Slovenska udeležba na obisku papeža Frančiška v Redipuglji

13.9.2014 Redipulja (Italija) Papež Frančišek
kostnica v Redipulji pred papeževim obiskom - Foto Novi glas kostnica v Redipulji pred papeževim obiskom - Foto Novi glas

Cerkev na Slovenskem pozdravlja svetega očeta Frančiška v naši bližini, saj prihaja kot glasnik miru. Ob 100-letnici začetka prve svetovne vojne bo papež obiskal kraje, ki so zaznamovani s trpljenjem in smrtjo tudi slovenskih ljudi, njegova molitev za vse žrtve vojn pa prinaša pomembno sporočilo miru in medsebojnega spoštovanja.

Maše svetega očeta se bodo udeležili predstavniki Slovenske škofovske konference ter predstavniki škofovskih konferenc držav, katerih vojaki so bili udeleženi na tem bojišču. Iz Slovenije se bo srečanja organizirano udeležilo več kot 500 vernikov iz koprske škofije in nekaj avtobusov od drugod. Gotovo bo na srečanje odšlo še več ljudi v lastni režiji, ki bodo prisostvovali dogodku izven pripravljenega prostora ali pa pozdravili papeža na poti z letališča v Redipugljo.

Vse podatke za novinarske akreditacije in dodatne informacije dobijo novinarji, fotografi in drugi medijski delavci na uradni spletni strani Svetega Sedeža: http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/08/28/0602/01333.html