Navodila za novinarje, fotografe in snemalce pri maši ob sklepu pontifikata Benedikta XVI.

28.2.2013 Ljubljana Medij, Papež Benedikt XVI.

Zaradi nemotenega poteka bogoslužja pri maši v zahvalo za pontifikat papeža Benedikta XVI. in kakovostnega spremljanja dogodka novinarje, fotografe, snemalce in druge sodelavce prosimo, da upoštevate navodila v nadaljevanju.

Gibanje v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja bo zaradi števila navzočih omejeno. Novinarje in njihove sodelavce prosimo, da spoštujejo sakralnost prostora in navodila, ki jih bodo dobili tudi na kraju samem.

  1. Glavna navodila

Novinarji, snemalci in fotografi boste v stolnici zasedli za vas rezervirana mesta pri stranskem oltarju v desnem krilu cerkve (ob Marijinem oltarju). V stolnici bosta navzoča sodelavca Tiskovnega urada SŠK, pri katerih boste lahko dobili dodatne informacije in gradivo. Med mašo fotografiranje darovanje prostovoljnih prispevkov in obhajanje vernikov ne bo mogoče.

Avdio izhod bo omogočal Radio Ognjišče, ki bo celotno mašo tudi neposredno prenašal. Pri odru za novinarje bo avdio izhod, kamor se lahko snemalci priklopijo. Na ambon (govorni pult), razen s predhodnim dogovorom s TU SŠK, ni dovoljeno postavljati mikrofonov ali drugih snemalnih naprav.

Za postavitev tehnične opreme, snemalnih naprav itd. naj tehnične ekipe uredijo do 18.20. Kasneje to ne bo več mogoče.

  1. Obleka

Novinarje, fotografe, snemalce in njihove sodelavce prosimo, da na slovesnost pridete v primerni obleki.

  1. Kontakti za dodatne informacije

Dodatne informacije dobite v Tiskovnem uradu SŠK po tel. št. 01/438–48–00 ali po e-pošti na naslovu [email protected].