Duhovna oskrba v bolnišnicah in pastorala zdravja

Bolniška župnija
Trubarjeva cesta 80, 1000 Ljubljana
GSM 041/613 378
bolniska.zupnija@rkc.si
http://bolniska-zupnija.rkc.si

Duhovna oskrba in svete maše v bolnišnicah v Sloveniji


Duhovna oskrba bolnišnic

Škofija Celje

Splošna bolnišnica Brežice
Milan Kšela, GSM 031/582 301

Splošna bolnišnica Celje in Psihiatrična bolnišnica Vojnik
 

Bolnišnica Topolšica
msgr. Jože Pribožič, GSM 041/703 757

Splošna bolnišnica Trbovlje
Tomaž Šojč, GSM 041/298-385


Škofija Koper

Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana
Aleksander Skapin, GSM 041/499 471

Psihiatrična bolnišnica Idrija
Jože Pegan, tel. 05/372 00 07

Splošna bolnišnica Izola
Ciril Bajt, GSM 031/337 694
Janez Kobal, GSM 031/318 814

Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna
Ervin Mozetič, GSM 041/724 884

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
Janez Kržišnik, GSM 041/766 845
Ivan Kavčič, 05/393 63 57, GSM 040 207 509

Ortopedska bolnišnica Valdoltra       
mag. Franc Šenk SDB, GSM 041/243 278, 05/652 12 12


Nadškofija Ljubljana

Bolnišnica dr. Petra Držaja
Bolniška župnija, GSM 041/613 378

Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo
mag. Branko Balažic SDB, GSM 041/760 352

Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (Soča)
msgr. Miro Šlibar, GSM 031/613 378

Splošna bolnišnica Jesenice
Matevž Mehle, GSM 041/366 096, 04/583 10 60
France Urbanija, GSM 031/598 098

Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj
Erik Švigelj, 04/202 55 00

Psihiatrična bolnišnica Begunje
dr. Matjaž Ambrožič, GSM 040/244 339

Psihiatrična klinika Ljubljana
Janez Bernot, 01/529 22 33
Jožef Drolc, GSM 041/396 933

Univerzitetni klinični center Ljubljana in Onkološki inštitut Ljubljana
Trubarjeva cesta 80,
1000 Ljubljana
Bolniška župnija, GSM 041/613 378
bolniska.zupnija@rkc.si; http://bolniska-zupnija.rkc.si
p. Daniel Golavšek OFMConv, bolniški kpl, GSM 041/951 668


Nadškofija Maribor

Psihiatrična bolnišnica Ormož
Župnija Ormož, GSM 041/713 419, 02/741 15 36

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj
p. Jože Osvald OFMConv, GSM 041/572 740

Univerzitetni klinični center – Oddelek za pljučne bolezni Slivniško Pohorje
Bogomir Rakuša, GSM 031/259 411

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Simon Potnik, GSM 041/691 065

Univerzitetni klinični center Maribor
p. Marjan Kranjc DJ, GSM 031/467 846
Bogomir Rakuša, GSM 031/259 411
p. Benedikt Lavrih DJ, GSM 041/264 800


Škofija Murska Sobota
 

Splošna bolnišnica Murska Sobota, 02/534 96 60
Andrej Lažeta, koordinator bolniške pastorale, GSM 070/797 967


Škofija Novo mesto

Splošna bolnišnica Novo mesto
p. Marko Novak OFM, GSM 041/742 721


 


Delo Cerkve na področju zdravja in zdravstva je odgovor na njeno poslanstvo, ki ima temelje v Evageliju in tradiciji Cerkve. Danes v to svoje delo vključuje vsa sodobna dognanja medicine in antropoloških znanosti. Sodobna medicina postavlja na prvo mesto zdravje. Obvladovanje in promocija zdravja je njen temeljni cilj. Pri svojem pastoralnem tudi Cerkev sledi temu cilju. Teološki pogled na zdravje se nam odkriva kot nenehen proces na poti odrešenja posameznika.

Cerkev danes pojmuje zdravje kot:

iskanje fizičnega, psihičnega, socialnega (občestvenega) in duhovnega ravnovesja in harmonije v človeku. Ni samo odsotnost bolezni, temveč tudi sposobnost človeka, da opravlja zaupano mu poslanstvo od Boga, ne glede na življenjsko obdobje v katerem se nahaja.

Tako se v praktični teologiji nekdanja pastoralna medicina razširja in dobiva svoje mesto v oznanjevanju, katehezi in diakoniji znotraj vsakega cerkvenega občestva. Ima tudi ekumensko razsežnost. Bolniška pastorala je postala del pastorale zdravja.


Več novic o pastorali zdravja in skrbi za bolnike...