Srečanje članov Metropolitanskega cerkvenega sodišča v Ljubljani

Na nadškofijskem ordinariatu v Ljubljani je bilo v sredo, 24. aprila 2024, srečanje članov, sodnikov in sodelavcev, ki sestavljajo Metropolitansko cerkveno sodišče v Ljubljani.

Srečanja, ki ga je sklical sodni vikar dr. Matej Pavlič, se je udeležil tudi ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM. Srečanje, ki običajno poteka enkrat na leto, ima dvojni namen. V prvem delu se člani sodišča seznanijo s tekočimi zadevami glede obravnavanih ničnostih zakonskih zadev, ki jih obravnava sodišče, drugi del srečanja pa je študijsko obarvan, v katerem se poglobijo v katero od pomembnih tem, s katerimi se srečujejo pri obravnavah ničnostnih postopkov.

Nadškof Stanislav Zore je v pozdravu omenil, da je srečanje ena izmed oblik trajne formacije ter izziv za pastoralno pomoč, ki jo potrebujejo ljudje. Tudi odziv ljudi na sodbo je različen – ko se vanjo mešajo občutki olajšanja, jeze ali zamere. Tudi sodniki so samo ljudje in bolečine ljudi ob neuspelih zakonih se dotikajo tudi sodnikov. V sedanjem svetu je zaznati, da se seznam človekovih pravic vedno bolj daljša. Vedno bolj sili v ospredje miselnost, da ima človek pravico do vsega. S tem se srečujejo pri svojem delu tudi sodniki. Vedno bolj se uporablja izraz fluidnost, ki označuje, da se vse neprestano spreminja. Zahvalil se je sodnikom za njihovo požrtvovalno delo in poslanstvo ter povzel misel papeža Frančiška, da se vse delo na postopkih začne in konča »na kolenih«, to je v molitvi.

Sodni vikar dr. Matej Pavlič je predstavil trenutno stanje sodniškega zbora, ki ga sestavlja osem sodnikov, branilec vezi, notar, pomočnica notarja in sodna izvedenka psihološke stroke. Številke sprejetih vlog za ničnost kažejo, da ljudje želijo urediti svoje zakonske razmere. V letošnjem letu je prišlo 26 novih primerov, nekateri so že rešeni, kar nekaj postopkov iz lanskega leta pa še čaka na sodni epilog. Na kratko je razložil, kako poteka postopek: od vložitve vloge za ugotavljanje ničnosti, do končne sodbe sodišča, ki zakon razglasi za ničnega oziroma potrdi njegovo veljavnost. Pri tem vedno bolj strmimo k ekonomičnosti postopka za vse vpletene strani.

V študijskem delu srečanja je sodnik p. dr. Viktor Papež OFM predstavil enega od možnih kazusov, ki vpliva na ničnost zakona: Zmota v osebi ali lastnosti osebe, ki ju obravnava kan. 1097, § 1 in § 2 ZCP. Če se s prvim členom bolj redko srečamo na sodišču, pa drugi člen predstavlja pred sodnika izziv, na katerega je potrebno odgovoriti z veliko mero preudarnosti, preiskovanja in znanja.

V drugem delu je psihologinja in sodna izvedenka ga. Ana Jakob, ki deluje kot sodelavka na sodišču, predstavila Osebnostno narcistično motnjo. Ločiti moramo med zdravim narcizmom (naravni darovi, sposobnosti) in med patološkim, ki tudi v zakonu lahko izzveni v negativni smeri in ovira ali preprečuje normalen zakonski odnos. Sodniku lahko pri odločitvi znatno pomaga kompetentno mnenje psihološke stroke.

Ob zaključku srečanja je sodni vikar dr. Matej Pavlič predstavil še nagovor papeža Frančiška sodnikom Rimske rote letošnjega januarja. Papež je izpostavil pojem razločevanja, to je nekaj objektivnega, ko presojaš skupaj s spremljevalcem. Gre za duhovni blagor, zato je tudi naše juridično delo pastoralno. Usmiljenje da, vendar ne za ceno resnice! Usmiljenje je polnost resničnosti. Delo sodnika ima velik pomen pri delu za družine. Sodniki se morajo osvoboditi pretiranega rigorizma, ob tem pa ne zapasti v laksizem, v smislu, da mora biti vsaka sodba nična.

 

Msgr. mag. Igor Luzar
Vir: Nadškofija Ljubljana