Izjava Misijonske družbe lazaristov o tiskovni konferenci civilne iniciative Dovolj.je z dne 19. februarja 2019

Na tiskovni konferenci v hotelu Union 19. februarja 2019 je Janez Cerar, ki je formalno sicer član Misijonske družbe lazaristov, vendar že več let živi zunaj skupnosti, podal primer domnevne »spolne zlorabe«, ki naj bi se zgodila v tej družbi, obenem pa je izjavil, da je tudi sam pred leti doživel podobno zlorabo.

Kot predstavnik Misijonske družbe v Sloveniji sem dolžan na izjave g. Cerarja odgovoriti z naslednjimi pojasnili:

  1. Po prijavi domnevnega primera spolne zlorabe, ki ga je kot prvega navajal g. Cerar, je vodstvo slovenske province Misijonske družbe v skladu s kanonskim pravom izpeljalo postopek za ugotovitev morebitne krivde storilca. V dejanje sta bili vpleteni polnoletni, poslovno sposobni osebi. Po končanem postopku sta se vpleteni osebi spravili, proti pobudniku dogodka pa je bil izrečen cerkveni disciplinski ukrep v skladu s težo dejanja. Dogodek je bil zadostno, primerno in pravilno obravnavan. To so potrdile tudi višje instance.
  2. G. Janez Cerar je na tiskovni konferenci nadalje izjavil, da je bil v 90. letih, že v času svoje polnoletnosti, tudi sam žrtev zlorabe. Ko je leta 2017 provincialno vodstvo v teku preiskave prvega omenjenega primera o tem prejelo obvestilo, je takoj pripravilo vse potrebno in g. Cerarja povabilo, da kot tožnik proti domnevnemu storilcu poda izjavo, iz katere bo lahko razvidno, za kaj je šlo in vse druge okoliščine, ki so potrebne za oceno dejanja. G. Cerar tega ni storil. Zato omenjenega dogodka ni bilo mogoče raziskati.

Trditev, da je vodstvo probleme »pometalo pod preprogo«, je zato neosnovana, vodstvo Misijonske družbe pa navajanje Janeza Cerarja zavrača kot neutemeljeno obrekovanje.

 

Ljubljana, 23. februarja 2019

Slovenska provinca Misijonske družba lazaristov

Franc Rataj CM, vizitator 


Izjava Misijonske družbe ob neresnicah v članku »Vodstvo lazaristov Cerarju očita obrekovanje«, Dnevnik (26. 2. 2019)

Žal moram kot predstavnik Misijonske družbe v Sloveniji ponovno opozoriti na neresnice, ki jih na podlagi izjav g. Janeza Cerarja tokrat nekritično prinaša časopis Dnevnik kot odmev na tiskovno konferenco civilne iniciative Dovolj.je z dne 19. 2. 2019.

  1. Neresnična je izjava g. Cerarja, da je vodstvo tožencu dalo le »opomin in mu reklo, naj tega ne dela več«. Tožencu je bila dana prepoved opravljanja duhovniške službe v javnosti za več mesecev, ki jih je prebil v tujini in v osami; trajno mu je bila odvzeta pastoralna služba; dodeljeno mu je bilo psihološko in duhovno spremstvo.
  2. Postopek preiskave domnevne »spolne zlorabe« se je zaključil z ugotovitvijo, da ni šlo za kaznivo dejanje spolne zlorabe, ampak za »neprimerno obnašanje« med polnoletnima osebama.
  3. Časopis navaja napačno lokacijo, na kateri naj bi se obravnavani dogodek zgodil.

Obžalovanja vredno je, da posamezniki samovoljno razlagajo in v medijih javno diskreditirajo razsodbeni postopek preiskave, ki je bil dokumentirano izpeljan z vso vestnostjo, pred neodvisnim zunanjim zasliševalcem in z namenom pravične razsodbe.

 

Ljubljana, 26. februarja 2019

Slovenska provinca Misijonske družba lazaristov

Franc Rataj CM, vizitator