Stališče Slovenske škofovske konference do vloženega Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o verski svobodi

5.3.2013 Slovenija Cerkev, Država, Zakonodaja

Slovenska škofovska konferenca se strinja z vsebino Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o verski svobodi, ki ga je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Matejem Toninom v Državni zbor vložila 28. februarja 2013.

Predlog zakona predvsem izboljšuje možnosti za pravično in učinkovito nudenje duhovne oskrbe bolnikom v bolnišnicah in zapornikom v zaporih. Rešitve predloga zakona krepijo institute sodelovanja verskih skupnosti in države pri napredku človekove osebe in skupnega dobrega. Izboljšujejo raven varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji in v času ekonomske krize ne prinašajo novih finančnih obremenitev za državni proračun. Predlog zakona tudi ne posega v načelo ločitve države in verskih skupnosti, ki ostajajo svobodne vsaka v svoji ureditvi in delovanju.

Slovenska škofovska konferenca ob tem ponavlja stališče, da spremembe in dopolnitve Zakona o verski svobodi praktično niso nujne, podpiramo pa vsak predlog za njegovo izboljšavo. To smo izrazili že v skupni Izjavi Sveta krščanskih Cerkva in Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji glede predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o verski svobodi 11. junija 2012. Vse pravice in dolžnosti verske svobode je mogoče uveljavljati in izvrševati na podlagi obstoječega zakona, ne glede na odločbo Ustavnega sodišča v zadevi. Sodišče je že s svojim izrekom odpravilo vse neustavne določbe zakona.