Teden molitve za duhovne poklice 2024: »Prosite Gospoda žetve!«

14.4.2024 Cerkev v Sloveniji Cerkev v Sloveniji, Duhovniki, Mladina

Od 14. do 21. aprila 2024 bo v Sloveniji potekal teden molitve za duhovne poklice 2024 pod geslom »Prosite Gospoda žetve!«

K razmišljanju in poglobitvi teme nam bo v pomoč knjižica, v kateri je za vsak dan v tednu pripravljen uvod v mašo, kratek nagovor in prošnje vernikov. V drugem delu knjižice so pripravljene molitvene ure, ki jih lahko oblikujete v župniji z veroučenci 2. in 3. triade in z odraslimi.

Kaj družina lahko stori za duhovne poklice


Uvodnik škofa Andreja Sajeta: Prosite Gospoda žetve

Teden molitve za duhovne poklice nas spominja, da je poklicanost Božji dar, ki ga določena oseba prepozna in nanj odgovori ali pa ga zavrne. Božjega klica lahko nekdo ne sliši razločno in tako niti ne ve, da je poklican.

Živimo v svetu, kjer je okrog nas veliko glasov in hrupa, zato je klic v duhovništvo, redovništvo ali v misijonsko poslanstvo pogosto težko prepoznati. Tudi zunanje okolje danes duhovnim poklicem ni naklonjeno. Ovira pri odločitvi je tudi strah in nezaupanje. Ali bom zmogel? Sem res poklican? Poklicana oseba še ne razume narave klica in kaj to zanjo pomeni, z odgovorom pogosto odlaša. 

Evangeliji poročajo, da se je Jezus ozrl po učencih in jih poklical. Ni jih prepričeval ali gledal na njihove kvalitete, enostavno jih je povabil, naj hodijo za njim. Nekateri izmed njih so nagovorili svoje prijatelje in jih pripeljali k Jezusu. Šele, ko so bili z Gospodom in z njim vztrajali na poti, so utrdili vero in poklicanost ter postali pravi nosilci oznanila novega življenja za druge. 

Teden molitve za duhovne poklice je za Cerkev priložnost za okrepljeno molitev, da bi poklicani prepoznali Božje povabilo in nanj odgovorili pritrdilno. Gospod kliče tudi po drugih ljudeh, zato pomislimo, ali je kdo v našem okolju, ki kaže znamenja Božjega klica. Nagovorimo ga in spodbudimo k razmisleku, ali ga Gospod morda kliče. Odločitev mora biti vedno njegova, svobodna in osebna. Molitev Cerkve pa je priprošnja Bogu, da poklicanim da svojega Duha razločevanja, poguma in trdne vere ter vztrajnosti na poti. 

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi te knjižice za teden molitve za duhovne poklice. Hvala tudi vsem, ki tudi sicer molite za nove poklice in za stanovitnost vseh, ki smo že odgovorili na Božji klic. Zahvaljujmo se Gospodu za poklicanost. 

Molimo vztrajno in z vero ter zaupajmo, da nam bo Nebeški Oče dal novih poklicev, ki jih Cerkev in naša škofija potrebuje.

Naj bo Božji blagoslov in mir z vami vsemi! 

 

Msgr. dr. Andre jSaje,
novomeški škof in predsednik SŠK


Svetovni dan molitve za duhovne poklice je začel sv. papež Pavel VI. leta 1964 in ob tej priložnosti napisal prvo poslanico z naslovom: »Prosite Gospoda Žetve«. V Katoliški Cerkvi v Sloveniji smo se papeževi pobudi, da bi obhajali Svetovni dan molitve za duhovne poklice, zavzeto pridružili. Podobno kot v nekaterih drugih deželah smo se že od vsega začetka na ta dan pripravljali z molitveno tridnevnico. Vsako leto je bila pripravljena knjižica, ki naj bi polepšala in obogatila bogoslužje v naših župnijah.

Ker kriza poklicev vse bolj trka tudi na vrata naše krajevne Cerkve in se zavedamo pomembnosti pastorale poklicev, pa od leta 1998 obhajamo kar teden molitve. Z njim želimo, da bi bilo po naših družinah in župnijah več, predvsem pa bolj zavzete osebne in skupne molitve v ta namen. Obenem želimo, da bi se otroci, mladi, starši in drugi člani naših družin in župnijskih skupnosti globlje srečali s skrivnostjo Božjega klica: bodisi po osebnih pričevanjih poklicanih ali pri veroučnih in drugih srečanjih. Odlično mesto pri tem spoznavanju in prepoznavanju poklicanosti imajo gotovo različne oblike duhovnih vaj, v katerih mlad človek »utihne svojim načrtom in željam«, da bi lažje prisluhnil Božjemu načrtu za njegovo življenje.

Več na spletni strani Centra za duhovne poklice.