Za kvalitetnejši verski program na Radiu Slovenija

4.1.2013 Slovenija SKLS, Medij
Fotografija je simbolična - vir - splet Fotografija je simbolična - vir - splet

Izjava za javnost o oddajah z versko vsebino na RTV Slovenija

Slovenski katoliški laiki smo mnenja, da Radio Slovenija kot javni medij s svojim verskim programom ne odgovarja na potrebe verujočih poslušalcev, jih s tem obravnava diskriminatorno in ne spoštuje ne zgledov iz primerljivih držav ne slovenske zakonodaje. Zakon o RTV namreč odgovorne v 4. členu zavezuje, da RTV »posebno pozornost posveča položaju in delovanju registriranih verskih skupnosti.«

Edina verska oddaja na osrednjem, Prvem programu Radia Slovenija, je nedeljska 3–minutna Duhovna misel, ki ni ustrezno glasbeno opremljena z duhovno glasbo. Radio Slovenija na Prvem programu nima nobene oddaje o duhovni glasbi (ob množici oddaj o drugih glasbenih zvrsteh). Ob nedeljskih in prazničnih dneh se ne predvaja slovenska duhovna glasba, čeprav je bil npr. v letu 2012 že enajstič organiziran festival sodobne duhovne ritmične glasbe Ritem duha. Radio Slovenija redko predvaja ustrezne verske oddaje ob večjih verskih praznikih (ena izmed izjem v minulih božičnih praznikih je bil Studio ob 17h). Prispevki o verskih dogodkih v informativnih oddajah ne morejo nadomestiti verskih oddaj. Prenosu nedeljske svete maše in nekaterim oddajam z versko vsebino je mogoče prisluhniti na Tretjem programu, vendar ta ne dosega vseh poslušalcev po Sloveniji.

Menimo, da Prvi program Radia Slovenija ne upošteva verskih potreb in pravic številnih državljanov, plačnikov RTV prispevka, hkrati pa krši medijsko zakonodajo in programske standarde.

Ocenjujemo, da je za doseganje večjega števila kvalitetnih verskih vsebin na Radiu Slovenija potrebno ustanoviti uredništvo za verski program. Navsezadnje je Radio Slovenija verjetno edini javni medij v Evropi, ki tovrstnega uredništva nima. Bimedialno uredništvo Radia in Televizije Slovenija, formalizirano 1. januarja 2012, je zgolj mrtva črka na papirju, saj ne čutimo dejanskih sprememb v vsebini programov.

Direktorja Radia Slovenija Miho Lamprehta spominjamo na dogovore s predstavniki Evangeličanske cerkve, Islamske skupnosti, Katoliške cerkve in Srbske pravoslavne cerkve na sestanku 30. maja 2011. Takrat je bilo nakazano, da bo na Radiu Slovenija ustanovljeno uredništvo za verski program in da bo Prvi program začel predvajati tudi duhovno glasbo.

V Svetu katoliških laikov Slovenije si želimo, da bi se dialog nadaljeval in prispeval h kvalitetnejšemu verskemu programu našega javnega Radia. Pozivamo vse odgovorne za javne

medije v Republiki Sloveniji, še posebej Programski svet in vodstvo RTVS, naj program Radia Slovenija upošteva potrebe in človekove pravice verujočih. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni razmisliti o drugih oblikah aktivnosti za dosego kvalitetnih verskih vsebin na Radiu Slovenija.

Svet katoliških laikov Slovenije


Besedilo je dostopno tudi na povezavi.