Obisk generalnega ministra frančiškanov fr. Joséja Rodrigueza Carballa v Sloveniji

19.4.2012 Cerkev na Slovenskem Cerkev v Sloveniji, Redovništvo
Fr. José Rodríguez Carballo OFM Fr. José Rodríguez Carballo OFM

Slovensko frančiškansko provinco sv. Križa bo od četrtka, 19. do sobote, 21. aprila 2012, obiskal generalni minister Reda manjših bratov – frančiškanov fr. José Rodríguez Carballo OFM, spremljal pa ga bo generalni definitor za slovansko področje fr. Ernest Karol Siekierka OFM. Generalni minister v šestletnem mandatu obišče vse redovne province. V Slovenijo prihaja, da bi potrdil in utrdil zavest in zavezanost k frančiškanskemu življenju po Vodilu in Konstitucijah ter poslanstvo v Cerkvi, tako vesoljni kot krajevni. Pri nas je že bil pred leti, pri tokratnem obisku pa se bo srečal z brati in Frančiškovimi prijatelji v Kopru, Strunjanu, na Brezjah, Viču in v osrednjem samostanu pri Tromostovju v Ljubljani. Obiskal bo tudi sestre klarise v Dolnicah.


Brat José Rodríguez Carballo

Brat José Rodríguez Carballo se je rodil 11. avgusta 1953 v Lodoselo v Španiji, v frančiškansko provinco Sv. Jakoba v Composteli je vstopil leta 1970, slovesne zaobljube je izrekel leta 1976, v duhovnika pa je bil posvečen leta 1977 in pripada španski provinci frančiškanov Santiago de Compostela.

Študiral je v Sveti deželi, kjer je dosegel magisterij iz biblične teologije ter v Rimu, kjer je prav tako dosegel magisterij iz Svetega pisma. Bil je profesor v semenišču v Vigo ter na teološki fakulteti v Santiago de Compostela v Španiji. V tej provinci je opravljal naslednje službe: magister postulantov, magister novincev, magister bratov z začasnimi zaobljubami, provincialni tajnik za vzgojo in študij, komisar za Sveto deželo, definitor (svetovalec) province, provincialni minister, predsednik Združenja evropskih provincialnih ministrov (UFME). Za generalnega definitorja reda je bil izbran na generalnem kapitlju v Assisiju leta 1997. V tem času je bil generalni tajnik za vzgojo in študij. Leta 2003 je bil na generalnem kapitlju v Assisiju izvoljen za generalnega ministra reda, leta 2009 pa je bil ponovno izvoljen za generalnega ministra reda manjših bratov ali frančiškanov. Služba generalnega ministra traja šest let, pri čemer je po izteku mandata lahko še enkrat ponovno izvoljen.

Brat Carballo govori špansko, italijansko, portugalsko, francosko in angleško. Danes mu je zaupana naloga, da usmerja in varuje življenja približno 15.000 frančiškanov, ki na petih celinah delujejo v 113 državah. Izraz minister pomeni služabnik in je vzet iz nauka in zgleda Jezusa Kristusa. Sv. Frančišek Asiški (1181/1182–1226) je v svojem Nepotrjenem vodilu zapisal: »Ministri in služabniki naj se spominjajo, kar pravi Gospod: ‚Nisem prišel, da bi se mi streglo, temveč, da bi sam stregel’; in da jim je zaupana skrb za duše bratov.« Generalni minister José je v zgodovinskem zaporedju 119. naslednik sv. Frančiška.


Služba generalnega ministra OFM

Sv. Frančišek Asiški v Vodilu OFM pravi: »Bratje morajo vedno imeti enega izmed bratov tega reda za generalnega ministra in služabnika vsega bratstva« (FPVod 8,1). Generalni minister je manjši brat, ki opravlja službo vrhovnega predstojnika celotnega Reda manjših bratov, je glava in oče Reda.

Sv. Frančišek z besedo, predvsem pa s svojim življenjem, pričuje in poudarja, da je prva naloga in dolžnost ministra, tako generalnega kot provincialnega, služiti bratom, umivati jim noge, kakor Jezus svojim učencem; najprej je torej služabnik in šele nato predstojnik in kot predstojnik minister, torej strežnik.

Generalni minister je vez med brati Reda in »sveto rimsko Cerkvijo« z »gospodom papežem« na čelu. On je tisti, ki v imenu vseh bratov Reda izpoveduje popolno pokorščino sveti Cerkvi in njenim naukom in od nje dobiva poslanstvo za Red.

Kot predstojniku mu je naložena tudi skrb za opominjanje in poboljšanje bratov. Neposredno nanj se lahko kadar koli obrne kateri koli brat Reda in ga prosi za nasvet, pomoč ali razsodbo. Frančišek, kadar le more, opominja svoje brate, naj bodo pokorni svojim predstojnikom, posebej zmeraj omeni generalnega ministra. Generalnega ministra volijo bratje, zbrani na generalnem kapitlju redno vsakih šest let. Z naslednjim kapitljem služba preneha, lahko pa je isti brat še enkrat izvoljen za dobo šestih let. Generalnemu ministru pri njegovem delu pomagajo generalni vikar, generalni tajnik ter generalni definitorij (svet bratov).


Predstavitev Reda manjših bratov (OFM) in Slovenske frančiškanske province sv. Križa

Ob koncu leta 2010 je bilo po svetu 14.247 bratov frančiškanov. Dve leti pred tem (2009) jih je bilo 278 več. Postulantov je bilo 582 (le-ti še niso zajeti v skupnem seštevku), 386 novincev, 1.413 z začasnimi zaobljubami, 12.448 pa s slovesnimi zaobljubami (med slednjimi je 9.714 duhovnikov, 77 stalnih diakonov in 2.077 laikov). Redu pripada tudi 6 bratov kardinalov in 108 bratov (nad)škofov.

Frančiškani so navzoči v 113. državah, ki so v različnih geografskih območjih:

  • Afrika in Bližnji vzhod: 1.100
  • Latinska Amerika: 3.413
  • Severna Amerika: 1.461
  • Azija – Oceanija: 1.301
  • zahodna Evropa: 4.507
  • vzhodna Evropa: 2.465

Red manjših bratov (OFM – Ordro Fratrum Minorum) je sestavljen iz 100 provinc, 7 avtonomnih kustodij, 7 odvisnih kustodij, 14 konferenc provincialnih ministrov in 3 zvez konferenc (Azija/Oceanija: FCAO; Latinska Amerika: UCLAF; Evropa: UFME).


Bratje frančiškani v Sloveniji

Bratje frančiškani so evangelizacijsko bratstvo, ki je edini način njihovega življenja in oznanjevanja. Bratsko ljubezen se trudijo pokazati v konkretnem delu, soodgovornosti, organiziranosti, povezovanju, opogumljanju, ... Redovne zaobljube so znamenje zvestobe skupnosti in preroškega navdiha za ustvarjalno uresničevanje evangelizacije. Evangeljski način življenja je pri Frančišku povezan s kontemplacijo. Praznovanje evharistije, molitvenega bogoslužja in druge pobožnosti se spreminjajo v oznanjevanje evangelija.

Frančiškani naj bi v Ljubljano prišli že od leta 1233, 7 let po Frančiškovi smrti. Za letnico ustanovitve province, ki je odtlej doživela vrsto sprememb in premikov, velja leto 1517. V sedanjem obsegu je bila provinca preoblikovana leta 1900 in se imenuje Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa.


Slovenski frančiškani v številkah

Leta 2011 je Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa štela 100 bratov: 1 novinec, 5 bratov z začasnimi zaobljubami, 94 s slovesnimi zaobljubami (od tega je 82 duhovnikov, 1 diakon ter 11 laikov). Na 15 postojankah v Sloveniji deluje 84 bratov, v tujini pa deluje 14 bratov.

1) Župnijska pastorala

Levji delež delovanja zavzema skrb za župnijsko pastoralo, saj frančiškani v Sloveniji duhovno oskrbujejo 12 župnij v naslednjih škofijah:

Škofija Celje: Nazarje:

Škofija Koper: Nova Gorica in Strunjan;

Nadškofija Ljubljana: Ljubljana–Bežigrad, Ljubljana–Center, Ljubljana–Šiška, Ljubljana–Vič in Mošnje;

Nadškofija Maribor: Maribor–Sv. Marija in Sv. Trojica v Slovenskih goricah;

Škofija Novo mesto: Novo mesto;

1 a) Pastorala v samostanih: Kamnik, Koper in drugod

2) Romarska središča

Frančiškanom je zaupana skrb za romarska središča, kjer so ljudem na voljo za spovedovanje v naslednjih škofijah:

Škofija Koper: na Sveti Gori in v Strunjanu;

Nadškofija Ljubljana: na Brezjah in v Novi Štifti;

Nadškofija Maribor: v Mariboru.

3) Ljudski misijoni, duhovne vaje in romanja

Frančiškani se pogosto odzovejo na povabilo za vodenje ljudskih misijonov, kjer ljudem približajo veselo oznanilo, kakor je delal tudi sv. Frančišek. Ljudski misijoni so način apostolskega oznanjevanja, ko gredo bratje po dva in dva po župnijah in oznanjajo Božje kraljestvo. V okviru pastoralnega delovanja ponujajo tudi različne programe duhovnih vaj. V ta namen so na voljo tudi domovi duhovnih vaj v Nazarjah, Novi Štifti, Strunjanu in domu TAU na Sveti Gori. Duhovne potrebe otrok in mladine pokriva delo Frančiškanske mladinske pastorale (FMP), ki s programi duhovnih vikendov, Frančiškovih taborov, romanj in dnevov zbranosti pripomore k duhovni izgraditvi mladih.

4) Odmevnost po Sloveniji in svetu

Svet založništva je močno zaznamuje Založba Brat Frančišek (ZBF), ki izdaja publikacije frančiškanskih avtorjev, revijo Brat Frančišek in druga dela. Bratje so dejavni tudi na znanstvenem področju, saj kar pet bratov predava na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kot tudi v tujini. Prisotni so med Slovenci v ZDA in Avstraliji. Dva brata sta v misijonih.

V okviru delovanja bratov so tudi naslednje dejavnosti:


Besedilo je pripravil p. Pepi Lebreht OFM. Dodatne informacije dobite na sedežu Slovenske frančiškanske province sv. Križa na Prešernovem trgu 4 v Ljubljani, tel: 01/242–93–10, e-naslov: [email protected] ali na spletni strani: http://franciskani.rkc.si/.