Imenovanje novega inšpektorja salezijancev v Sloveniji

18.1.2012 Cerkev na Slovenskem Cerkev v Sloveniji, KORUS, Redovništvo
mag. Janez Potočnik mag. Janez Potočnik

Vrhovni predstojnik salezijancev Pascual Chávez Villanueva je 18. januarja 2012 za šestletni mandat 2012–2018 imenoval novega inšpektorja Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana. To je ravnatelj salezijanske skupnosti Ljubljana Rakovnik mag. Janez Potočnik. Novi inšpektor bo službo nastopil 24. maja 2012.

 

Predstavitev novega inšpektorja Janeza Potočnika

Salezijanec in duhovnik Janez Potočnik se je rodil 24. decembra 1959 v Florjanu pri Gornjem Gradu na območju današnje škofije Celje. V Gornjem Gradu je obiskoval osnovno šolo in v tamkajšnji župnijski cerkvi prejel zakramente uvajanja v krščanstvo.

Šolanje je nadaljeval na Srednji verski šoli v Želimljem (1974–1980), ki ga je za eno leto, ko je vstopil v noviciat (1976), prekinil. Prve redovne zaobljube v družbi sv. Frančiška Saleškega (don Boskovi salezijanci) je izpovedal 14. avgusta 1977. Pred začetkom teološkega študija je s služenjem vojaščine (1978/1979) opravil tudi takratno državljansko dolžnost.

Osnovno teološko izobrazbo na Teološki fakulteti v Ljubljani (1981–1987) je prav tam nadgradil z magistrskim študijem s področja salezijanske duhovnosti. Večne redovne zaobljube je izpovedal 25. septembra 1983, v duhovnika pa ga je v rojstni župniji v Gornjem Gradu 29. junija 1987 posvetil mariborski škof dr. Franc Kramberger.

V 25. letih duhovništva je opravljal različne službe. Prva duhovniška leta je posvetil duhovnim vajam za ministrante v Želimljem. Bil je urednik revij Ministrant (1991–1996) in Salezijanski vestnik (1997–2003). V letih 1995–2004 je vodil projekt Oratorij Slovenija. Od leta 2005 je direktor Zavoda Salesianum, ki z različnimi organizacijskimi enotami skrbi za vzgojo in izobraževanje mladih.

Na ravni salezijanske Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana je v različnih službah sodeloval pri vodenju in animiranju inšpektorije: kot magister novincev (1996–2000), inšpektorjev vikar (2003–2006), svetovalec v inšpektorialnem svetu (več mandatov), inšpektorjev delegat za misijone, za salezijansko mladinsko pastoralo, za formacijo, za duhovne poklice. V različnih redovnih skupnostih ljubljanske salezijanske inšpektorije je opravljal službo namestnika ravnatelja, nato pa večkrat službo ravnatelja – predstojnika redovne skupnosti.

Pri Konferenci redovnih ustanov Slovenije (KORUS) je član komisije za duhovne poklice, deset let (2000–2010) pa je bil član uprave Aninega sklada. Je član Slovenske liturgične komisije, ki deluje v okviru Slovenskega pastoralnega sveta pri Slovenski škofovski konferenci.

V skupnosti Ljubljana Rakovnik je – z nekaj vmesnimi prekinitvami – ravnatelj od leta 1994, kjer je imel posebno skrb za vzgojo bogoslovcev. V tem času si je s sobrati v skupnosti prizadeval za postopno prenovo prostorov za dejavnost salezijanske skupnosti, župnije, mladinskega centra in glasbene šole. Pozornost je z raznimi pobudami namenjal tudi romarjem in drugim obiskovalcem svetišča Marije Pomočnice na Rakovniku.


Predstavitev aktualnega inšpektorja Alojzija Slavka Snoja

Inšpektor dr. Alojzij Slavko Snoj je vodenje Salezijanske inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana od svojega predhodnika Lojzeta Dobravca prevzel 21. junija 2006. Od ustanovitve omenjene inšpektorije 18. novembra 1922 je dr. Snoj dvanajsti inšpektor v vodstvu te inšpektorije.

Dr. A. Slavko Snoj se je rodil leta 1942 v Ljubljani. Po šolanju na Nadškofijski klasični gimnaziji v Zadru in noviciatu na Reki (Rijeki) na Hrvaškem je tam leta 1962 tudi maturiral. Teološke študije je opravil na Teološki fakulteti v Ljubljani in na Salezijanskem papeškem ateneju v Torinu v Italiji, kjer je leta 1968 tudi diplomiral. V duhovnika je bil posvečen 21. marca 1970 v Ljubljani.

Teološko izobrazbo je nadaljeval in leta 1970 opravil magisterij na Salezijanski papeški univerzi v Rimu, doktorat pa na Teološki fakulteti v Ljubljani leta 1982 z disertacijo: Kateheza kot celostni vzgojno izobraževalni proces. Vmes je opravil tudi specializacijo na Centre audio-visuel recherche et communication (1977) v Lyonu v Franciji ter na Institutum de re catechetica et homiletica (1977) v Münchnu v Nemčiji.

Kot profesor je deloval na mednarodnem Filozofskem inštitutu v Lubumbashiju (1982–1984 in 1998) v Zairu (sedanji Kongo). Predavatelj na Teološki fakulteti v Ljubljani je bil od leta 1985, od leta 1997 pa redni profesor. Vodil je izdelovanje načrta za župnijsko katehezo v devetletki in več let tudi pisanje učbenikov. Od leta 2000 do 2004 je bil dve mandatni obdobji dekan Teološke fakultete Univerze v Ljubljani.

V marcu 2004 je postal redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu v Avstriji.

V ljubljanski salezijanski inšpektoriji (provinci) je poleg vzgojno-pastoralnih dejavnosti opravljal tudi odgovorne službe kot ravnatelj salezijanske skupnosti in inšpektorjev vikar.

V času, ko ga je vrhovni predstojnik salezijancev dr. Pascual Chávez Villanueva imenoval za predstojnika ljubljanske salezijanske inšpektorije, opravlja službo ravnatelja salezijanske skupnosti v Želimljem ter službo direktorja Zavoda sv. Frančiška Saleškega, ki ima tri enote: Gimnazijo Želimlje kot prvo zasebno šolo s pravico javnosti v samostojni Republiki Sloveniji, dijaški Dom Janeza Boska in Center za mlade, družine in odrasle.


Besedilo so pripravili sodelavci Inšpektorije sv. Cirila in Metoda – Ljubljana.