Plenarno zasedanje Slovenskega pastoralnega sveta

Logo SŠK Logo SŠK

V Domu sv. Jožefa na Plečnikovi ulici 29 a v Celju danes, v sredo, 21. marca 2012, od 9.30 dalje poteka plenarno zasedanje Slovenskega pastoralnega sveta (SPS).[1] Udeleženci se bodo seznanili s poročili voditeljev oznanjevalne in liturgične komisije ter komisije za karitativne dejavnosti, predstavitvijo pastoralnega načrta in z delovanjem pastoralnih struktur Cerkve na Slovenskem v luči nove evangelizacije. Zbrani bodo obravnavali tudi predstavitev pastoralnega programa za pastoralno leto 2012.


Dodatne informacije dobite pri dr. Mojci Bertoncel, tel. 01/234–26–51, e-naslov: [email protected]. Prim. tudi http://sps.rkc.si/.
[1] SPS je najvišje pastoralno posvetovalno telo Slovenske škofovske konference (SŠK). Njegova osnovna naloga je spremljanje pastoralnih aktivnosti in priprave načrtov za posamezna področja – oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost. Spremlja tudi pastoralne pobude na terenu in jih v obliki predlogov ali načrtov v potrditev posreduje SŠK. SPS-u predseduje vsakokratni predsednik SŠK. Od januarja 2010 dalje je to ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Anton Stres.