Sina, naj razsvetli Cerkev na začetku njene sinodalne poti, da se bo navdihovala ob zgledu prave ljubezni, kot nam ga daje Sveta nazareška družina. Naj nas uči svobode in pokorščine, da bomo pogumno in z usmiljenjem odgovorili na izzive našega časa. Po Kristusu našem Gospodu.