Dies sanctificationis za ljubljansko in mariborsko metropolijo

13.6.2012 ob 9:30 Ljubljana in Celje Duhovniki
Bogoslovno semenišče in stolnica sv. Nikolaja v Ljubljani Bogoslovno semenišče in stolnica sv. Nikolaja v Ljubljani

Dies sanctificationis oz. dan duhovniškega posvečenja bo v Sloveniji letos potekal v sredo, 13. junija 2012. Program bo posebej pripravljen za duhovnike in škofe ljubljanske oz. mariborske metropolije.

Ljubljanska metropolija

Duhovniki in škofje ljubljanske metropolije se bodo v sredo, 13. junija 2012, zbrali v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja, kjer se bodo Bogu zahvalili za dar duhovniškega posvečenja ter prosili za milost stanovitnosti v prihodnje.

Program:

09.30 – molitev in priložnost za spoved
10.00 – predavanje br. Štefana Kožuha OFMCap

Predavanje br. Štefana Kožuha OFMCap na dnevu duhovniškega posvečenja (dies sanctificationis) v celoti

11.00 – odmor
11.30 – molitvena ura
12.00 – somaševanje z nagovorom nadškofa Antona Stresa

Nagovor nadškofa Antona Stresa na dnevu duhovniškega posvečenja (dies sanctificationis)


Vsebinska izhodišča predavanja br. Štefana Kožuha OFMCap v Ljubljani

Novi oznanjevalci za novo evangelizacijo

Duhovniki, ki smo poklicani zastaviti svoje življenje za novo evangelizacijo, smo najprej poklicani, da v sebi pripravimo prostor za rodovitno delovanje Božje besede. Ta postane posebno zgovorna prav znotraj evharističnega in molitvenega bogoslužja. Šele ko nas njena ustvarjalna moč prevzame – spremeni, smo verodostojni – prepričljive priče Jezusa Kristusa, učlovečene Besede. Samo besede, ki prihajajo iz srca, sežejo v srce.

Evangeljskega veselega oznanila ne moremo posredovati drugače, kot preko valov ljubezni. Potrebna je torej ljubezen do ljudi, ki jim oznanjamo, vendar mora biti pred njo ljubezen do Jezusa! Če je ta na prvem mestu, če bomo vedno znova poživljali v sebi moč maziljenja s Svetim Duhom, potem ne bomo padli v zanko, da bi si z našim poslanstvom hoteli »narediti ime«, ampak bomo dali prostor delovanju Duha, da bodo ljudje sicer videli naša dela in »slavili Očeta, ki je v nebesih«.

Vse naše prizadevanje za rast Božjega kraljestva pa moramo zalivati z zaupno molitvijo, kakor nas s svojim zgledom učijo moliti veliki svetopisemski molivci: Abraham, Mojzes, Jeremija, psalmisti … predvsem pa Jezus, ki se pogosto umika v samoto in molk. Iz tega intimnega srečanja z Očetom lahko stopi pred ljudstvo in jim prinaša to, kar je na samem prejel od Očeta: njegovo brezmejno in zastonjsko ljubezen.

Ljudje danes bolj kot kdaj koli iščejo učiteljev molitve, iščejo jih vse povsod. Duhovnik bi moral predvsem drugim biti prav učitelj molitve. To pa je lahko le tisti (duhovnik), ki je najprej sam človek molitve! Če se kot »ljudje molitve« počutimo slabotni, nikoli ne pozabimo tistega, kar nam zagotavlja sv. Pavel: »Sveti Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti« (Rim 8,26).


Dodatne informacije dobite na sedežu Nadškofije Ljubljana na Ciril-Metodovem trgu 4 v Ljubljani, tel. 01/23–42–600 oz. po e-pošti na naslovu: [email protected].


Mariborska metropolija

Duhovniki in škofje mariborske metropolije se bodo v sredo, 13. junija 2012, zbrali v župnijski cerkvi Sv. Duha v Celju, kjer se bodo Bogu zahvalili za dar duhovniškega posvečenja ter prosili za milost stanovitnosti v prihodnje.

Program:

09.30 – zbiranje
09.45 – molitvena ura
10.00 – nagovor p. Marka Ivana Rupnika DJ
11.15 – odmor
12.00 – pogovor o novi evangelizaciji s p. Markom Ivanom Rupnikom DJ
13.00 – somaševanje z nagovorom p. Marka Ivana Rupnika DJ

P. Marko Ivan Rupnik DJ bo duhovnike mariborske metropolije v Celju nagovoril v predavanju z naslovom Evharističnost duhovništva in evangelizacije. Predavanje, pridiga in odgovori na vprašanja p. Marka Ivana Rupnika so dostopni v zvočnem zapisu.


Dodatne informacije dobite na sedežu Škofije Celje na Prešernovi ulici 23 v Celju, tel. 0590/80–600 oz. po e-pošti na naslovu: [email protected].