Jaz, bogoslovec – kratek film o življenju bogoslovca

3.5.2012 Ljubljana Cerkev v Sloveniji, Duhovniki
Bogoslovci ljubljanskega bogoslovja Bogoslovci ljubljanskega bogoslovja

Kratek film z naslovom Jaz, bogoslovec režiserja Davida Sipoša je uradno izšel v četrtek, 3. maja 2012. Film v nekaj minutah predstavi življenje bogoslovcev v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani. Zgodba prikaže proces zorenja novega duhovniškega poklica vse od klica in odločitve za duhovniški poklic, preko orisa formacije skozi različne dejavnosti znotraj Bogoslovnega semenišča in Teološke fakultete, do nastopa službe na župniji. Namen filma je prikazati bogoslovce v pravi luči, in sicer kot običajne mlade ljudi, ki so se svobodno odločili za omenjeni poklic, ter odpraviti tabuje, ki zaznamujejo družbo na tem področju. Film je dostopen na spletnem naslovu http://semenisce.si/jaz-bogoslovec.


Besedilo je pripravil bogoslovec Gašper Mauko. Dodatne informacije so na voljo v Bogoslovnem semenišču na Dolničarjevi ulici 4 v Ljubljani, tel. 01/431–01–01, e-pošta: [email protected] ali na spletni strani: http://semenisce.si/.