Propedevtični letnik za kandidate za duhovništvo

8.4.2019 Cerkev na Slovenskem Bogoslovje, Cerkev v Sloveniji

Z akademskim letom 2019/2020 bo v Katoliški Cerkvi v Sloveniji začel delovati propedevtični letnik, ki bo namenjen kandidatom za vpis v Bogoslovno semenišče.

Slovenski škofje so se 12. marca 2018 na 105. na redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK) odločili, da se v Katoliški Cerkvi v Sloveniji z akademskim letom 2019/2020 uvede propedevtično leto za kandidate za vstop v Bogoslovno semenišče, 11. marca 2019 pa so na 111. redni seji SŠK potrdili tudi program propedevtičnega leta »ad experimentum« za leto 2019/2020. Prepedevtično leto je z novim Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis (RFIS) postal obvezni del duhovniške formacije in pravno-formalno sodi pod okrilje Bogoslovnega semenišča v Ljubljani, koordinator in izvajalec propedevtičnega letnika pa je del vodstva Bogoslovnega semenišča.

Glavni razlogi, zaradi katerih Cerkev predlaga uvedbo propedevtičnega leta:

  • Mladi danes prihajajo v bogoslovno semenišče z zelo različnimi verskimi izkušnjami. Vzgoja v veri ni več tako homogena, kakor je bila pred desetletji, ko je večina kandidatov prejela trden temelj vere v svojih družinah. Danes starši marsikje ne morejo predati tega bogastva, zato je v propedevtičnem letu ponujeno, da bi mladi sprejeli in živeli osnovne vsebine naše vere. Osrednji cilj bo »prakticiranje vere« v molitvi, graditvi trdnega odnosa z Bogom preko Božje besede, živeti konkretno daritveni način v skupnosti.
  • Kandidati za duhovništvo prihajajo z zelo različnimi življenjskimi navadami ter različno zrelostjo. Življenje kandidatov v propedevtičnem letu, naravnano na odnos z Bogom, z ostalimi v skupnosti in navzven (župnijsko in karitativno delo), je način, kjer mladi spoznajo, kaj jim na poti zorenja pomaga in kaj je treba opustiti. Mladim bo ponujena tudi pomoč osebne rasti s strani skrbno izbranega psihologa. Ustrezno psihološko spremljanje je dobrodošla oblika pomoči, ki jo je priporočal preko raznih dokumentov že papež Janez Pavel II. in RFIS, ki to pomoč oceni kot »izredno dragoceno« (RFIS 192).
  • V času velike »prožnosti« se mladi težje odločajo »za zmeraj«. Propedevtično leto je pomoč pri razločevanju poklicanosti, pravih motivacij za poklic in iskanje konkretnih zunanjih znamenj, ki kažejo na to, da je nekdo res poklican od Boga. Čas v semenišču je namenjen utrjevanju poklicanosti, ne razločevanju ali je kandidat poklican ali ne (ZCP 241,1). V propedevtičnem letu je temu preverjanju namenjeno dovolj časa, kakor tudi ustrezna sredstva: duhovno spremljanje, čas za molitev ob Božji besedi, duhovne vaje, duhovne obnove, preverbe ob konkretnih aktivnostih v pastorali in skupnosti, preverbe ob specifikah duhovniškega življenja (uboštvo, pokorščina, neporočenost).
  • Izkušnje teh, ki so voditelji propedevtika in teh, ki so bili v propedevtiku, so ocenjene kot pozitivne. Od tod je Cerkev prepoznala nujnost te vrste priprave.

Propedevtično leto tako kandidatom za bogoslovje daje priložnost za postavitev ali utrditev poklicanosti v Kristusovo duhovništvo. Prvi odgovorni za vzgojo je kandidat sam, v kolikor se pusti nagovoriti Bogu po njegovi Besedi, zakramentih, Bogu, ki govori po skupnosti in vodstvu propedevtičnega letnika, po srečanjih, dogodkih. Ob duhovnih vsebinah je v propedevtičnem letu tudi nekaj študijskih vsebin, kot so: uvajanje v branje Svetega pisma, študij nekaterih dokumentov II. vatikanskega cerkvenega zbora, učiteljstvo papežev, uvajanje v skrivnost Kristusa in Cerkve (študij KKC in liturgičnih knjig), izpopolnjevanje na področju kulture (prim. RFIS 157). Vsebinska priprava s tem skuša zajeti vsa štiri področja priprave: človeške, duhovne, študijske in pastoralne.

Primerno je, da propedevtično obdobje poteka v skupnosti izven bogoslovnega semenišča (prim. RFIS 59), zato se v ta namen pripravlja prostor na župniji v celjski škofiji, kjer bodo »propedevti« imeli ustrezno priložnost za molitev in molk, za utrjevanje odnosa s Kristusom, po drugi strani pa priložnost sodelovanja v pastoralnem in karitativnem delu.

 

Dodatne informacije dobite v Bogoslovnem semenišču v Ljubljani na e-pošti: [email protected] ali na spletni strani: http://semenisce.si