Mednarodni znanstveni simpozij na temo Sožitje med kulturami – poti do medkulturnega dialoga

14.1.2016 ob 9:30 Maribor Ekumenizem, Nadškof Stres

Center za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike, ki deluje od leta 2009 na Filozofski fakulteti UM, bo 14. januarja 2016 ob 9.30 na Filozofski fakulteti UM, v Amfiteatru organiziral že peti mednarodni znanstveni simpozij na temo SOŽITJE MED KULTURAMI – POTI DO MEDKULTURNEGA DIALOGA, kjer bodo sodelovali domači in tuji strokovnjaki.

Osnovni namen simpozija je premagovanje nestrpnosti, ki velikokrat izvira iz neznanja in strahu pred neznanim, vzpostavljanje strpnosti ter tudi zaupanja. Iskanje stičišč med oddaljenimi kulturami, povezovanje globalnega in lokalnega, promocija sožitja in sodelovanja. Na simpoziju bomo posebno pozornost namenili tudi aktualnim dogodkom. EU se v zadnjem letu sooča z množičnim begunskim valom, ki prihaja iz muslimanskega sveta, predvsem Sirije, Iraka in Afganistana. V članicah EU povzroča to veliko krepitev protiislamskega diskurza. Ugotavljali bomo vzroke in posledice, odkrivali probleme evropskega dojemanja islama, ki povzročajo razdalje med skupnostmi in povzročajo prepreke za miroljubno sobivanje, iskali razloge za radikaliziranje muslimanov živečih v Evropi, ugotavljali vlogo religije v procesu radikaliziranja muslimanov živečih v Evropi, o politizaciji vere, ki sta jo izrabljala tako Zahod kot islamski svet.

V drugih sklopih bo pozornost namenjena vprašanjem humanizma in monoteizma - nasprotje ali možno sobivanje. Preseganje nestrpnosti in etiki medsebojne soodvisnosti, historični dimenziji razumevanja koncepta kulture. Zakladi, izzivi in možnost preseganja religioznih nasprotij, medkulturno izobraževanje odraslih. Estetiki numinoznega na vzhodu in zahodu itn. Prvič pa smo k sodelovanju povabili tudi podiplomske študente. Sodelovali bodo študentje z mariborske in ljubljanske univerze.

Na simpozij smo povabili tudi  najvišje predstavnike največjih verskih skupnosti v Sloveniji: nadškofa dr. Antona Stresa, škofa Gezo Fila in muftija dr. Nedžada Grabusa. Povabili smo jih z namenom, da bi udeležence nagovorili na temo sožitja kultur z vidika posameznih ver. V času odmora za kosilo pa bomo odprli tudi razstavo, ki se nahaja v avli Filozofske  fakultete UM: Iran med Perzijo in islamom.

DODATNE INFORMACIJE:

Vodja Centra za medkulturno sodelovanje
z državami Afrike, Azije in Latinske Amerike
izr. prof. dr. Dragan Potočnik
telefon: +386 (0)2 22 93 657, 041 892 776
e-pošta: [email protected]

Darja Štrucl                
telefon: +386 (0)2 22 93 783                        
e-pošta: [email protected]