Izjeme ne moremo spremeniti v pravilo, enakovredno tistemu, ki je od začetka zapisano v človeško naravo

Izjava Sveta katoliških laikov Slovenije

Svet katoliških laikov Slovenije, ki združuje 29 nevladnih organizacij in gibanj, podpira odprto pismo Koristi otrok podrejene biseksualnim skupnostim o novem Družinskem zakoniku, ki so ga javnosti posredovali predstavniki akademske sfere različnih humanističnih, družboslovnih in medicinske stroke s prvopodpisanim izr. prof. dr. Ivanom Štuhecem.

V Svetu katoliških laikov Slovenije soglašamo, da je sodobna država dolžna urejati vsa tista medčloveška razmerja, ki lahko na podlagi razumnih argumentov prispevajo k medsebojnemu sožitju.

V Sloveniji je tako državni zbor leta 2005 sprejel Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS), ki je uredil vsa ključna vprašanja, ki zadevajo urejanje razmerij v istospolni partnerski skupnosti, v kateri po naravni poti ni mogoče spočeti otrok. V Svetu katoliških laikov Slovenije menimo, da bi bilo potrebno vsa morebitna odprta vprašanja, ki zadevajo istospolne partnerske skupnosti, urejati zunaj družinskega zakonika.

Družinski zakonik biološke danosti, nasprotno, ignorira, saj spregleda dejstvo, da istospolna skupnost po naravni poti ni zmožna ustvarjanja novega življenja.

S poimenovanjem družine kot življenjske skupnosti otroka z enim ali obema od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice (2. člen), Družinski zakonik pomembno spreminja pojmovanje družine. Prav tako spreminja opredelitev zakonske zveze, ki jo opredeljuje kot življenjsko skupnost med moškim in žensko, ki ji ne priznava več posebne vrednosti zaradi sposobnosti zasnovanja družine (3. člen). Vsem tistim družinam, v katerih so otroci starejši od 18 let, zakonik odvzema status družine (2. in 7. člen). Družinski zakonik s tem usodno spreminja konstelacije dosedanjega pojmovanja zakonske zveze in družine, posega na področje medgeneracijskih odnosov in bo imel nenazadnje velik vpliv tudi na prihodnost oz. preživetje naroda.

Družinski zakonik ne išče najboljše koristi otroka, ki je zapisana v 56. členu Ustave Republike Slovenije in v mednarodnih pravnih aktih, saj njegova ureditev vodi v rešitve, ki otrokom, ki v istospolnih skupnostih živijo primarno zaradi želja odraslih, »a priori« odvzemajo ne le očeta oz. mater in možnost odraščanja ob obeh starših, pač pa pogosto tudi poznavanje lastne identitete in svojih bioloških staršev. Pri spočetju otrok, ki bodo živeli v istospolnih skupnostih, je namreč v odnos med dvema odraslima osebama pritegnjena tretja, po spolu različna oseba, ki je uporabljena kot »kupljeno orodje« ali pa je otrok »po sili razmer« spočet v biseksualni skupnosti. Posledice, ki jih bo tovrstna praksa imela na te otroke, njihovo identiteto, doživljanje in samopodobo, niso v zadostni meri raziskane, kar je tudi eden od razlogov, da v Svetu katoliških laikov Slovenije Družinski zakonik odločno zavračamo.

V Svetu katoliških laikov Slovenije z zaskrbljenostjo spremljamo tudi zanikanje biološke danosti spolov, ki naj bi bila zgolj družbeno oziroma kulturno pogojena ter vedno intenzivnejša prizadevanja za promocijo homoseksualnih praks celo v vrtcih in šolah. Pri tem uradne in druge institucije, z izgovorom, da gre za odzivanje na družbeno realnost, posegajo v oblikovanje miselnosti in moralnih sodb otrok, največkrat celo brez vedenja staršev in v nasprotju z njihovim prepričanjem.

V Svetu katoliških laikov Slovenije menimo, da bi moral Družinski zakonik, kot pove že njegovo ime, namesto oblikovanja družinske zakonodaje v skladu z interesi ozkega kroga posameznikov in namesto korenitega spreminjanja medsebojnih razmerij med spoloma ter poseganja v otrokovo najboljšo korist zaščititi otroke pred vnaprejšnjim kratenjem osnovnih človekovih pravic. Prav tako bi moral omogočiti pozitivno diskriminacijo tiste oblike družine, ki omogoča porajanje življenja in je najboljše okolje za otrokov razvoj. Dejstvo, da v sodobnem svetu marsikatera družina doživlja številne krize, ne more biti razlog, da oblike skupnega bivanja oseb istega spola, ki predstavljajo izjemo, spremenimo v pravilo, enakovredno tistemu, ki je od začetka zapisano v človeško naravo.

Svet katoliških laikov Slovenije

Več: Izjava SKLS o Družinskem zakoniku pred končnim glasovanjem v Državnem zboru