Apostolsko pismo Spiritus Domini glede dostopa žensk do stalne službe lektorata in akolitata

11.1.2021 Katoliška cerkev Papež Frančišek, Ženska
Foto: splet Foto: splet

V ponedeljek, 11. januarja 2021, je izšlo apostolsko pismo svetega očeta Frančiška v obliki motu proprio z naslovov Spiritus Domini o spremembi kan. 230 § 1 Zakonika cerkvenega prava glede dostopa žensk do stalne službe lektorata in akolitata.

APOSTOLSKO PISMO SPIRITUS DOMINI
V OBLIKI »MOTU PROPRIO«
o spremembi kan. 230 § 1 Zakonika cerkvenega prava
glede dostopa žensk do stalne službe
lektorata in akolitata

Duh Gospoda Jezusa, ki je trajni vir življenja in poslanstva Cerkve, deli članom Božjega ljudstva darove, ki vsakemu na drugačen način omogočajo, da prispeva h graditvi Cerkve in k oznanjevanju evangelija. Te karizme, ki se imenujejo službe, so, kolikor so javno priznane in ustanovljene od Cerkve, dane na razpolago skupnosti in njenega poslanstva v stalni obliki.

V nekaterih primerih ta služba izvira v posebnem zakramentu, v svetem redu. Druge naloge so bile skozi zgodovino ustanovljene v Cerkvi in po nezakramentalnem liturgičnem obredu zaupane posameznim vernikom v moči značilne oblike opravljanja krstnega duhovništva in v pomoč posebni službi škofov, duhovnikov in diakonov.

Po častitljivem izročilu je prejem »laičnih služb«, ki ga je sv. Pavel VI. predpisal z »Motu Proprio« Ministeria quaedam (17. avgusta 1972), kot način priprave predhajal prejem zakramenta svetega reda, čeprav so bile takšne službe podeljene drugim primernim vernikom moškega spola.

Nekatera zasedanja škofovske sinode so opozorila na potrebo po doktrinalni poglobitvi teme, da bi odgovorili na naravo omenjenih karizem in na zahteve časov, ko bi dali ustrezno podporo vlogi evangelizacije, ki pripada cerkveni skupnosti.

Sprejemajoč ta priporočila smo v zadnjih letih prišli do doktrinalnega razvoja, ki je osvetlil, kako imajo določene službe, ki jih je ustanovila Cerkev, za temelj skupno stanje krstnega in kraljevskega duhovništva, ki smo ga prejeli v zakramentu krsta; v bistvu se razlikujeta od službenega duhovništva, ki ga prejmemo z zakramentom svetega reda. Tudi uveljavljena praksa v latinski Cerkvi je namreč potrdila, kako takšne laiške službe, ker temeljijo na zakramentu krsta, lahko zaupamo vsem vernikom, ki se pokažejo primerni, moškega ali ženskega spola, kakor že implicitno predvideva kan. 230 § 2.

Zato sem se, potem ko sem slišal mnenje pristojnih dikasterijev, odločil, da bom poskrbel za spremembo kan. 230 § 1 Zakonika cerkvenega prava. Zato določam, naj ima kan. 230 § 1 v prihodnje sledeči zapis:

»Laiki, ki imajo starost in darove, ki jih je z odlokom določila škofovska konferenca, so lahko po ustaljenem liturgičnem obredu stalno sprejeti v službo lektorjev in akolitov; vendar jim ta podelitev ne daje pravice do vzdrževanja ali plačila s strani Cerkve.«

Naročam tudi spremembo drugih ukrepov, ki imajo zakonsko moč in se nanašajo na ta kanon.

Kar je določeno s tem apostolskim pismom v obliki motu proprio, naročam, naj ima trdno in stalno veljavnost, kljub kakršni koli nasprotni stvari, tudi če bi bila vredna posebne omembe, in naj bo razglašeno z objavo v L'Osservatore Romano in vstopi v veljavo isti dan, potem pa naj bo objavljeno v uradnem komentarju Acta Apostolicae Sedis.

V Rimu, pri Svetem Petru, dne 10. januarja leta 2021, na praznik Jezusovega krsta, v devetem letu mojega pontifikata.

Frančišek