Pismo ob slovesu nadškofa metropolita msgr. dr. Marjana Turnška

4.8.2013 Nadškofija Maribor Škofija Maribor, Nadškof Turnšek
Nadškof Marjan Turnšek Nadškof Marjan Turnšek

Pismo vernikom ob slovesu nadškofa metropolita msgr. dr. Marjana Turnška bodo duhovniki pri bogoslužju v župnijah na ozemlju Nadškofije Maribor prebirali v nedeljo, 4. avgusta 2013

Na god sv. Ignacija Lojolskega, v sredo, 31. julija 2013, je papež Frančišek sprejel ponujeni odstop mariborskega nadškofa metropolita msgr. dr. Marjana Turnška. Svoj odstop je nadškof ponudil potem, ko je v pogovoru na Kongregaciji za škofe v Rimu presodil, da bi prihod novega nadškofa, ki v ničemer ne bi bil vpleten v gospodarski zlom mariborske nadškofije, lahko pomenil nov pastoralni in vsestranski zagon v mariborski nadškofiji in v vsej Cerkvi na Slovenskem. Skupaj z nadškofom Marjanom lahko Boga iskreno prosimo, da bi se to v čim večji meri med nami uresničilo.

Upravo mariborske nadškofije je do imenovanja novega nadškofa sprejel kot upravitelj nadškofije (apostolski administrator) msgr. dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof ordinarij. Nadškof msgr. dr. Marjan Turnšek se po pogovoru z nadrejenimi za leto dni umika v zasebno duhovniško življenje, nato želi nadaljevati s svojim pastoralnim in znanstvenim delovanjem.

Kot prvi murskosoboški škof je bil msgr. dr. Marjan Turnšek 28. novembra 2009 imenovan za nadškofa pomočnika (koadjutorja) v Mariboru, od 3. februarja 2011 pa je kot redni mariborski nadškof metropolit vodil tukajšnjo krajevno Cerkev. Vse svoje moči in sposobnosti je zastavil za dobro nadškofije in v dobro Cerkve. Kot nadškof je želel biti najprej v oporo duhovnikom in vsem sodelavcem po župnijah pri njihovem zahtevnem pastoralnem poslanstvu. Rad je obiskoval vernike po župnijah, ob birmovanjih in ob raznih drugih župnijskih slovesnostih. Na ta način je prihajal vedno znova v stik z ljudmi, ki so bili veseli srečanja z njim, predvsem njegove neposrednosti, odkrite besede in še posebej njegovih spodbud. Kljub zahtevni škofovski službi je kot prodoren teolog še vedno imel tudi razna predavanja in je aktivno sodeloval na raznih srečanjih, vse to z enim samim namenom, da bi tudi najgloblje teološke resnice in skrivnosti približal ljudem, v smislu svojega škofovskega vodila »Bog je ljubezen«. Z veliko volje in moči se je lotil reševanja perečega gospodarnega položaja mariborske nadškofije in pri tem s pomočjo sodelavcev opravil pomembno delo, za katerega upamo, da bo lahko dober in trden temelj za celostno in dokončno rešitev tega perečega vprašanja. Vsakemu, ki je spremljal njegovo požrtvovalno delo v službi drugim, je bilo to lahko le v spodbudo in zgled za posnemanje.

Za zgled zvestega in pogumnega delavca v Gospodovem vinogradu se nadškofu msgr. dr. Marjanu Turnšku zahvaljujemo. Gospod, od katerega prihaja vsak dober dar, naj mu obilno povrne za velikodušnost, s katero je dobra tri leta sejal med nami evangeljsko blagovest, ko nam je po svoji apostolski službi prinašal Gospodov mir ter nam v viharnih časih in negotovih razmerah, vlival upanje in utiral pot v prihodnost.

Želimo mu, naj ga kot zaslužnega mariborskega nadškofa v življenju in pri nadaljnjem poslanstvu spremlja obilen Božji blagoslov, varstvo in priprošnja Božje Matere Marije ter tiha in blaga priprošnja njegovega velikega vzornika bl. škofa Antona Martina Slomška, h kateremu se kot njegov veliki častilec zateka z velikim zaupanjem.

člani Stolnega kapitlja in sodelavci na ordinariatu v Mariboru