Pastorala zdravja v Katoliški cerkvi v Sloveniji

11.2.2024 Slovenija Bolnik, Zdravje, Cerkev v Sloveniji

V Katoliški cerkvi na god lurške Matere Božje, 11. februarja, praznujemo svetovni dan bolnikov. V nadaljevanju predstavljamo delo Katoliške cerkve v Sloveniji na področju pastorale zdravja.

Zgodovina

Delo Cerkve na področju pastorale zdravja je posebno misijonsko poslanstvo, ki temelji na evangeliju in na tradiciji. Gre za izkazovanje Božjega usmiljenja trpečemu človeku. Cerkev v Sloveniji je do konca druge svetovne vojne za bolnike naredila izjemno veliko – tudi ob Luksemburški deklaraciji, ki pravi, da je dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe osnovna človekova pravica, ki jo priznavajo in spoštujejo Evropska unija, vse njene institucije in državljani Evrope, in da bo ves trud namenjen zagotavljanju varnosti bolnikov. 

Po osamosvojitvi leta 1990 je bila duhovnikom in laikom ponujena možnost, da opravljajo svoje poslanstvo v bolnišnicah, več svobode pa je prinesel Pravilnik o organizaciji in izvajanju duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvene oskrbe, ki je začel veljati 21. oktobra 2008 na podlagi 25. člena o verski svobodi (Ur. list RS št. 14/07) in v zvezi s 13. členom Zakona o pacientovih pravicah (Ur. list RS št. 15/08).

Duhovna oskrba pomembno pomaga pri zdravljenju in spremljanju bolnikov. Pravilnik obsega organiziranje in omogočanje verskih dejavnosti in obredov, obiskovanje in duhovno spremljanje bolnikov, nudenje pogovorov in verske duhovne pomoči oskrbovancem, zagotavljanje obredov ob verskih praznikih, nudenje verskih obredov ob umrlih bolnikih, nudenje verske in duhovne oskrbe v nujnih primerih ter druge naloge na področju verske duhovne oskrbe.

V pravilniku je zapisano, naj duhovniki in drugi spremljevalci opravljajo svojo nalogo tako, da ne motijo in ne ovirajo postopka zdravljenja, zdravstveni delavci pa spoštujejo pravico oskrbovanca do tovrstne oskrbe v dogovorjenem in primernem času ter omogočajo prost dostop do sakralnih prostorov. Po dogovoru je takšna oskrba na voljo tudi v intenzivnih enotah. Danes se iz znanih razlogov trajanje bolnišničnega zdravljenja skrajšuje, kar pomeni nove izzive in oblikuje drugačne odnose, v katere se vpletajo bolnikova družina, civilna družba, cerkvena občestva in predvsem župnija.

 

Duhovna oskrba v bolnišnicah in pastorala zdravja

V času bolezni sta za številne preizkušane in trpeče duhovna podpora in pomoč življenjskega pomena. 

Bolniška pastorala je formalno organizirana od leta 1985, ko je tedanji ljubljanski nadškof metropolit dr. Alojzij Šuštar ustanovil Bolniško župnijo Ljubljana, ki pokriva predvsem potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Onkološkega inštituta Ljubljana in Bolnišnice dr. Petra Držaja v Šiški.

 

Cilji

Cilji pastoralne skrbi za bolnike v bolnišnici:
– obiskovanje in spremljanje bolnikov;
– obhajanje zakramentov in liturgična opravila pri bolnikih in v bolniških kapelah (od 26 bolnišnic ima kapelo kar 23 bolnišnic);
– pomoč pri duhovnem in drugem spremljanju, katehezi in oznanjevanju smisla bolezni, trpljenja in smrti;
– organizacija in usklajevanje različnih oblik pastoralnega dela v bolnišnici;
– pomoč in služenje bolnikom ter njihovim svojcem;
– verska pomoč zdravstvenim delavcem.

 

Povezovanje med bolnišničnimi duhovniki

Ker skrb za duhovno podporo bolnih in umirajočih ni preprosta naloga, je za področje pastorale zdravja posebej pomembno tvorno in redno povezovanje med bolnišničnimi duhovniki. V ta namen in v tem okviru potekajo tudi redna letna srečanja v januarju. V letu 2023 je bilo tako srečanje 18. januarja v župnišču na Dobrovi. Osrednja gostja je bila Alenka Rebula. V pogovoru smo si podelili, kakšna je situacija duhovnega spremljanja po bolnišnicah. Srečanja se je udeležila tudi Mojca Purger, predstavnica tednika Družina. 

Število pastoralnih delavcev v posameznih bolnišnicah je različno, vključeni pa so škofijski duhovniki in redovniki. V Sloveniji prihaja v bolnišnice približno 30 duhovnikov. Njihovi kontaktni podatki so na voljo na spletni povezavi https:/katoliska-cerkev.si/pastorala-zdravja. Verniki drugih veroizpovedi se obračajo na svoje duhovnike in voditelje, a se z njimi lahko poveže tudi katoliški duhovnik.

 

Dejavnosti in dogodki pastorale zdravja

Posebna pozornost je namenjena svetovnemu dnevu bolnikov, ki ga obhajamo 11. februarja. Osrednji dogodek se odvija v narodnem svetišču Marija Pomagaj na Brezjah, praznovanja pa tudi v bolnišnicah, domovih in župnijah. Voditelj za pastoralo zdravja ob tej priložnosti poskrbi za plakate, papeževo poslanico ob svetovnem dnevu bolnikov in pismo bolnikom ob svetovnem dnevu bolnikov v obliki priloge Sporočil slovenskih škofij, ki ga napiše eden od bolnišničnih duhovnikov, duhovniki pa ga po svoji presoji posredujejo župnijskemu občestvu. 

Poleg omenjenih tiskovin župnije v novoletnem času prejmejo tudi žepne koledarčke s telefonskimi številkami bolnišničnih duhovnikov. 

Vsako leto je bolnišnični duhovnik, voditelj za pastoralo zdravja, povabljen na Srednjo zdravstveno šolo v Ljubljani, da pri pouku etike v drugem letniku v eni šolski uri predstavi delo bolnišničnega duhovnika v bolnišnici in drugih zdravstvenih ustanovah. Ob srečevanjih bolnikov z rakom in njihovih svojcev je voditelj za pastoralo zdravja prisoten tudi pri maši vsak drugi petek v mesecu na Brezjah, podobnega srečanja pa se udeleži ali ga vodi tudi vsako drugo sredo v kapucinski cerkvi sv. Cecilije v Celju.

 

Izpostavljena dejstva

Voditelj za pastoralo zdravja pri SŠK skupaj s sodelavci v krajevni Cerkvi daje spodbude ter oblikuje priporočila in skupna izhodišča za pastoralno oskrbo bolnikov, starostnikov in zdravstvenih delavcev ter spremlja delo in problematiko v medicini in zdravstvu. Služba verske oskrbe v bolnišnici je del pastoralne dejavnosti na področju zdravja. Število pastoralnih delavcev v posameznih bolnišnicah je različno, v večino bolnišnic pa prihajajo župnijski duhovniki, v nekatere redovniki. 

 

Organizacija dela 

Ukrepi po epidemiji covida-19 so se postopno spreminjali. Duhovnik, ki skrbi za koordinacijo pastorale zdravja, je o srečanju bolnišničnih duhovnikov poslal zapisnik vsem ordinarijem, apostolskemu nunciju in direktorjem bolnišnic. Prejel je številne pozitivne odgovore, ki kažejo na veliko potrebo po duhovni oskrbi v bolnišnicah in domovih za ostarele. V prihodnje bi morali na tem področju še bolj intenzivno krepiti dialog z državo, v proces zdravljenja pa tesneje vključiti duhovnika. S tem bi bolje poskrbeli za duhovno oskrbo bolnikov, zlasti umirajočih. 

 

Informacije na področju pastorale zdravja

Koristni podatki s področja pastorale zdravja so na voljo na spletnih naslovih https:/katoliska-cerkev.si/pastorala-zdravja, https:/bolniska-zupnija.rkc.si/index.php in http://miro-slibar.rkc.si ali neposredno pri voditelju za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci na elektronski pošti [email protected].

Msgr. Miroslav Šlibar, voditelj za pastoralo zdravja pri SŠK
Ul. Emila Adamiča 60, 1356 Dobrova
Tel.: 386 (0)31 613 378
E-pošta: [email protected]
Spletni strani: http://miro-slibar.rkc.sihttp://katoliska-cerkev.si/pastorala-zdravja