Druga faza sinode: slovenski sinodalni povzetek

25.6.2024 Škofovska sinoda

V drugi fazi sinode, ki je potekala v pomladanskem času 2024, so bile k sodelovanju povabljene delovne skupine v škofijah in v medškofijskih organizmih. Pridružilo se je še nekaj drugih skupin. Povzetke pogovorov so skupine poslale Tajništvu SŠK. To je v sodelovanju in z odobritvijo nacionalnega delegata za sinodo, celjskega škofa msgr. dr. Maksimilijana Matjaža, pripravilo povzetek, ga prevedlo v italijanski jezik ter poslalo v Rim na Generalno tajništvo sinode. Na naslednji povezavi lahko dostopamo do slovenskega sinodalnega povzetka za drugi del sinodalne poti. Še vedno je mogoče nacionalnemu delegatu škofu Matjažu poslati dopolnitve in predloge.

Slovenski sinodalni povzetek za drugi del sinodalne poti

Kako bo delo v pripravi na oktobrsko sinodalno zasedanje potekalo od tu naprej?

Kot so sporočili iz Generalnega tajništva sinode, se je v začetku junija v Rimu zbralo okrog dvajset teologov z vsega sveta. Prišli so v Rim, da bi na podlagi nacionalnih povzetkov razločevali o vsebinah bodočega delovnega dokumenta za drugo zasedanje generalne skupščine škofovske sinode, ki bo oktobra 2024.

Ob tem dogajanju je generalni tajnik sinode, kardinal Mario Grech, dejal: "Še posebej sem navdušen nad vključenostjo celotne cerkvene skupnosti v ta dolgotrajni proces razločevanja. Poleg razmišljanj, ki izhajajo iz dela na Sinodalnem poročilu prvega zasedanja, prejeto gradivo vsebuje pričevanja o tem, kako posamezne Cerkve razumejo sinodalnost in jo živijo v praksi. Sinodalna Cerkev niso sanje, ki jih je treba uresničiti, ampak živa resničnost, ki že ustvarja nove modele odnosov znotraj lokalne skupnosti ali med različnimi Cerkvami ali skupinami Cerkva."

Generalno tajništvo sinode je prejelo tudi prispevke vrhovnih predstojnikov in predstojnic ustanov posvečenega življenja (USG-UISG), drugih mednarodnih skupin, predstavnikov akademskega sveta, združenj vernikov ter nekaterih skupnosti in posameznikov. Pomemben vir bodočega delovnega dokumenta bodo predstavljala poročila, ki so jih župniki podali na prvomajskem tridnevnem srečanju župnikov za sinodo.

Od torka, 4. junija, do četrtka, 13. junija 2024, je omenjena skupina strokovnjakov z različnih teoloških področij (dogmatike, ekleziologije, teologije, pastoralne teologije, kanonskega prava itd.), pregledala gradivo. "Ničesar ne prepuščamo naključju. Vsak dokument je treba prebrati zelo pozorno. Le tako bomo predlagali besedilo, ki bo odražalo delo, vprašanja in spoznanja ljudi," je rekel kardinal Grech.

P. Giacomo Costa, posebni tajnik XVI. sinodalne skupščine, pa je še dodal: "Ne gre še za pisanje delovnega dokumenta za drugo zasedanje sinode. Najprej moramo napraviti razčlembo odnosov in dobrih praks v lokalnih cerkvenih skupnostih ter razločevati o teoloških poudarkih le-teh. Nato bomo pripravili osnutek delovnega dokumenta."

Proces priprave delovnega dokumenta se bo nadaljeval z naslednjimi koraki: Po prejemu predloga o strukturi dokumenta bo stalni svet razločeval o gradivu. Sledila bo priprava osnutka. Osnutek bodo široko preverjali, vse dokler stalni svet ne ne odobri dokumenta, ki bo predložen svetemu očetu v dokončno potrditev.

Končno besedilo delovnega dokumenta Instrumentum laboris za oktobrsko sinodalno zasedanje naj bi bilo objavljeno v prvi polovici julija.