Sklepna izjava verskih voditeljev v Kazahstanu: mir, dialog, solidarnost

15.9.2022 Nursultan, Kazahstan Mir, Ekumenizem
Foto: Vatican Media Foto: Vatican Media

V četrtek, 15. septembra 2022, se je v Palači miru in sprave v kazahstanski prestolnici Nursultan zaključil 7. kongres voditeljev svetovnih in tradicionalnih verstev. Ob koncu vsakega srečanja, ki poteka na tri leta, objavijo sklepni dokument z izjavami in pozivi državljanom, ljudstvom ter verskim in političnim voditeljem. Tokratno izjavo, ki vsebuje 35 točk, bodo kot uradni dokument izročili tudi na 77. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov.

Prizadevanje za mir in dialog
Podpisniki dokumenta v prvi točki poudarijo, da bodo na vse načine poskušali zagotoviti, da bo »Kongres voditeljev svetovnih in tradicionalnih verstev nadaljeval s svojimi rednimi dejavnostmi v dobro miru in dialoga med verstvi, kulturami in civilizacijami«.

Svet po pandemiji
Udeleženci tokratnega Kongresa so posebno pozornost posvetili situaciji v svetu v času po pandemiji. V izjavi so zapisali, da »pandemske bolezni predstavljajo tveganje in grožnjo za celotno človeštvo ter negativno vplivajo na vse družbe in države na svetu. Te negativne posledice je mogoče odpraviti le s skupnimi prizadevanji, sodelovanjem in medsebojno pomočjo«.

Sodelovanje, solidarnost, pluralizem
V dokumentu je večkrat izpostavljena potreba po »skupnem prizadevanju za okrepitev dialoga v imenu miru, sodelovanja in solidarnosti« ter po »spodbujanju duhovnih in moralnih vrednot«. Nadalje beremo, da so »pluralizem in razlike med verami, barva kože, spol, rasa in jezik izraz modrosti Božje volje, s katero je Bog ustvaril človeka. Zato je vsako prisilno dejanje v zvezi z določeno vero in verskim naukom nesprejemljivo.

Pozivi k prenehanju vojn in iskanju rešitev za mir
Kar šest točk sklepne izjave je povezanih s pozivi k prenehanju vojn in spopadov ter iskanju dolgoročnih rešitev za mir v svetu. Podpisniki so prepričani, da »izbruh kakršnegakoli vojaškega spopada, žarišča napetosti in spora povzroči verižno reakcijo in privede do uničenja sistema mednarodnih odnosov«. Prav tako poudarjajo, da ekstremizem, radikalizem in vse druge oblike nasilja in vojne »nimajo nič skupnega z resnično vero in jih je potrebno najodločneje zavrniti«. Svetovne voditelje spodbujajo, »naj končajo konflikte in prelivanje krvi na vseh koncih našega planeta ter opustijo agresivne in uničevalne retorike, ki povzročajo destabilizacijo sveta«.

Dokument o človeškem bratstvu in Deklaracija iz Meke
13. točka priznava pomen in vrednost Dokumenta o človeškem bratstvu za svetovni mir in skupno sobivanje (februar 2019) ter deklaracije iz Meke (maj 2019), ki pozivata »k miru, dialogu, medsebojnemu razumevanju in spoštovanju med verniki za skupno dobro«.

Napredek, odpravljanje neravnovesij
V nadaljevanju izjave je omenjen napredek v svetu na področju znanosti, visoke tehnologije, medicine in industrije. Podpisniki poudarjajo, da mora biti le-ta usklajen z duhovnimi in humanističnimi vrednotami človeštva. Politike in poslovneže pozivajo, naj se osredotočijo na odpravljanje neravnovesij v razvoju sodobnih družb ter zmanjševanje razlik v blaginji različnih skupin prebivalstva in držav v svetu.

Strpnost in spoštovanje cilj vsakega verskega oznanjevanja
Ena izmed točk v ospredje postavi »nespremenljivo dejstvo, da je Vsemogočni ustvaril vse ljudi enake, ne glede na njihovo socialno, rasno, versko, etnično ali drugo pripadnost, zato morajo biti strpnost, spoštovanje in medsebojno razumevanje cilj vsakega verskega oznanjevanja«. Ob tem sledi poziv politikom in drugim javnim osebnostim, novinarjem in blogerjem, »naj upoštevajo verska in nacionalna občutja ljudi, da ne bi ekstremizma in terorizma enačili s celotnimi miroljubnimi ljudstvi in verstvi«.

Ženske, družina, dialog, dejanja usmiljenja in sočutja
Sklepna izjava izpostavi še pomen verske vzgoje pri krepitvi spoštljivega sobivanja verstev in kultur, dostojanstvo in pravice žensk ter potrebo po okrepitvi institucije družine. Poudarjen je tudi »dialog z mediji in drugimi institucijami v družbi, da bi pojasnili splošne koristi verskih in univerzalnih vrednot ter spodbujali versko pismenost, državljanski mir in medversko strpnost«. Sledi povabilo k skrbi za naš skupni dom ter k dejanjem usmiljenja in sočutja »na območjih, ki so jih prizadeli vojaški spopadi ter naravne nesreče«.

Zahvala Kazahstanu. Naslednje srečanje 2025 v Nursultanu
Ob koncu izjave podpisniki poudarijo, da ima Republika Kazahstan vlogo »verodostojnega in globalnega središča dialoga med civilizacijami, verstvi in kulturami«. Hkrati se zahvaljujejo državi in njenemu predsedniku Tokajevu za humanistične pobude, za odlično organizacijo letošnjega Kongresa ter za »prispevek k stvarstvu, napredku, miru in slogi«. Kazahstanskemu ljudstvu izrazijo hvaležnost za njegovo prijaznost in gostoljubnost ter sklenejo sporočilo z napovedjo 8. kongresa voditeljev svetovnih in tradicionalnih verstev, ki bo potekal leta 2025 v Nursultanu.

Vir: Vatican News - slovenska redakcija