Papež Frančišek: Ekumenska pot je sestavni del procesa sprave in občestva

7.5.2015 Katoliška Cerkev Ekumenizem

V četrtek, 7. maja, je papež Frančišek sprejel mešani odbor Ekumenskega sveta Cerkva in Sveta evropskih škofovskih konferenc. Cilj le-tega, kot je v govoru zatrdil sveti oče, je »spremljati ekumensko pot v Evropi«. Tu so se začele mnoge delitve med kristjani, ki obstajajo še danes. Kristjani na celini so se dolgo borili med seboj. Danes je situacija, zahvaljujoč Bogu, po papeževih besedah drugačna:

V resnici je pot že sestavni del procesa sprave in občestva

»Ekumensko gibanje je Cerkvam in cerkvenim skupnostim v Evropi omogočilo, da so storile velike korake na poti sprave in miru.« Papež je omenil nedavne evropske ekumenske skupščine in Ekumensko listino, ki je bila napisana v Strasbourgu leta 2001. Te pobude so povod za veliko upanje glede preseganja delitev. Četudi ostaja zavest, da je pot naproti polnemu in vidnemu občestvu med vsemi verniki v Kristusa dolga. »Toda v resnici je pot, z vsemi svojimi napori, že sestavni del procesa sprave in občestva, za katerega Gospod zahteva, da ga uresničimo, če je le živeta v dejavni ljubezni in resnici.«

Skupni odgovori na sodobna družbena vprašanja

Koncilski odlok o ekumenizmu (Unitatis redintegratio) zatrjuje, da je razdeljenost med kristjani »v škodo najsvetejši stvari, namreč oznanjevanju evangelija vsemu stvarstvu«. To se na primer jasno pokaže v različnih pogledih na pomembna antropološka in etična vprašanja. Izhajajoč iz tega je papež izrazil željo, da ne bi primanjkovalo priložnosti za skupno premišljevanje, da bi te bile rodovitne in bi se odvijale v luči Svetega pisma ter skupne tradicije. Če skupaj gledamo Gospoda Jezusa Kristusa, lahko najdemo skupne odgovore na vprašanja, ki jih kristjanom zastavlja sodobna družba: »Kolikor bližje bomo Kristusu, toliko bolj bomo edini med seboj.«

Govoriti enoglasno

Cerkve in cerkvene skupnosti v Evropi so danes postavljene pred nove in odločilne izzive. Učinkovite odgovore nanje lahko dajo samo, če govorijo enoglasno. Papež je izpostavil izziv zakonodaj, ki v imenu narobe razumljene strpnosti državljanom prepovedujejo svobodno izpovedovati in na miroljuben ter zakonit način prakticirati lastna verska prepričanja. Ali pa izziv soočanja z dramatično in pogosto tragično migracijo na tisoče oseb, ki so na begu pred vojnami, preganjanjem in bedo. Cerkve in cerkvene skupnosti, je poudaril papež Frančišek, so dolžne sodelovati pri spodbujanju solidarnosti in sprejemanja: »Evropski kristjani so poklicani, da posredujejo z molitvijo in aktivno delujejo, da bi v sedanje spore prinesli dialog in mir.«

 

Vir: Radio Vatikan