Mednarodni simpozij o financiranju Cerkve v evropskih državah v Gradcu

1.10.2012 Graz, Avstrija Cerkveno pravo, Finance
Predavatelji na simpoziju Predavatelji na simpoziju

Inštitut za zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti Univerze v Gradcu je v ponedeljek, 1. oktobra 2012, pod vodstvom prof. dr. Rudolfa Höferja v sodelovanju s Pravno fakulteto omenjene univerze in podporo mesta Gradec v RESOWI centru (Recht und Sozialwissenschaft), pripravil mednarodni simpozij z naslovom Financiranje Cerkve v primerjavi. Razvoj in trendi v evropskih državah. Na simpoziju so predavatelji iz Avstrije, Belgije, Italije, Madžarske, Nemčije, Slovenije, Švedske in Švice predstavili različne modele financiranja Katoliške Cerkve v omenjenih deželah ter izzive, s katerimi se Cerkev v spremenjenih družbenih razmerah srečuje. Zaradi zgodovinske pogojenosti, kulturnega okolja in političnega ozadja so načini financiranja različni in so utemeljeni na cerkvenem davku, cerkvenem prispevku, državnem financiranju oz. subvencijah ali na pretežno lastnem financiranju Cerkve. Gmotne temelje, na osnovi katerih živi in deluje Cerkev na Slovenskem, ter njeno vizijo za prihodnost, je predstavil Andrej Saje. Različni načini financiranja imajo prednosti in slabosti, lastno financiranje omogoča neodvisnost, subvencije in državno financiranje pa so pogosto vzrok za vmešavanje dnevne politike v notranje cerkvene zadeve. Predavanja in razprave so pokazale dve pomembni dejstvi:

1. Nobene oblike financiranja Cerkve ni mogoče opredeliti kot najboljše ali je kot model prenesti v drugo okolje.

2. Financiranje v Cerkvi ni samo sebi namen. To pomeni, da je gmotna vprašanja Cerkve potrebno obravnavati v skladu z njenimi cilji in nameni ter okviru poslanstva, ki ji je zaupano.

Program simpozija


Poročilo je pripravil Andrej Saje.