Dobrodelna akcija za dijake iz socialno šibkih družin 2012

Radio Ognjišče - logo Radio Ognjišče - logo

Dan Slomškove ustanove z Radijem Ognjišče

Slomškova ustanova v sodelovanju z Radijem Ognjišče v četrtek, 22. marca 2012, na Škofijski gimnaziji Vipava pripravlja celodnevni program, ki bo potekal v živo. Poslušalci bodo lahko prisluhnili dijakom, profesorjem in ostalim zaposlenim na gimnaziji ter se seznanili s šolskim in delovnim vsakdanom. Ob sklepu dneva se bo 19.30 začel neposredni prenos koncerta, na katerem bodo sodelovali dijaki vseh štirih katoliških gimnazij: Gimnazije Želimlje, Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška, Škofijske klasične gimnazije in Škofijske gimnazije Vipava.

V času programa bodo ljudje dobre volje na brezplačni telefonski številki 080/64–65 lahko oddali prispevek, ki bo namenjen socialno šibkejšim dijakom in njihovim družinam.

Slomškova ustanova je dobrodelni štipendijski sklad, ki je bil ustanovljen leta 2000 in podpira socialno šibke dijake katoliških srednješolskih vzgojno-izobraževalnih ustanov. Njeni ustanovitelji so (nad)škofije, katoliške gimnazije, cerkvene založniške in medijske ustanove ter dve ustanovi iz Krekove dediščine. V primeru gimnazij, ki imajo interni štipendijski sklad (npr. gimnazije v Šentvidu, Mariboru in Želimljem), Slomškova ustanova daruje sredstva v omenjeni sklad. Pri podeljevanju finančne pomoči upoštevajo naslednje vidike: osebni dohodek na družinskega člana, družine z več otroki, učni uspeh in nadarjenost, oddaljenost od šole in bivanje v dijaškem domu.


Dodatne informacije dobite bodisi na sedežu Slomškove ustanove na Vrbanski cesti 30 v Mariboru, tel. 0590/92–104, e-naslov [email protected] bodisi na sedežu Škofijske gimnazije Vipava na Goriški cesti 29 v Vipavi, tel. 05/365–53–10, e-naslov: [email protected].