Odgovori na vprašanja o novih Smernicah za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih oseb v Katoliški cerkvi v Sloveniji

18.11.2020 Cerkev na Slovenskem Cerkev v Sloveniji, Zaščita otrok

Dnevnik

Spoštovani,

prosim, če mi lahko pojasnite, kaj nove Smernice za zaščito otrok 2020 prinašajo ključnega, novega; kaj omogočajo, česar prejšnje smernice niso; kaj preprečujejo, česar prejšnje oziroma dosedanje smernice niso.

Pred dnevi ste objavili tudi Vademecum Kongregacije za nauk vere.  Zdi se, da so določila iz Vademecuma oziroma nove cerkvene zakonodaje na tem področju zdaj prenešena v smernice. Je ta  moja ugotovitev pravilna? Je še kaj v smernicah 2020, česar ni v Vademecumu?

Prosim še za statistične podatke:  koliko primerov  spolnih zlorab je v zadnjih desetih letih (lahko tudi v drugačnem razdobju, če vam to bolj ustreza) obravnavala Ekspertna skupina in kakšne so bile njene (razsodbe) v posameznih primerih (koliko osumljencev ste oprostili, koliko spoznali za krive in s kaknimi kaznimi); koliko primerov je obravnavala tudi pristojna kongregacija  v Rimu; koliko je končanih oz. pravnomočnih ....

Zanima me še, kaj se dogaja v primeru Setnikar. Brala sem odziv iniciative Dovolj.je na zanikanje upravičenosti obtožb v Ognjišču.  Kaj je pokazala cerkvena preiskava v tem primeru, kje, na kateri stopnji, je ta primer?

 

Hvala  in lep pozdrav.

Dnevnik

________________________________________________________________________________________

Spoštovani,

hvala za poslana vprašanja. Pošiljamo Vam odgovore, ki sledijo Vašemu tekstu:

Kaj nove Smernice za zaščito otrok 2020 prinašajo ključnega, novega; kaj omogočajo, česar prejšnje smernice niso; kaj preprečujejo, česar prejšnje oziroma dosedanje smernice niso?

AD 1    Smernice iz leta 2020 vsebujejo glavna določila iz prejšnjih dveh verzij - kakor je zapisano in navedeno v preambuli - ter dodajajo naslednje novosti:

- širijo definicijo spolne zlorabe (prim. Smernice, točka 1),

- lajšajo dostopnost sprejemanja prijav spolnih zlorab (npr. prijavno okence na spletnih straneh vseh škofij),

- opredeljuje dolžnost prijavljanja spolnih zlorab (Smernice, točke 40-45),

- dodatno krepijo zaščito prijaviteljev spolnih zlorab,

- poudarjajo skrb za žrtve,

- opredeljujejo postopek v primeru prijave zoper škofa,

- določajo prepoved opravljanja verske dejavnosti na samem z eno mladoletno osebo (Smernice, točka 80).

Nove Smernice upoštevajo določila iz najnovejših dokumentov Svetega sedeža in Slovenske škofovske konference o zaščiti otrok - kronološki pregled:

- motu proprio papeža Frančiška “Kakor ljubeča mati”, 4.6.2016,

- Navodilo SŠK o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo, 5.10.2018,

- Navodilo SŠK o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab, 11.4.2019,

- motu proprio papeža Frančiška Vi ste luč sveta, 9.5.2019,

- reskript papeža Frančiška "Določila glede hujših kaznivih dejanj" z dne 4. 10. 2019,

- reskript "Glede zaupnosti pravd" z dne 4. 12. 2019,

- dokument Kongregacije za nauk vere z dne 16. 7. 2020 z naslovom "Vademecum glede nekaterih točk postopka v obravnavanju primerov spolne zlorabe mladoletnih, ki so jih zagrešili kleriki”.

Prav tako v nove Smernice je SŠK vnesla izboljšave, ki jih je predlagala Ekspertna skupina za zaščito otrok in mladoletnih pri SŠK na podlagi svojih izkušenj.

 Pred dnevi ste objavili tudi Vademecum Kongregacije za nauk vere.  Zdi se, da so določila iz Vademecuma oziroma nove cerkvene zakonodaje na tem področju zdaj prenešena v smernice. Je ta  moja ugotovitev pravilna? Je še kaj v smernicah 2020, česar ni v Vademecumu?

AD 2  Vademecum, ki ga je izdal Sveti sedež, je priročnik za postopanje v konkretnih primerih, ne gre za zakonsko določilo ali za navodilo. Prav tako ja Vademecum napisan “splošno”, saj velja za celotno Katoliško cerkev.

Smernice SŠK so vodilo za Cerkev v Sloveniji, ki upošteva tako kanonsko pravo kot slovensko civilno zakonodajo, zato so specifičen dokument prilagojen za naše okolje. Namen Smernic je zaščita mladoletnih in ranljivih odraslih oseb ter pomoč žrtvam, da bodo našle pomoč in spravo.

V Smernicah gre za celosten pristop k vprašanju zaščite otrok, mladostnikov in ranljivih odraslih, torej vključuje tudi preventivno delovanje, formacijo duhovnikov in pastoralnih sodelavcev, obveščanje javnosti.

Prosim še za statistične podatke:  koliko primerov  spolnih zlorab je v zadnjih desetih letih (lahko tudi v drugačnem razdobju, če vam to bolj ustreza) obravnavala Ekspertna skupina in kakšne so bile njene (razsodbe) v posameznih primerih (koliko osumljencev ste oprostili,koliko spoznali za krive in s kaknimi kaznimi); koliko primerov je obravnavala tudi pristojna kongregacija  v Rimu; koliko je končanih oz. pravnomočnih ....?

AD 3  Sporočamo Vam, da Ekspertna skupina ne vodi nobenih cerkvenih oz. civilnopravnih postopkov. Zato Ekspertna skupina ne ugotavlja ali je kdo odgovoren za delikte s področja  spolne nedotakljivosti. Več o vlogi in pristojnostih Ekspertne skupine ter za statistične podatke, predlagamo, da preberete ustrezno poglavje Letnega poročila Katoliške cerkve:  https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Dokumenti%20in%20publikacije/LETNO%20POROCILO%202019-OBJAVA%20SPLET.pdf    - (Letno poročilo stran 117-118)

Zanima me še, kaj se dogaja v primeru Setnikar. Brala sem odziv iniciative Dovolj.je na zanikanje upravičenosti obtožb v Ognjišču.  Kaj je pokazala cerkvena preiskava v tem primeru, kje, na kateri stopnji, je ta primer?

AD 4    Glede primera Setnikar Vam v vednost pošiljamo povezavo do obvestila Nadškofije Ljubljana:

 https://katoliska-cerkev.si/obvestilo-nadskofije-ljubljana-glede-duhovnika-branka-setnikarja. Za vsa nadalnja vprašanja se lahko obrnite neposredno na Nadškofijo Ljubljana: [email protected].

Lep pozdrav,

Dr. Tadej Jakopič

Tiskovni predstavnik SŠK