Izjava Nadškofije Maribor o poročanju v osrednji informativni oddaji 24 ur na POP TV

24.5.2012 Maribor Izjava, Medij, Škofija Maribor

V sredo, 23. maja 2012, je POP TV v svoji osrednji informativni oddaji nekorektno in netočno poročala o stanju Nadškofije Maribor in s tem hotela ustvariti vtis, kot da se celotno nepremično premoženje Nadškofije Maribor že rubi in razprodaja. Resnica je drugačna.

Vpis predznamb hipotek na nepremično premoženje Nadškofije Maribor je posledica izdane predhodne odredbe, ki je v resnici pravni manever dveh bank upnic, ki sta zoper Nadškofijo Maribor sprožili postopka izvršbe, o katerih upravičenosti pa bo odločalo šele sodišče v pravdnem postopku.

Sama predznamba hipoteke še ne pomeni hipoteke in iz tega izvirajoče pravice predlagati rubež v primeru neplačila, ampak pomeni le zavarovanje prednostnega vrstnega reda v primeru uspeha v pravdnem postopku.

Želimo poudariti, da se vodstvo Nadškofije Maribor ves čas trudi z upniki doseči izvensodno sporazumno rešitev, ki bi bila sprejemljiva za vse vpletene. Tovrstno nekorektno poročanje medijev vnaša dvome in otežuje iskanje rešitve nastale situacije.


Dodatne informacije in pojasnila dobite v Uradu za odnose z javnostmi Nadškofije Maribor na Slomškovem trgu 19 v Mariboru, tel. 0590/80–309, e-naslov: [email protected]. Prim. tudi spletno stran http://www.nadskofija-maribor.si.